โลกวันนี้รายวัน เป็นหนังสือพิมพ์รายวันในเครือวัฏฏะ คลาสสิฟายด์ส วางจำหน่ายทุกวันจันทร์-วันศุกร์ นำเสนอข่าวทั่วไป โดยเฉพาะข่าวการเมืองในมุมมองที่สวนทางกับสื่อมวลชนกระแสหลัก และข่าวธุรกิจ ราคาฉบับละ 12.00 บาท ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2551 หนังสือพิมพ์โลกวันนี้รายวัน ได้ปรับลดขนาดหน้ากว้างของหนังสือพิมพ์ จากบรอดชีต ขนาด 28x21.5 นิ้ว ต่อสองหน้า เป็น 24x22.75 นิ้ว ต่อสองหน้า ปัจจุบันโลกวันนี้รายวัน ได้ยุติการผลิตและจำหน่ายหนังสือพิมพ์รูปแบบกระดาษ โดยฉบับสุดท้ายคือฉบับวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ซึ่งเป็นวันครบรอบการก่อตั้ง 15 ปีพอดี แต่ยังคงมีการเผยแพร่ข่าวในรูปแบบหนังสือพิมพ์ออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์หลัก เฟซบุ๊ก และ ทวิตเตอร์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป

โลกวันนี้
เปิดโลกความคิด ใช้ชีวิตทันโลก
ประเภทหนังสือพิมพ์ออนไลน์
รูปแบบหนังสือพิมพ์ผู้นำ
(Elite Newspaper)
เจ้าของวัฏฏะ คลาสสิฟายด์ส
หัวหน้าบรรณาธิการสุนทร กุลวัฒนวรพงศ์
บรรณาธิการบริหารสุนทร กุลวัฒนวรพงศ์
พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กลฺยาโณ)
ก่อตั้งเมื่อ1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542
ภาษาไทย
ฉบับสุดท้าย1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 (15 ปี) (ในรูปแบบกระดาษ)
สำนักงานใหญ่71/30 ถนนบรมราชชนนี
แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
เว็บไซต์เว็บไซต์หนังสือพิมพ์โลกวันนี้

ประวัติ แก้

หนังสือพิมพ์โลกวันนี้รายวัน เริ่มออกวางจำหน่ายเมื่อวันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542 โดยมีพัฒนาการมาจากหนังสือพิมพ์วัฏจักรรายวัน ที่เริ่มต้นออกวางจำหน่ายเมื่อราวปี พ.ศ. 2523 และมีคำขวัญในยุคเริ่มต้นว่า เปิดโลกความคิด ให้ชีวิตทันโลก ต่อมา (ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549) ได้เปลี่ยนคำขวัญเป็น ไม่หลงกระแส เสนอแต่ความจริง ปัจจุบัน(ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2551) ได้เปลี่ยนคำขวัญอีกครั้งเป็น เปิดโลกความคิด ใช้ชีวิตทันโลก

อนึ่ง หนังสือพิมพ์โลกวันนี้รายวัน มีนโยบายที่ชัดเจน ในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่สื่อมวลชนอย่างเต็มความสามารถ ด้วยการนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่เป็นจริง ด้วยจรรยาบรรณอย่างมีความรับผิดชอบ เพื่อสร้างสมดุลให้กับสังคมข่าวสารที่ไม่สมบูรณ์ เนื่องจากสื่อมวลชนกระแสหลัก โดยเฉพาะสถานีโทรทัศน์ และสถานีวิทยุ ล้วนแล้วแต่นำเสนอข่าวสารเพียงด้านเดียว ซึ่งมิใช่ภาวะปกติของการเป็นสื่อมวลชน ที่ต้องทำงานอย่างเป็นกลาง[1]

คอลัมน์ประจำฉบับ แก้

หนังสือพิมพ์โลกวันนี้รายวัน มีลักษณะเฉพาะตัว ในการเปิดพื้นที่ให้บุคคลต่างๆ ผู้มีสถานะนำทางสังคม ได้มีโอกาสแสดงทรรศนะทางการเมือง ที่แตกต่างจากหนังสือพิมพ์กระแสหลัก อันเป็นนโยบายที่สำคัญของหนังสือพิมพ์ โดยมีคอลัมน์ประจำที่โดดเด่น ดังต่อไปนี้

โลกวันนี้ วันสุข แก้

ก่อนหน้านี้ หนังสือพิมพ์โลกวันนี้รายวัน ออกเป็นฉบับปกติ ในวันจันทร์-วันพฤหัสบดี และออกเป็นฉบับพิเศษในวันศุกร์ โดยมีรูปแบบผสมผสานระหว่างหนังสือพิมพ์ กับนิตยสารข่าวรายสัปดาห์ ใช้ชื่อว่า โลกวันนี้ วันสุข ปัจจุบัน (ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2552) กองบรรณาธิการได้นำเนื้อหาในส่วนนิตยสารรายสัปดาห์ รวมกับเนื้อหาส่วนหนึ่งในหนังสือพิมพ์รายวัน ออกเป็นนิตยสารข่าวรายสัปดาห์ฉบับใหม่ ในชื่อ โลกวันนี้ วันสุข เช่นเดิม

อ้างอิง แก้

แหล่งข้อมูลอื่น แก้