โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์"

โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" เป็นโรงเรียนรัฐบาลประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 (นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) (สังกัดเดิมคือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่บริเวณตำบลเสนา อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายแบบสหศึกษา และเป็นและโรงเรียนประจำอำเภอเสนา[1]

โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์"
ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์"
ธมฺโม หเว รกฺขติ ธมฺมจาริ
ธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม
39 ตำบลเสนา อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13110
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Sena "Senaprasit" School
อักษรย่อ ส.ป.
ประเภท โรงเรียนรัฐบาล
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สถาปนา พ.ศ. 2479
ผู้ก่อตั้ง กระทรวงศึกษาธิการ
รหัส 1006141201 (ใหม่)
06141201 (เก่า)
เพลง เพลงประจำโรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์"
เว็บไซต์

ประวัติแก้ไข

โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" มีชื่อเดิมว่า โรงเรียนประจำอำเภอเสนา "เสนาประสิทธิ์" ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2479 โดยระยะแรกใช้สถานที่ของโรงเรียนเหม่นเต็ง โรงเรียนวัดบ้านแพน และแพหน้าที่ว่าการอำเภอเสนาเป็นสถานที่เรียนชั่วคราว และได้ย้ายมายังที่ดิน 12 ไร่ 2 งาน 11 ตารางวา ซึ่งเป็นที่ตั้งปัจจุบัน เมื่อวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2479[1]

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียนแก้ไข

  • ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน รูปคบเพลิงอยู่ตรงกลางเสมา แต่ละฝั่งของเสมามีสีเขียวและสีเหลือง ด้านบนมีคติธรรมประจำโรงเรียนและด้านล่างมีชื่อโรงเรียน
  • คติธรรม ธมฺโม หเว รกฺขติ ธมฺมจาริ แปลว่า ธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม
  • สีประจำโรงเรียน
  • เพลงประจำโรงเรียน เพลงประจำโรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์"[2]

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

พิกัดภูมิศาสตร์: 14°19′29″N 100°23′51″E / 14.324764°N 100.397553°E / 14.324764; 100.397553