โลหะ คือ วัสดุที่ประกอบด้วยธาตุโลหะที่มีอิเล็กตรอนอิสระอยู่มากมาย นั่นคืออิเล็กตรอนเหล่านี้ไม่ได้เป็นของอะตอมใดอะตอมหนึ่งโดยเฉพาะ ทำให้มีคุณสมบัติพิเศษหลายประการ เช่น

 • เป็นตัวนำไฟฟ้าและนำความร้อนได้ดีมาก
 • ไม่ยอมให้แสงผ่าน
 • ผิวของโลหะที่ขัดเรียบจะมีลักษณะเป็นมันวาว
 • มีจุดเดือดและ จุดหลอมเหลวสูง ส่วนใหญ่มีสถานะเป็นของแข็ง(ยกเว้นปรอทซึ่งมีสถานะเป็นของเหลว)
 • โลหะมีความแข็ง และเหนียว จึงสามารถแปรรูปได้จึงถูกใช้งานในด้านโครงสร้างอย่างกว้างขวาง[1][2]

ธาตุที่มีสมบัติความเป็นโลหะสูง คือ ธาตุที่สามารถให้ หรือสูญเสียอิเล็กตรอนแก่ธาตุอื่น ๆ ได้ดี

ธาตุส่วนใหญ่ในตารางธาตุเป็นโลหะ และจะอยู่ด้านซ้ายของตาราง โดยความเป็นโละหะจะค่อย ๆลดลงจากซ้ายไปขวา โลหะที่มีมากที่สุดในโลก คือ อะลูมิเนียม[3]

ประเภทของโลหะ

แก้

ประเภทของวัสดุโลหะ สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท ดังนี้

 • 1. โลหะที่เป็นเหล็ก (ferrous metals)[4]
 • 2. โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก (non-ferrous metals)[4]

แร่โลหะ

แก้

แบ่งออกได้เป็นหลายชนิดคือ

โลหะเบาและโลหะหนัก

แก้
 • โลหะเบา
 • โลหะหนัก

ภาวะพิษจากโลหะหนัก (Heavy Metal Poisoning) เกิดจากการสะสมของโลหะบางชนิดในร่างกาย โดยได้รับผ่านอาหาร น้ำ สารเคมีในผลผลิตจากอุตสาหกรรม หรือแหล่งอื่น ๆ โดยปนเปื้อนและรับเข้าสู่ร่างกายซึ่งร่างกายมนุษย์ต้องการโลหะหนักบางชนิดในปริมาณเล็กน้อยเท่านั้น เช่น สังกะสี ทองแดง โครเมียม เหล็ก และแมงกานีส แต่ปริมาณมากเกินไปก็อันตรายต่อร่างกาย ถ้าเนื้อเยื่อมีการสะสมของโลหะหนักในปริมาณที่มากเกินจะเกิดภาวะพิษทำให้เนื้อเยื่อในร่างกายเกิดความเสียหายอย่างรุนแรง[5]

ดูเพิ่ม

แก้

อ้างอิง

แก้
 1. http://www.scimath.org/lesson-chemistry/item/7198-2017-06-09-12-48-14
 2. https://www.chi.co.th/article/article-839/
 3. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2018-12-19. สืบค้นเมื่อ 2018-11-29.
 4. 4.0 4.1 http://kanchanapisek.or.th/kp6/sub/book/book.php?book=2&chap=5&page=t2-5-infodetail08.html[ลิงก์เสีย]
 5. https://www.honestdocs.co/heavy-metal-poisoning