โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ (อังกฤษ: Benchamaracharungsarit School) (อักษรย่อ : บ.ฉ. / BRR) เป็นโรงเรียนรัฐบาลสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่เลขที่ 222 ถนนชุมพล ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์เป็นโรงเรียนสหศึกษาระดับมัธยมศึกษา ซึ่งได้ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2435 เป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
ละติน: Benchamaracharungsarit School
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ในปี พ.ศ. 2556
แผนที่
เลขที่ 222 ถนนชุมพล ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
ข้อมูล
ชื่ออื่นบ.ฉ. / BRR
ประเภทโรงเรียนรัฐบาล
โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ
คำขวัญสุขา สงฺฆสฺส สามคฺคี
ความพร้อมเพรียงแห่งหมู่คณะนำมาซึ่งความสุข
สถาปนา20 มิถุนายน พ.ศ. 2435 (132 ปี)
ผู้ก่อตั้งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ผู้อำนวยการโรงเรียนนายชัชชัย พุทธสุวรรณ์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6
ภาษาที่ใช้เป็นสื่อการสอนภาษาไทย
อังกฤษ IEP, แผนอังกฤษ - จีน
ภาษาจีน แผนอังกฤษ - จีน
วิทยาเขตเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ศูนย์บางเตย
ขนาดวิทยาเขต34 ไร่ 82 ตารางวา
สี   น้ำเงิน-เหลือง
เพลงมาร์ชเบญจมราชรังสฤษฎิ์
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
(เดิม : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6)
ศิษย์เก่าสมาคมศิษย์เก่าเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา
ดอกไม้ดอกแก้วเจ้าจอม
เว็บไซต์www.brr.ac.th

เดิมโรงเรียนนี้เคยเป็นโรงเรียนประจำมณฑลปราจีนบุรี[1] และใช้ชื่อว่า โรงเรียนเบญจมราชูทิศ[1]

ประวัติโรงเรียน

แก้

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา เริ่มก่อตั้งครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2435 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว[2]

เส้นเวลาโดยสรุป

แก้
 • ก่อตั้ง โรงเรียนสายชล ณ รังสี เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พุทธศักราช 2435
 • เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนอณัตยาคม เมื่อปีพุทธศักราช 2446
 • เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ เมื่อปีพุทธศักราช 2450
 • เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนเบญจมราชูทิศ เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม พุทธศักราช 2456[1]
 • แยกนักเรียนหญิง แล้วตั้งโรงเรียนใหม่โดยใช้ชื่อว่า โรงเรียนดัดดรุณี เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2458 จนถึงปัจจุบัน
 • แยกนักเรียนบางส่วน แล้วตั้งโรงเรียนใหม่โดยใช้ชื่อว่า โรงเรียนฉะเชิงเทรารังสฤษฎิ์ เมื่อปีพุทธศักราช 2463
 • ยุบ โรงเรียนฉะเชิงเทรารังสฤษฎิ์ และเปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนเบญจมฉะเชิงเทรา เมื่อปีพุทธศักราช 2478
 • เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา “เบญจมราชรังสฤษฎิ์” เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน พุทธศักราช 2482 ต่อมาได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเปลี่ยนชื่อโรงเรียนรัฐบาลเพื่อความเหมาะสม ลงวันที่ 1 มิถุนายน พุทธศักราช 2494
 • เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา “เบญจมราชรังสฤษฎิ์” จังหวัดฉะเชิงเทรา ตามหนังสือของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 16542/2494 ลงวันที่ 20 มิถุนายน พุทธศักราช 2494 ในสมัยนายเลียง ไชยกาล เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
 • เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ เมื่อปีพุทธศักราช 2501 สืบมาจนปัจจุบันนี้

พ.ศ. 2435–2449: วัดสายชล ณ รังษี (แหลมบน)

แก้

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ โปรดเกล้าฯ ให้ตั้งโรงเรียนหลวงขึ้นในกรุงเทพฯ หลายแห่ง ให้ตั้งโรงเรียนสำหรับราษฎรเป็นแห่งแรกที่วัดมหรรณพาราม เมื่อ พ.ศ. 2427 และจัดตั้งโรงเรียนกระจายไปตามหัวเมืองต่าง ๆ

ต่อมาประกาศตั้งกรมศึกษาธิการขึ้น เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2430 เพื่อให้ดูแลจัดการการศึกษาโดยเฉพาะ และเมื่อมีโรงเรียนเพิ่มมากยิ่งขึ้น จึงฐานะกรมศึกษาธิการเป็นกระทรวงธรรมการ เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2435 และทรงมีพระราชปรารภว่ายังสามารถให้การศึกษาแก่ราษฎรได้อย่างทั่วถึง จึงโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศตั้ง “โรงเรียนมูลสามัญศึกษา” ขึ้นเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2435 ครูผู้สอนในสมัยนั้น ได้แก่พระภิกษุที่อยู่ในวัดและจัดสอนตามหลักสูตรสามัญ แบ่งออกเป็น 2 ชั้น คือ โรงเรียนมูลสามัญชั้นต่ำ โรงเรียนมูลสามัญชั้นสูง

โดยส่วนหนึ่งในประกาศระบุว่า “บรรดาโรงเรียนซึ่งตั้งในพระอารามแลวัดต่าง ๆ ประกาศนี้ ถ้าสอนตามแบบเรียนหลวงแล้ว ให้นับเป็นโรงเรียนหลวงทั้งสิ้น”[3] จากประกาศฉบับนี้มีผลทำการตั้งโรงเรียนขึ้นตามวัดต่างๆ ทั่วราชอาณาจักร รวมทั้งจังหวัดฉะเชิงเทราด้วย จึงนับว่าการประกาศตั้งโรงเรียนมูลสามัญศึกษาเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2435 หมายรวมถึงที่วัดสายชล ณ รังษี (แหลมบน) จึงได้รับการยกฐานะขึ้นเป็ฯโรงเรียนมูลสามัญศึกษาโรงเรียนหนึ่งของเมืองฉะเชิงเทรา โดยใช้ชื่อโรงเรียนตามชื่อวัด ใช้ศาลาการเปรียญของวัดเป็นสถานศึกษาเล่าเรียนเปิดสอนทั้งชั้นมูลและชั้นประถม โรงเรียนวัดสายชล ณ รังษี (แหลมบน) จึงเป็นโรงเรียนหลวงของเมืองฉะเชิงเทรา ซึ่งขณะนั้นเจ้าคณะจังหวัด คือ ครูญาณรังษีมุนีวงษ์ (พระครูมี) ดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาส ต่อมามีประชาชนส่งบุตรหลานมาเรียนมากขึ้น จึงใช้โรงทึมที่หลวงอาณัติจีนประชาสร้างขึ้นเพื่อบำเพ็ญกุศลศพของพระวิสูตรจีนชาติแล้วถวายให้วัดเมื่อ พ.ศ. 2438

