โรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคาร

โรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคาร
KMP Logo
ความรู้คู่คุณธรรม
อตฺตาหิ อตฺตโน นาโถ
(ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน)
12 หมู่ 2 ต.แก่งหางแมว อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี 22160
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Kaenghangmaew Pittayakarn School
อักษรย่อ ก.ม.พ./Kmp.
ประเภท รัฐ
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 (จันทบุรีและตราด)
สถาปนา 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2532
รหัส 1022060248
ผู้อำนวยการ นายสมพงษ์ เปรมปิยศรี
สี ███ ███ เขียว-ขาว
เพลง มาร์ช ก.ม.พ.
เว็บไซต์

ประวัติโรงเรียนแก้ไข

     โรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคาร (Kaenghangmaew Pittayakarn School) เดิมมีฐานะเป็นโรงเรียนมัธยมประจำกิ่งอำเภอแก่งหางแมว ดำเนินการจัดตั้งโดยแรงผลักดันของชุมชนในพื้นที่เนื่องจากการคมนาคมไม่สะดวกและอยู่ห่างไกลจากโรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีอยู่ (โรงเรียนนายายอามพิทยาคม) เป็นระยะทางประมาณ 35 กิโลเมตร และอีกประการหนึ่งคือชุมชนได้รับการประกาศเป็นกิ่งอำเภอจึงจำเป็นต้องมีโรงเรียนมัธยมรองรับ ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 80 กิโลเมตร
     วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2532 เปิดทำการสอน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวนนักเรียน 57 คน โดยเป็นสาขาของโรงเรียนนายายอามพิทยาคม ใช้สถานที่ของศาลาอเนกประสงค์ สภาตำบลแก่งหางแมว และอาคารชั่วคราวของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี พื้นที่ประมาณ 2 ไร่ เป็นอาคารเรียนชั่วคราว 3 ห้องเรียน ที่ตั้ง ณ หมู่บ้านแก่ง ตำบลแก่งหางแมว มีอาจารย์มาช่วยราชการจากโรงเรียนมัธยมวัดเขาสุกิมจำนวน 2 ราย คือ นางสุดารัตน์ จินดาวงษ์และนายวัฒนา พร้อมมา 
     วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2532 กระทรวงศึกษาธิการประกาศให้เป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาแห่งใหม่ใช้ชื่อว่า “โรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคาร”
     วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2533 นายประเสริฐ พวงศรี ตำแหน่ง อาจารย์ 2 ระดับ 6 โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคม เข้ารับหน้าที่ผู้บริหารโรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคาร ตามคำสั่ง กรมสามัญศึกษา ที่ 4207/2532 สั่ง ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2532 ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2532 และได้รับตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคาร ในวันที่ 13 มิถุนายน 2533
     วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2535 ได้ย้ายมาทำการเรียนการสอน ณ โรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคาร ณ ที่ตั้งอยู่ปัจจุบัน บ้านช่องกะพัด ตำบลแก่งหางแมว มีพื้นที่ 46 ไร่ ซึ่งกรมป่าไม้เป็นเจ้าของพื้นที่ ให้ยืมเป็นระยะเวลา 30 ปี มีอาคารเรียน 108ล จำนวน 1 หลัง 
     ปัจจุบัน โรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคาร ตั้งอยู่เลขที่ 12 หมู่ 2 ตำบลแก่งหางแมว อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี เป็นโรงเรียนมัธยมขนาดกลาง เปิดทำการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 17 มีเนื้อที่ประมาณ 76 ไร่ 2 งาน 36 ตารางวา