โอกายามะ

หน้าแก้ความกำกวมวิกิมีเดีย

โอกายามะ (ญี่ปุ่น: 岡山โรมาจิOkayama) อาจหมายถึง