ต่อมา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงปฏิรูปการปกครองพร้อมกันไปด้วย โดยจัดแบ่งหัวเมืองออกเป็นมณฑล (มณฑลเทศาภิบาล) และได้จัดตั้งมณฑลปราจีนขึ้นในปี พ.ศ. 2437 ต่อมามีพระราชปรารภว่า “เมืองฉะเชิงเทรามีราชการมากกว่าเมืองอื่นๆ ทั้งยังมีทางรถไฟ และเป็นเมืองท่ามกลางมณฑล สมควรย้ายที่ว่าการมณฑลมาตั้งที่เมืองฉะเชิงเทราจะเป็นการสะดวกแก่การปกครองและการบังคับบัญชา” จึงโปรดเกล้าฯ ให้ย้ายที่ว่าการมณฑลมาตั้งทีเมืองฉะเชิงเทราตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2445

จากนั้นทรงมีพระราชประสงค์ที่จะจัดการการศึกษาให้เป็นแบบแผนเดียวกันทั่วทั้งประเทศ จึงทรงมอบให้กระทรวงธรรมการดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชประสงค์ โดยให้มีการศึกษาตาม “โครงการจัดการการศึกษาตามแบบอย่างอังกฤษ พ.ศ. 2441” กล่าวคือแบ่งการศึกษาเป็น 4 ระดับ ได้แก่ ชั้นมูล ชั้นประถม ชั้นมัธยม และอุดมศึกษา และจัดให้การศึกษาในโรงเรียนเพื่อให้เป็นแบบอย่างเฉพาะในเมืองที่เป็นที่ตั้งมณฑลขึ้นก่อน กระทรวงธรรมการจึงได้ส่ง ขุนวิธานดรุณกิจ ออกมาจัดการการศึกษาในมณฑลปราจีนบุรี ฉะเชิงเทราเป็นคนแรก โดยมีท่านเจ้าคุณทักษิณคณิศร แม่กองการศึกษาและแม่กองสอบไล่มาเป็นประธานร่วมด้วย เมื่อร่วมกันพิจารณากันว่าเห็นพ้องกันว่า “โรงเรียนวัดสายชล ณ รังษี (แหลมบน)” มีความเหมาะสมที่จะเป็นตัวอย่างมากกว่าโรงเรียนวัดอื่น ๆ ในละแวกเดียวกัน จึงแจ้งให้กระทรวงธรรมการทราบ และได้รับเลือกและยกฐานะขึ้นเป็นโรงเรียนรัฐบาลตัวอย่างประจำมณฑลปราจีน เมื่อปี พ.ศ. 2446[4] แบ่งนักเรียนตามประเภทความรู้ได้ 2 ระดับ คือชั้นมูลและชั้นประถม จากนั้นกระทรวงธรรมการส่งครูมาให้ 2 คน คือ ครูมั่ง พระปัญญา และครูต่ำ (ไม่ทราบนามสกุล) จึงได้แยกนักเรียนชั้นประถมลงมาที่โรงทึม และตั้งชื่อใหม่เป็น “โรงเรียนอณัตยาคม” โดยชื่อสกุลของพระวิสูตรจีนชาติ เพื่อเป็นอนุสรณ์แก่เจ้าสกุลสืบนับว่า โรงเรียนวัดสายชล ณ รังษี (แหลมบน) เป็นโรงเรียนที่เป็นรากฐานอันสำคัญในด้านการศึกษาของเมืองฉะเชิงเทรา

หลังจากเปิดทำการสอนได้ 2 ปี โรงเรียนอาณัตยาคม กลายเป็นสนามสอบไล่ตามคำสั่งของท่านเจ้าคุณทักษิณคณิศร เจ้าอาวาสวัดบางยี่เรือใต้ คลองบางกอกใหญ่ ธนบุรี ซึ่งเป็นเจ้าคณะมณฑลปราจีนบุรีด้วย ได้มีคำสั่งให้ครูโรงเรียนต่างในจังหวัดฉะเชิงเทรา มาสมทบสอบไล่ที่โรงเรียนอาณัตยาคม และท่านเจ้าคุณทักษิณคณิศรได้พาข้าหลวงและพนักงานสอบไล่มาทำการสอบเมื่อเดือนพฤษภาคมพ.ศ. 2488 โดยมีหลวงบำนาญวรญาณเป็นหัวหน้าคณะสอบ โรงเรียนที่มาสอบไล่ ประกอบไปด้วย

 1. โรงเรียนเทพพิทยาคม วัดเทพนิมิตร
 2. โรงเรียนอุคมพิทยา วัดสมาน
 3. โรงเรียนดรุณพิทยาคาร วัดแหลมล่าง
 4. โรงเรียนอณัตยาคม วัดสายชล ณ รังษี

แม้จะเปิดทำการสอน แต่อยู่ได้ไม่นานนักก็จำเป็นต้องย้ายด้วยอุปสรรคทางด้านการคมนาคม

พ.ศ. 2450–2480: เบญจมราชูทิศ

แก้
 
หอพระหลังเก่า ปัจจุบันถูกรื้อถอนและย้ายไปประดิษฐาน ณ ศูนย์บางเตย

ในปี พ.ศ. 2449 ได้มีการสร้างทางรถไฟจากกรุงเทพมาถึงจังหวัดฉะเชิงเทรา ทำให้มีการวางผังเมืองใหม่ให้สอดรับกับการพัฒนาที่จะตามมา ทำให้กระทรวงธรรมการได้มีคำสั่งย้ายโรงเรียนประจำมณฑลปราจีน มาตั้งที่วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ (วัดเมือง) ในปี พ.ศ. 2450 โดยใช้ศาลาการเปรียญเป็นสถานที่เรียน รวมถึงย้ายครูที่กระทรวงได้ส่งมาประจำก่อนหน้านี้มาประจำที่วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ด้วย ซึ่งนักเรียนบางส่วนได้ย้ายตามมาเรียนยังที่ตั้งแห่งใหม่ แต่บางส่วนยังคงเรียนอยู่ที่ตั้งเดิม จนมีนักเรียนมากขึ้น หลวงพ่อแก้วหรือพระอธิการแก้วซึ่งดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสขณะนั้นได้ให้ใช้เงินของท่านสร้างเรือนไม้ทรงปั้นหยา 2 ชั้น เพื่อเป็นที่สำหรับเรียนเพิ่มเติม ชั้นบนเป็นของนักเรียนมัธยม ชั้นล่างเป็นของนักเรียนประถม 2 และ 3 ส่วนศาลาการเปรียญเป็นที่เรียนของชั้นมูลและชั้นประถม 1 โรงเรียนได้รับการตั้งชื่อตามวัดคือโรงเรียนปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ มีครูใหญ่คนแรกที่กระทรวงธรรมการส่งมาชื่อว่าแปลก

