ธาตุหมู่ 11

(เปลี่ยนทางจาก โลหะคอยน์เอจ)
หมู่ 11
คาบ
4 29
 Cu 
5 47
 Ag
6 79
 Au 
7 111
 Rg 

ธาตุหมู่ 11 (อังกฤษ: Group 11 element) คืออนุกรมเคมีของธาตุเคมีในตารางธาตุ ที่มีจำนวนอิเล็กตรอนในวงโคจรชั้นนอกสุดของอะตอมเท่ากับ 4 เป็นโลหะทรานซิชันหรือเรียกกันในชื่อเดิมว่าโลหะคอยน์เอจ(coinage metals)ซึ่งประกอบด้วย


อธิบายรายละเอียดตารางธาตุย่อยทางขวามือ: โลหะทรานซิชัน เลขอะตอมที่มีสี ดำ เป็นของแข็ง เส้นขอบทึบเป็นธาตุเก่าแก่ที่เกิดขึ้นในโลก (ธาตุดั้งเดิม) เส้นขอบเป็นเส้นปุไม่มีไอโซโทปเก่าแก่กว่าโลก