โอกุสต์ รอแด็ง

โอกุสต์ รอแด็ง (ฝรั่งเศส: Auguste Rodin) มีชื่อเต็มว่า ฟร็องซัว-โอกุสต์-เรอเน รอแด็ง (ฝรั่งเศส: François-Auguste-René Rodin; 12 พฤศจิกายน ค.ศ. 1840 - 17 พฤศจิกายน ค.ศ. 1917) เป็นประติมากรและจิตรกรชาวฝรั่งเศส

Netsurf11 - Rodin.jpg
โอกุสต์ รอแด็ง

รอแด็งเริ่มศึกษาประติมากรรมที่ปารีส มีชื่อเสียงจากการสร้างรูปปั้นจำลอง งานชิ้นหลัง ๆ ของเขาได้รับแรงบันดาลใจจากดันเต อาลีกีเอรี กวีคนสำคัญ โดยผลงานชิ้นสำคัญได้แก่ "ประตูนรก" ซึ่งได้แรงบันดาลใจจากฉาก "นรกภูมิ" (Inferno) ใน ดีวีนากอมเมเดีย ของดันเต และรูปปั้น "คนครุ่นคิด" ที่นำเสนอภาพของดันเตเมื่อยามครุ่นคิด

แม้ว่ารอแด็งจะถือกันว่าเป็นผู้ที่มีส่วนริเริ่มการประติมากรรมสมัยใหม่[1] แต่ความจริงแล้วรอแด็งมิได้มีความตั้งใจจะปฏิรูปศิลปะแบบที่ทำกันมา รอแด็งได้รับการศึกษาจากสถาบันวิจิตรศิลป์แห่งฝรั่งเศส (Académie des beaux-arts) การสร้างงานก็เป็นไปตามวิธีช่างอย่างที่เรียนมาเพื่อที่จะได้เป็นที่ยอมรับกันทางสถาบัน[2] ในการสร้างงานประติมากรรมรอแด็งมีความสามารถที่ทำให้เห็นถึงความซับซ้อนและความปั่นป่วนภายในเนื้อดินที่ปั้น

งานชิ้นสำคัญ ๆ ของรอแด็งถูกนักวิจารณ์โจมตีโดยพร้อมเพรียงกัน เพราะลักษณะงานขัดแย้งกับการทำประติมากรรมตามแบบแผนดั้งเดิมซึ่งเป็นการสร้างงานเพื่อการตกแต่ง, เป็นสูตร, และมีจุดมุ่งหมายในการสื่อใจความของภาพ แต่งานของรอแด็งจะต่างออกไปจากการปั้นเรื่องเทพกรีกโรมันและการใช้สัญลักษณ์แฝงคติอย่างที่ทำกันมา งานของรอแด็งจะเป็นรูปสรีระที่เหมือนจริงและเป็นการเทิดทูนความงามของร่างกาย รอแด็งมีความสะเทือนต่อคำวิพากษ์วิจารณ์แต่ก็ไม่ได้ทำให้เปลี่ยนวิธีสร้างงานของตนเอง และงานของรอแด็งในที่สุดก็เป็นที่ยอมรับกันมากขึ้นจากรัฐบาลและสังคมศิลปิน

จากงานชิ้นสำคัญ ๆ ซึ่งมีอิทธิพลจากการท่องเที่ยวอิตาลีในปี ค.ศ. 1875 ไปจนถึงงานที่แปลกไปจากแนวที่ได้รับสัญญาจ้าง ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1900 รอแด็งก็กลายมาเป็นประติมากรที่มีชื่อเสียงที่สุดคนหนึ่งของโลก มีลูกค้าผู้มีฐานะดีทีเสาะหางานของรอแด็งตั้งแต่นำงานไปแสดงที่งานมหกรรมสินค้าโลก ค.ศ. 1900 (1900 World's Fair) ที่สหรัฐอเมริกา นอกจากนั้นรอแด็งยังสังคมอยู่ในแวดวงศิลปินและผู้รู้ผู้มีชื่อเสียง รอแด็งแต่งงานกับโรซ เบอแร ผู้ที่รอแด็งอยู่ด้วยกันมาตลอดชีวิตเมื่อปึสุดท้ายของชีวิตของทั้งสองคน

พิพิธภัณฑ์รอแด็งแก้ไข

พิพิธภัณฑ์รอแด็ง (Musée Rodin) ในกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส เปิดทำการใน ค.ศ. 1919 อุทิศให้กับงานประติมากรฝรั่งเศส โอกุสต์ รอแด็ง ซึ่งมีอยู่ 2 แห่ง คือ ที่โรงแรม บีรง และบริเวณรอบ ๆ โรงแรมในใจกลางกรุงปารีส และบ้านเดิมของโอกุสต์ รอแด็งที่เมืองเมอดง มีการรวมรวมผลงานทั้งหมดแบ่งเป็นประติมากรรม 6,600 ชิ้น ภาพวาด 8,000 ภาพ ภาพถ่ายเก่า 8,000 ภาพ และงานวัตถุศิลป์ อีก 7,000 ชิ้น มีผู้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ในแต่ละปีกว่า 700,000 คน

อื่น ๆแก้ไข

 
วันที่ระลึกโอกุสต์ รอแด็ง ครบรอบ 172 ปี (12 พ.ย. 2555)

วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 เว็บไซต์ Google ได้ร่วมรำลึกถึงโอกุสต์ รอแด็ง ซึ่งเป็นวันครบรอบวันเกิด 172 ปี ของเขาด้วยการขึ้นโลโก้เป็นรูปปั้นนักคิดบนหน้าเว็บด้วย

ระเบียงภาพแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. Tucker, 16.
  2. Hale, 76.

ดูเพิ่มแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

แม่แบบ:Link GA แม่แบบ:Link GA