ต่อมา พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนมรุพงษ์ศิริพัฒน์ ดำรงตำแหน่งสมุหเทศาภิบาลมณฑล มีความคิดที่จะหาพื้นที่สำหรับจัดตั้งโรงเรียนที่กว้างขวางและมั่นคงให้เหมาะกับการเรียนการสอนของประชาชน จึงได้มอบหมายให้ขุนวิธานดรุณกิจ เป็นผู้หาเงินสร้างโรงเรียนใหม่ ด้วยการรับบริจาคและเรี่ยไรจากข้าราชการ พ่อค้าและประชาชน จนกระทั่งเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2453 รวบรวมเงินได้ 1,433.66 บาท ก็ยังไม่พอต่อการก่อสร้าง พอดีกับขุนวิธานดรุณกิจ ได้ย้ายไปรับราชการที่อื่น จึงได้มอบหมายให้ขุนบรรหารวรอรรถ มาดำรงตำแหน่งแทน จนถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2455 รวบรวมเงินได้เพิ่มอีก 2,205.43 บาท รวมกับเงินก้อนแรกเป็นจำนวน 3,639.09 บาท ก็ยังไม่พอเพียงแก่การสร้างอาคารเรียน กรมขุนมรุพงษ์ศิริพัฒน์ สมุหเทศาภิบาลมณฑลในขณะนั้นจึงได้โปรดอนุญาตประทานเงินที่เหลือจากการทำสังเค็ด (ของที่ถวายแก่พระสงฆ์เมื่อเวลาปลงศพ) เพื่ออุทิศพระราชกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระปิยมหาราช เป็นเงิน 2,930.32 บาท กับเงินของพระอธิการแก้ว เจ้าอาวาสวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ (เวลามรณภาพแล้ว) ซึ่งเป็นเงินสงฆ์อีก 2,888.82 บาท และได้ประทานกระแสรับสั่งว่ายินดีจะสละทรัพย์ส่วนพระองค์เข้าร่วมสมทบกับเงินที่เหลืออยู่เพื่อให้การก่อสร้างสำเร็จ

ธรรมการมณฑล (ขุนบรรหารวรอรรถ) จึงได้เริ่มประกวดราคาการก่อสร้างในวงเงิน 9,458.23 บาท ซึ่งมีผู้เสนอราคา 9,000 บาท จึงได้เซ็นสัญญาและเริ่มก่อสร้างโรงเรียนแห่งใหม่ขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2455 ในพื้นที่ที่ได้จัดหาไว้ (ปัจจุบันคือพื้นที่ของสระว่ายน้ำของโรงเรียน) โดยก่อสร้างเป็นเรือนไม้ชั้นเดียวใต้ถุนเตี้ย ระหว่างก่อสร้างเกิดพายุหนักทำให้โครงสร้างถล่มลงมาทั้งหลัง การก่อสร้างจึงล่าช้า และแล้วเสร็จในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2456 เสด็จในกรม (กรมขุนมรุพงษ์ฯ) จึงได้แจ้งไปทางกระทรวงธรรมการเพื่อนำความกราบขึ้นบังคมทูลพระราชกรุณาขอพระราชทานนามโรงเรียนหลังนี้ และในวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2456 กระทรวงธรรมการแจ้งกลับมาว่า ได้นำความกราบขึ้งบังคมทูลแล้ว พระองค์ทรงกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามโรงเรียนว่า “เบญจมราชูทิศ”[5]

ต่อมา ขุนบรรหารวรอรรถ ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ผลักดันให้เกิดโรงเรียน เบญจมราชูทิศ ขึ้นมาต้องย้ายไปรับราชการตำแหน่งข้าหลวงตรวจการศึกษาภาคตะวันออกในช่วงต้นปี พ.ศ. 2460 ธรรมการจังหวัด คือ หลวงอำนวยศิลปศาสตร์ จึงได้ขึ้นมารับตำแหน่งธรรมการมณฑล ซึ่งท่านเป็นผู้สนใจงานในด้านการศึกษาเช่นกัน จึงได้พัฒนาการศึกษาในจังหวัดฉะเชิงเทราจนเจริญขึ้นตามลำดับ เป็นเหตุให้โรงเรียนเบญจมราชูทิศที่มีอยู่เดิมไม่เพียงพอ ถึงแม้จะมีโรงเรียนปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์อยู่เดิมแล้วเช่นกัน ธรรมการมณฑลจึงมีความคิดที่จะสร้างโรงเรียนเพิ่มขึ้นอีกแห่งเพื่อไม่ให้นักเรียนเกิดอุปสรรค์จากการเรียนเนื่องจากพื้นที่ไม่เพียงพอ จึงนำความขึ้นทูล หม่อมเจ้าธำรงสิริ ศรีธวัช (สมุหเทศาภิบาล) และได้รับความเห็นชอบ และประมูลการรับเหมาก่อสร้างโรงเรียนแห่งใหม่ได้ในราคา 20,000 บาท ดำเนินการก่อสร้างในด้านตะวันออกของโรงเรียนเบญจมราชูทิศ เมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 2462 (บริเวณสนามฟุตบอลของโรงเรียนในปัจจุบัน) และเปิดอาคารเรียนในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2463 เป็นอาคารเป็นเรือนไม้ชั้นเดียวมีมุขกลางใต้ถุนสูงโปร่ง มีบันไดขึ้นลงสองข้างมุข หม่อมเจ้าธำรงสิริ ศรีธวัช จึงแจ้งไปยังกระทรวงธรรมการเพื่อนำความกราบขึ้นบังคมทูลขอพระทานนามโรงเรียน ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามว่า “ฉะเชิงเทรารังสฤษฎิ์”[4] และได้ฉลองการเปิดโรงเรียนใหม่ โดยพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต เสด็จมาชักแพรเปิดป้าย

ในปี พ.ศ. 2478 หลวงอาจวิชาสรร ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ และข้าหลวงตรวจการศึกษาธิการ ได้ปรึกษากับนายสุบิน พิมพยะจันทร์ ธรรมการจังหวัด ว่าโรงเรียนทั้งสอง คือ โรงเรียนเบญจมราชูทิศและโรงเรียนฉะเชิงเทรารังสฤษฎิ์ ก่อตั้งมานานพอสมควร ตัวอาคารมีการชำรุดทรุดโทรม ประกอบกับนักเรียนที่มากขึ้นทั้งสองโรงเรียน สมควรจที่จะยุบรวมโรงเรียนทั้งสองและสร้างใหม่ในที่ดินของทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และรวมชื่อโรงเรียนทั้งสองหลังเป็นตั้งใหม่เป็น “เบญจมฉะเชิงเทรา” โดยใช้ชื่อเก่าจากโรงเรียนทั้งสองมารวมกัน

 
อาคารหลังเก่าและหอนาฬิกากฤษณ์กังวาน

พ.ศ. 2480–ปัจจุบัน: เบญจมราชรังสฤษฎิ์

แก้

ในวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2479 หลวงอาจวิชาสรร ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งเลขานุการกรมการศาสนา จึงได้มีการแต่งตั้งนายศิริพล (ย้อย) วรสินธุ์ มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่แทน จึงได้สานงานต่อกับที่ได้ปรึกษากับนายสุบิน พิมพยะจันทร์ ธรรมการจังหวัด ได้รื้อโรงเรียนทั้งสองหลังลงมาเมื่อ พ.ศ. 2480 เพื่อนำวัสดุต่าง ๆ ไปก่อสร้างร่วมกับตัวโรงเรียนหลังใหม่

ระหว่างนั้นที่ตัวโรงเรียนไม่มีอาคารเรียน โรงเรียนประกอบไปด้วยครูจำนวน 13 คน นักเรียนจำนวน 310 คน โรงเรียนได้รับความเมตตาจาก ร้อยเอกหลวงกำจัดไพริน ผู้บังคับกองพันทหารช่างที่ 2 (ค่ายศรีโสธร) ให้ใช้เรือนนอนทหารจำนวน 1 หลัง เป็นสถานที่สำหรับการเรียนการสอนตลอดปีการศึกษา พ.ศ. 2481 โดยตัวอาคารเริ่มเป็นรูปเป็นร่าง และสามารถย้ายกลับมาเรียนในอาคารเรียนหลังใหม่ได้ในช่วงเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม พ.ศ. 2481 จากนั้นนายสุบิน พิมพยะจันทร์ ธรรมการจังหวัดได้ทำสัญญากับนายสุวรรณ แสงส่งเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2481 เพื่อกั้นฝาผนังอาคารชั้นล่างด้วยเงินการจรอีก 1,895.00 บาท รวมถึงทาสีอาคารทั้งอาคาร โดยว่าจ้างนายเค็งคุน แซ่อุ๊ย ด้วยเงินการจรอีก 2,650.00 บาท จนกระทั่งตัวอาคารนั้นเสร็จสมบูรณ์ โรงเรียนประกอบไปด้วยอาคารเรียนที่มี 2 ชั้น จำนวน 20 ห้อง มีห้องประชุมอยู่กลางอาคาร

โดยในวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2482 หลวงสินธุสงครามชัย (สินธุ์ กมลนาวิน) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงธรรมการได้มาเป็นประธานพิธีชักแพรเปิดป้ายนามโรงเรียน โดยใช้ชื่อเต็มว่า โรงเรียนประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา “เบญจมราชรังสฤษฎิ์” จากนั้นในวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2494 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา “เบญจมราชรังสฤษฎิ์” จังหวัดฉะเชิงเทรา[6][7]

ในปี พ.ศ. 2496 โรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งในเครือข่ายปรับปรุงขององค์การส่งเสริมการศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา ประกอบไปด้วยวิชาเลือกสำหรับแยกเรียน 4 แผนก ประกอบไปด้วย แผนกวิสามัญ (แผนกหนังสือ) แผนกช่าง แผนกพาณิชย์ และแผนกเกษตร โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศซึ่งประจำองค์การสหประชาชาติ ชื่อว่า ดร.ออสเซี่ยน ฟล้อค (Dr. Ossian Flock) คอยให้คำแนะนำและให้คำปรึกษาตลอดระยะเวลาการดำเนินโครงการดังกล่าว โดยมีชื่อเรียกในยุคนั้นว่า โรงเรียนมัธยมวิสามัญแบบประสม (Comprehensive High School)[8] เป็นโรงเรียนแรกของประเทศไทยที่ได้รับการปรับปรุงทางด้านการศึกษา

จากนั้นในปี พ.ศ. 2501 ได้เปิดให้มีการเรียนการสอนในระดับเตรียมอุดมศึกษา แผนกวิทยาศาสตร์ในรูปแบบสหศึกษา กระทรวงศึกษาธิการจึงได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนจากเดิม เป็น "โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์" และใช้งานมาจนถึงปัจจุบัน

ในปี พ.ศ. 2511 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนมัธยมแบบประสม[8] (ค.ม.ส.) รุ่นที่ 2 เป็นโรงเรียนที่ 7 ของโครงการที่ใช้หลักสูตร ค.ม.ศ. ในระดับ มศ.ต้น และในปี พ.ศ. 2515 เริ่มใช้งานหลักสูตร ค.ม.ส. ในระดับ มศ.ปลาย แผนกทั่วไป รวมถึงเริ่มต้นรับนักเรียนในรูปแบบสหศึกษาตั้งแต่ระดับชั้น มศ.1 เป็นต้นมา

ต่อมาในปี พ.ศ. 2518 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ได้เริ่มใช้งาน หลักสูตรมัธยมศึกษาตอลปลาย พ.ศ. 2518 ในชั้น ม.ศ.4 ปี พ.ศ. 2521 เริ่มใช้งาน หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พ.ศ. 2521 ปี พ.ศ. 2524 เริ่มใช้หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ. 2524 ในชั้น ม.4 และปรับเปลี่ยนหลักสูตรตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ใช้งานจนถึงปัจจุบัน[2]

 
ตราสัญลักษณ์โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

แก้

ตราสัญลักษณ์

แก้

ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ประกอบไปด้วย ตราพระเกี้ยวเปล่งรัศมีด้านบน ด้านล่างเป็นวงกลมภายในมีอักษรย่อ บ.ฉ. 5 ด้านล่างมีแพรแถบข้อความชื่อโรงเรียน มีความหมายดังนี้[9]

 • ตระพระเกี้ยวเปล่งรัศมี เป็นตราประจำพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ก่อตั้งและพระราชทานนามโรงเรียน
 • หมาลเลข 5 หมายถึงเลขประจำรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
 • อักษรย่อ บ.ฉ. ย่อมาจาก เบญจมราชูทิศ ฉะเชิงเทรารังสฤษฎิ์ ซึ่งเป็นชื่อพระราชทานของโรงเรียนก่อนจะยุบรวมกัน
 • แพรแถบด้านล่าง มีข้อความว่า โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์

อักษรย่อ

แก้

แต่เดิมโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ใช้อักษรย่อว่า ฉ.ช.1 เนื่องจากเป็นโรงเรียนประจำจังหวัด ตามในประกาศของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับเครื่องแบบนักเรียนเมื่อปี พ.ศ. 2486[10] ก่อนจะปรับมาใช้ บ.ฉ. ซึ่งย่อมาจากเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา[11] และใช้มาจนถึงปัจจุบัน

ดอกไม้ประจำโรงเรียน

แก้

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ได้มีการกำหนดดอกไม้ประจำโรงเรียนขึ้นจากคราวการประชุมหารือร่วมกันกับสมาคมศิษย์เก่า(โดยการนำเสนอจากครูสมเกียรติ เหล่าวิทยากุล และนายศรายุธ อ่อนหวาน)ในปี พ.ศ. 2566 โดยกำหนดให้ดอกแก้วเจ้าจอม เป็นดอกไม้ประจำโรงเรียน เนื่องจากมีชื่อที่เป็นมงคล คือคำว่าเจ้าจอม สื่อความหมายในการรำลึกถึงรัชกาลที่ 5 และมีความหมายว่าไม้แห่งชีวิต จากการสร้างชีวิตด้วยการให้การศึกษากับศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันมาโดยตลอด[12] ซึ่งมีการทำพิธีปลูกต้นแก้วเจ้าจอมในวันสถาปนาโรงเรียนครบรอบ 131 ปี เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2566[13]

เครื่องแบบนักเรียน

แก้

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ประกอบไปด้วยเครื่องแบบหลัก 2 รูปแบบด้วยกันคือ ชุดนักเรียน และชุดพลศึกษา โดยแบ่งเป็น 2 ระดับชั้น คือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย

มัธยมศึกษาตอนต้น

แก้
 
นักเรียนระดับชั้น ม.ต้นในชุดพลศึกษา กำลังเล่นฟุตบอลในสนามฟุตบอลโดยมีอาคาร 2 อยู่เบื้องหลัง

ชุดนักเรียน ปัก ชื่อ – นามสกุล ที่หน้าอกด้านซ้ายด้วยไหมสีน้ำเงิน เหนือชื่อ - นามสกุลปักจุดบอกระดับชั้น 1 - 3 บ่งบอกถึง ม.1 - 3 ตามลำดับ หน้าอกด้านขวาปักอักษรย่อ บ.ฉ. ด้านบน และปักรหัสประจำตัวนักเรียนด้านล่างด้วยไหมสีน้ำเงินเช่นกัน โดยนักเรียนชายใช้เสื้อเชิ้ตคอตั้งแขนสั้นสีขาว กางเกงสีกากีแบบนักเรียนขาสั้น[14] นักเรียนหญิงใช้เสื้อแขนสั้นสีขาวคอปกกะลาสีแบบนักเรียน กระโปรงมีจีบสีกากี

ชุดพลศึกษา เป็นชุดวอร์มเฉพาะของโรงเรียน ประกอบด้วยเสื้อสีเหลือง ปัก ชื่อ - นามสกุล ที่หน้าอกด้านซ้ายด้วยไหมสีน้ำเงิน เหนือชื่อ - นามสกุล ปักจุดบอกระดับชั้น 1 - 3 บ่งบอกถึง ม.1 - 3 ตามลำดับ และกางเกงวอร์มขายาวสีน้ำเงิน ทั้งนักเรียนชายและนักเรียนหญิง

มัธยมศึกษาตอนปลาย

แก้

ชุดนักเรียน ปัก ชื่อ – นามสกุล ที่หน้าอกด้านซ้ายด้วยไหมสีน้ำเงิน ปกเสื้อด้านซ้ายปักจุดบอกระดับชั้น 1 - 3 บ่งบอกถึง ม.4 - 6 ตามลำดับ หน้าอกด้านขวาปักตราพระเกี้ยวสัญลักษณ์โรงเรียนด้านบน ด้านล่างปักอักษรย่อ บ.ฉ. ด้วยไหมสีน้ำเงินเช่นกัน โดยนักเรียนชายใช้เสื้อเชิ้ตคอตั้งแขนสั้นสีขาว กางเกงสีกากีแบบนักเรียนขาสั้น[14] นักเรียนหญิงใช้เสื้อสีขาวคอปกแบบนักเรียน กระโปรงมีจีบสีกากี และเก็บชายเสื้อไว้ในกระโปรง

ชุดพลศึกษา เป็นชุดวอร์มเฉพาะของโรงเรียน ประกอบด้วยเสื้อสีน้ำเงน ปัก ชื่อ - นามสกุล ที่หน้าอกด้านซ้ายด้วยไหมสีเหลือง เหนือชื่อ - นามสกุล ปักจุดบอกระดับชั้น 1 - 3 บ่งบอกถึง ม.4 - 6 ตามลำดับ และกางเกงวอร์มขายาวสีน้ำเงิน ทั้งนักเรียนชายและนักเรียนหญิง

สำหรับนักเรียนที่ทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการนักเรียน จะประดับเข็มสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

หลักสูตรที่เปิดสอน

แก้

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

แก้
 •  
  อาคาร 3 และส่วนหย่อมหน้าอาคาร
  ห้องเรียนพิเศษ[15]
  • ห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (Enrichment Program of Science Mathematics Technology and Environment ; SMTE) ระดับชั้นละ 3 ห้อง (108 คน)[16]
  • ห้องเรียนพิเศษด้านภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น (Intensive English Program ; IEP) ระดับชั้นละ 1 ห้อง (36 คน)[16]
 • ห้องเรียนปกติ[17]
  • แผนการเรียนวิทย์ – คณิต (เสริมพื้นฐานสอบเตรียมทหาร) ระดับชั้นละ 1 ห้อง (40 คน)
  • แผนการเรียนวิทย์ – คณิต (เสริมพื้นฐานวิศวะ – สถาปัตย์) ระดับชั้นละ 1 ห้อง (40 คน)
  • แผนการเรียนวิทย์ – คณิต (เสริมพื้นฐานแพทย์ – พยาบาล) ระดับชั้นละ 1 ห้อง (40 คน)
  • แผนการเรียนวิทย์ – คณิต (ทั่วไป) ระดับชั้นละ 3 ห้อง (120 คน)
  • แผนการเรียนอังกฤษ – จีน (เสริมพื้นฐานทักษะภาษาสู่สากล) ระดับชั้นละ 1 ห้อง (40 คน)
  • แผนการเรียนทั่วไป (ศิลปะ – กีฬา) ศูนย์บางเตย ระดับชั้นละ 1 ห้อง (40 คน)
  • แผนการเรียนทั่วไป (เกษตร/งานช่าง) ศูนย์บางเตย ระดับชั้นละ 1 ห้อง (40 คน)

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

แก้
 •  
  อาคารเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ศูนย์บางเตย
  ห้องเรียนพิเศษ[15]
  • ห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (Enrichment Program of Science Mathematics Technology and Environment ; SMTE) ระดับชั้นละ 2 ห้อง (60 คน)[18]
  • ห้องเรียนพิเศษด้านภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น (Intensive English Program ; IEP) ระดับชั้นละ 1 ห้อง (36 คน)[18]
 • ห้องเรียนปกติ[17]
  • แผนการเรียนวิทย์ – คณิต (เสริมพื้นฐานสอบเตรียมทหาร) ระดับชั้นละ 1 ห้อง (40 คน)
  • แผนการเรียนวิทย์ – คณิต (เสริมพื้นฐานวิศวะ – สถาปัตย์) ระดับชั้นละ 1 ห้อง (40 คน)
  • แผนการเรียนวิทย์ – คณิต (เสริมพื้นฐานแพทย์ – พยาบาล) ระดับชั้นละ 1 ห้อง (40 คน)
  • แผนการเรียนวิทย์ – คณิต (เสริมทักษะดิจิทัล – หุ่นยนต์) ระดับชั้นละ 1 ห้อง (40 คน)
  • แผนการเรียนวิทย์ – คณิต (เสริมพื้นฐานโลจิสติกส์) ระดับชั้นละ 1 ห้อง (40 คน)
  • แผนการเรียนวิทย์ – คณิต (ทั่วไป) ระดับชั้นละ 6 ห้อง (240 คน)
  • แผนการเรียนศิลป์ – คำนวณ (ภาษา – คณิต) ระดับชั้นละ 1 ห้อง (40 คน)
  • แผนการเรียนอังกฤษ – จีน (เตรียมทักษะภาษาสู่สากล) ระดับชั้นละ 1 ห้อง (40 คน)
  • แผนการเรียนอังกฤษ – ไทย – สังคม ระดับชั้นละ 1 ห้อง (40 คน)

ชีวิตในโรงเรียน

แก้
 
หอนาฬิกากฤษณ์กังวานที่อยู่คู่โรงเรียนมาช้านาน และเสาธงชาติที่ลดธงครึ่งเสา

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ประกอบด้วยการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 - ม.3) และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 - ม.6) โดยแบ่งเป็นห้องเรียนพิเศษ และห้องเรียนปกติทั้งสองระดับชั้น

ในการมาเรียนในแต่ละวัน จะใช้ระบบเช็คการมาเข้าเรียนด้วยการสแกนลายนิ้วมือ[19] และมีการเปิดเพลง เบญจมราชรังสฤษฎิ์ (เพลงกฤษณ์กังวาน) ระยะเวลาประมาณ 5 นาที[20] พร้อมเสียงบอกระยะเวลาที่เหลือก่อนจะจบเพลง เพื่อเป็นสัญญาณในการเตรียมรวมแถวเพื่อทำกิจกรรมหน้าเสาธง เริ่มใช้งานมาตั้งแต่ประมาณปี พ.ศ. 2537 เป็นต้นมา[20]

ปัจจุบันระเบียบเกี่ยวกับทรงผม โรงเรียนอนุญาตให้นักเรียนสามารถไว้ผมยาวได้ตามความเหมาะสม โดยนักเรียนหญิงที่ไว้ผมยาวจะต้องใช้โบว์ในการผูกรวบผม

ด้านวิชาการ

แก้

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์มีนักเรียนได้รับรางวัลจากการแข่งขันทางวิชาการ จากโอลิมปิกวิชาการ ทั้งในระดับประเทศ[21] และในระดับนานาชาติ ทั้งเหรียญทอง[22]เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง[23][24] นอกจากนี้โรงเรียนยังได้รับคัดเลือกให้เป็นศูนย์ สอวน. วิชาดาราศาสตร์[25] ซึ่งเป็น 1 ใน 12 แห่งทั่วประเทศ และศูนย์โรงเรียนขยายผล สอวน. กลุ่ม 7 ภาคตะวันออก ศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยบูรพา ในวิชาฟิสิกส์[26] ร่วมกับโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

กิจกรรมภายในโรงเรียน

แก้

ชมรมและกิจกรรมชุมนุม

แก้

ลูกเสือกองเกียรติยศ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ หรือที่รู้จักกันในชื่อ ลูกเสือกองร้อยพิเศษเบญจมราชรังสฤษฎิ์ มีคำขวัญว่า "เกียรติ วินัย หน้าที่ สามัคคี กล้าหาญ มั่นคง ตรงต่อเวลา" เป็นกิจกรรมเพื่อพัฒนาตนเองให้มีความพร้อมในการเป็นผู้นำในการปฏิบัติงานด้านลูกเสือ มีอักษรย่อว่า BRR SCout[27] โดยผู้เข้ารับการฝึกจะได้รับการฝึกทักษะในด้านต่าง ๆ ตามหลักสูตรทางลูกเสือซึ่งจะได้รับเครื่องหมายวิชาพิเศษ โดยจะมีเครื่องหมายแสดงคุณวุฒิทางลูกเสือแสดงถึงความสามารถตามลำดับ อีกทั้งยังมีหน้าที่ปฏิบัติงานจิตอาสาต่าง ๆ ของโรงเรียน[28] และเป็นวิทยากรในการฝึกอบรมลูกเสือ โดยลูกเสือกองร้อยพิเศษเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ได้แข่งขันชนะการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด ได้รับคัดเลือกไปร่วมแข่งขันระดับประเทศ[29] ในการเดินสวนสนามในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติทุกปี[29]

 
วงโยธวาทิตโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์กำลังฝึกซ้อม

ด้านดนตรี

แก้

วงดนตรีโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา (BRR Band) มีความโด่ดเด่นในการแสดงศักยภาพทางด้านดนตรีของนักเรียน โดยได้ร่วมแสดงในกิจกรรมทั้งระดับจังหวัด ในงานนมัสการหลวงพ่อโสธร และงานประจำปี จังหวัดฉะเชิงเทราทุก ๆ ปี และได้ร่วมการแข่งขันทั้งในระดับประเทศ[30] และระดับนานาชาติจนได้รับรางวัล อาทิ ชนะเลิศ DRUM BATTLE ในการแข่งขัน 2019 Marching In Okayama[31] ชนะเลิศการแข่งขัน DRUM BATTLE การประกวดวงโยธวาทิตนักเรียน ประจำปี 2563 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี[30]

ด้านกีฬา

แก้

ทีมกีฬาชักกะเย่อเบญจมราชรังสฤษฎิ์ (ชมรม TUG OF WAR จังหวัดฉะเชิงเทรา) เป็นทีมชักกะเย่อระดับทีมชาติไทย ผ่านการแข่งขันรายการต่าง ๆ ในประเทศไทย และได้รับการคัดเลือกให้ไปแข่งขันระดับนานาชาติในรายการต่าง ๆ อาทิ[32] การแข่งขัน Tug of War World Indoor Championships, Netherlands 2016 ได้รับรางวัลอันดับ 4 ของทวีปเอเชีย และอันดับ 3 ของโลก, การแข่งขัน 2022 TWIF WORLD Outdoor Senior, Junior & U23 Outdoor Championship HOLTEN ณ ประเทศเนเธอร์แลนด์[33]

สถานที่ภายในโรงเรียน

แก้

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ มีเนื้อที่ทั้งหมด 33 ไร่ 3 งาน 93 ตารางวา ประกอบด้วยกลุ่มอาคารเรียน ลานกิจกรรม สนามกีฬา และสวนหย่อมสำหรับพักผ่อนหย่อนใจ มีอาณาเขตติดต่อกับถนนชุมพล ถนนมหาจักรพรรดิ์ และถนนนรกิจ[34]

สถานที่สำคัญ

แก้
 •  
  พระบรมราชาอนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
  พระบรมราชาอนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประดิษฐานอยู่บริเวณด้านหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ฝั่งตะวันออก[35][36]สร้างขึ้นในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2538 และประกอบพิธีเปิดโดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2547[a]
 • หอพระประวัติศาสตร์ 129 ปี อยู่บริเวณด้านหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ฝั่งตะวันตก เป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อโสธร 2 องค์ และพระพุทธเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1 องค์[37] สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสโรงเรียนครบรอบ 129 ปีเมื่อปี พ.ศ. 2564 โดยสมาคมศิษย์เก่าเบญจมราชรังสฤษฎิ์ แต่เดิมหอพระหลังเก่ามีเพียงแค่พระพุทธเบญจมราชรังสฤษฎิ์
 • หอนาฬิกากฤษณ์กังวาน สร้างขึ้นเมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2522 โดยคณะศิษย์เก่าฯ[b] เพื่อเป็นอนุสรณ์แด่ครูกฤษณ์ มุสิกุล ที่ได้อุทิศกายใจให้กับโรงเรียนตลอดอายุราชการกว่า 40 ปี ระหว่างปี พ.ศ. 2478 - 2517[c] โดยตัวหอนาฬิกาติดตั้งคู่กับเสาธงเพื่อส่งสัญญาณเปลี่ยนคาบเรียนของนักเรียน จะดังทุก ๆ 50 นาทีจนถึงเวลาเลิกเรียน[20]

อาคารเรียน

แก้

ปัจจุบันโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ มีอาคารหลักภายในโรงเรียนจำนวนทั้งสิ้น 10 อาคาร ประกอบไปด้วย

 • อาคาร 1 มีความสูง 3 ชั้น
  • ชั้น 1 เป็นที่ตั้งของห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และชั้นนี้ยังเป็นที่ตั้งของห้องสมุดของกลุ่มสาระการเรียนรู้นี้
  • ชั้น 2 เป็นห้องเรียนวิทย์-คณิตและห้องพระพุทธศาสนา
  • ชั้น 3 เป็นห้องเรียนวิทย์-คณิต
 • อาคาร 2 หรืออีกชื่อหนึ่งว่า อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มีความสูง 7 ชั้น
  •  
   อาคาร 2 และร่มหูกวางเมื่อปี 2556 ปัจจุบันต้นไม่ถูกรื้อถอนและแทนที่ด้วยหลังคา
   ชั้น 1 โรงอาหาร
  • ชั้น 2 ห้องสมุด ซึ่งแบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ห้องสมุดที่รวบรวมหนังสือ ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ และห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก
  • ชั้น 3 เป็นชั้นที่มีการเรียนการสอนวิชาเคมี มีห้องพักครูและห้องปฏิบัติการเคมี
  • ชั้น 4 เป็นชั้นที่มีการสอนวิชาชีววิทยา มีห้องพักครูสาขาวิชาชีววิทยา
  • ชั้น 5 เป็นชั้นที่มีการสอนวิชาฟิสิกส์ มีห้องพักครูสาขาวิชาฟิสิกส์
  • ชั้น 6 เป็นชั้นที่มีการสอนวิชาวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น มีห้องพักครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
  • ชั้น 7 เป็นที่ตั้งของห้องเรียนสีเขียว ห้องเรียนรวม เป็นชั้นที่มีการสอนวิชาดาราศาสตร์
  • ดาดฟ้า มีหอดูดาวเป็นทรงกลมโดมติดตั้งอยู่[38]
 • อาคาร 3 มีความสูง 2 ชั้น
 •  
  สวนหย่อมหน้าอาคาร 4
  อาคาร 4 มีความสูง 4 ชั้น เป็นอาคารสำหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โดยชั้น 2 ของอาคารเป็นที่ตั้งของห้องพักครู ห้อง Sound Lab ห้อง Multimedia และห้องสมุดของกลุ่มสาระการเรียนรู้นี้
 • อาคาร 5 มีความสูง 4 ชั้น
  • ชั้น 1 เป็นที่ตั้งของห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ซึ่งรวมทั้งห้องปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์และห้องสมุดของกลุ่มสาระการเรียนรู้ รวมทั้งห้องปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์ ซึ่งด้านข้างของอาคารเป็นที่ตั้งของร้านถ่ายเอกสาร
  • ชั้น 2 เป็นที่ตั้งของห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระการเรียนรู้ย่อยคอมพิวเตอร์ รวมทั้งห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
 • อาคาร 6 หรืออีกชื่อหนึ่งว่า อาคารอนุสรณ์ อาจารย์สุบิน พิมพยะจันทร์ มีความสูง 2 ชั้น เป็นอาคารสำหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี จำนวน 2 สาระการเรียนรู้ย่อย
  • ชั้น 1 เป็นที่ตั้งของกลุ่มสาระการเรียนรู้ย่อยเกษตรกรรม ร้านสหกรณ์โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ธนาคารโรงเรียน และห้องพยาบาล
  • ชั้น 2 เป็นที่ตั้งของกลุ่มสาระการเรียนรู้ย่อยอุตสาหกรรมศิลป์ ห้องประชุมคุณปู่สุบิน - คุณย่าส้มเช้า พิมพยะจันทร์ และห้องเรียนประจำชั้นของนักเรียน ม.6
 •  
  อาคาร 7 หลังแนวต้นไม้ซึ่งปลูกอยู่ริมสนามฟุตบอล
  อาคาร 7 มีความสูง 3 ชั้น
  • ชั้น 1 เป็นที่ตั้งของห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และห้องดนตรีสากล
  • ชั้น 2 เป็นที่ตั้งของห้องปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา รวมทั้งห้องนาฏศิลป์
  • ชั้น 3 เป็นห้องปฏิบัติการดนตรี
 • อาคาร 8 มีความสูง 4 ชั้น โดยชั้น 1 เป็นห้องธรรมังคลาจารย์ ชั้น 2 3 และ 4 เป็นห้องเรียนสำหรับนักเรียนห้องพิเศษคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม และห้องพักครูกลุ่มห้องพิเศษเหล่านี้
 • อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ มีความสูง 2 ชั้น
  • ชั้น 1 เป็นที่ตั้งของห้องแนะแนว ห้องวิชาการ ห้องธุรการ ห้องประชาสัมพันธ์ ห้องปกครอง และห้องพักรองผู้อำนวยการ
  • ชั้น 2 เป็นที่ตั้งของห้องพักผู้อำนวยการ ห้องประชุม และห้องเกียรติยศ ซึ่งรวบรวมผลงานและชื่อเสียงของนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์นับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
 •  
  อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีความสูง 3 ชั้น
  • ชั้น 1 เป็นที่ตั้งของสนามปิงปอง ห้องสภานักเรียน และร้านถ่ายเอกสาร
  • ชั้น 2 เป็นที่ตั้งของห้องโสตทัศนศึกษา และงานเทคโนโลยีทางการศึกษา
  • ชั้น 3 เป็นห้องประชุมใหญ่
 • กลุ่มอาคารฝึกวิชาชีพ ประกอบไปด้วย
  • เรือนเพาะชำ
  • โรงฝึกงาน

ลานกิจกรรมและกีฬา

แก้

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ มีพื้นที่กิจกรรมและสนามกีฬาที่หลากหลาย อาทิ

 •  
  อาคารพลศึกษา อาจารย์สุบิน พิมพยะจันทร์
  สนามฟุตบอลกลางแจ้งขนาดมาตรฐาน
 • สระว่ายน้ำเบญจมราชรังสฤษฎิ์ สระว่ายน้ำขนาดมาตรฐาน ใช้สำหรับการเรียนวิชาพลศึกษา และจัดการแข่งขันต่าง ๆ
 • โรงยิมเนเซียม บริเวณหน้าสระว่ายน้ำ เป็นสนามวอลเลย์บอลและลานกิจกรรมในร่ม
 • โรงยิมเนเซียมและลานกีฬาในร่ม บริเวณด้านข้างและใต้อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประกอบไปด้วยสนามบาสเกตบอล สนามแบดมินตัน สนามปิงปอง และกลุ่มอาคารพลศึกษา ประกอบไปด้วย
  • อาคารพลศึกษา อาจารย์สุบิน พิมพยะจันทร์ เป็นที่ตั้งของสนามบาสเกตบอล
  • อาคารอำพล เหรียญสุวรรณ เป็นที่ตั้งของโรงยิมนาสติก
 • ลานกิจกรรมกลางแจ้ง

สวนพักผ่อนหย่อนใจ

แก้

พื้นที่พักผ่อนหย่อนใจภายในโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ มีกระจายอยู่ทั่วไปโดยรอบบริเวณโรงเรียน โดยพื้นที่หลักประกอบไปด้วย

 • สวนบริเวณข้างสนามฟุตบอล ประกอบไปด้วยศาลาพักผ่อนและสวนหย่อม
 • สวนลูกเสือกองเกียรติยศ บริเวณข้างอาคาร 7 ติดประตู 1 (ทางออก)
 • สวนบริเวณหน้าอาคาร 4 ประกอบไปด้วยสวนหย่อม และศาลาพักผ่อน

บรรยากาศสถานที่ในโรงเรียน

แก้

เกร็ด

แก้
 •  
  ป้ายชื่อประตูฤทธิประศาสน์และตราสัญลักษณ์โรงเรียน
  ประตูทางเข้าโรงเรียนฝั่งถนนชุมพลมีชื่อว่า ประตูฤทธิประศาสน์ มีที่มาจาก นายชูสง่า ฤทธิประศาสน์ ศิษย์เก่าของโรงเรียนซึ่งในขณะนั้นดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมการปกครอง ได้บริจาคเงินเพื่อสร้างประตูโรงเรียนเมื่อปี พ.ศ. 2516 จึงได้นำนามสกุลมาตั้งเพื่อเป็นอนุสรณ์ถึง[39][40]

ผู้อำนวยการโรงเรียน

แก้

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ประกอบด้วยครูใหญ่และผู้อำนวยการรายนามดังนี้[41]

ลำดับที่ รายนาม วาระการดำรงตำแหน่ง
1 นายแปลก ไม่พบหลักฐาน
2 ขุนกิตติวิทย์ (ฮะเซี้ยง ตีระวณิช) 18 มีนาคม 2455
3 ขุนพูลคุณสมบัติ (สวาสดิ์ คัยนันทน์) 15 สิงหาคม 2462
4 ขุนอภิรามจรรยา (ลำดวน สมิตัย) 16 กุมภาพันธ์ 2466
5 นายประเสริฐ (เซ่งฮั้ว ปาณฑุรังคานนท์) 18 มีนาคม 2470
6 นายสุบิน พิมพะยะจันทร์ 28 กุมภาพันธ์ 2473
7 หลวงอาจวิชาสรร (ทอง ชัยปาณี) 1 พฤษภาคม 2477
8 นายศิริพล (ย้อย) วรสินธุ์ 23 ตุลาคม 2479
9 นายชอบ จุลศรีไกวัล (รักษาการแทน) 22 พฤศจิกายน 2488
10 นายสุรินทร์ สอนสิริ 19 เมษายน 2489
11 นายมงคลชัย เหมริด 1 กันยายน 2490
12 นายเทพ เวชพงศ์ 12 สิงหาคม 2493
13 นายไพบูลย์ รัตนมังคละ 10 กุมภาพันธ์ 2496
14 นายชวน สุวรรณรอ 1 มิถุนายน 2499
15 นายชื้น เรืองเวช 1 พฤษภาคม 2507
16 นายอุเทน เจริญกูล 1 ตุลาคม 2509
17 นายเสนาะ จันทร์สุริยา 1 พฤศจิกายน 2517
18 นายกมล ธิโสภา 24 กรกฎาคม 2519
19 นายถนอม ทัฬหพงศ์ 7 มิถุนายน 2520
20 นายจงกล เมธาจารย์ 27 ตุลาคม 2520
21 นายพัลลภ พัฒนโสภณ 12 พฤศจิกายน 2522
22 นายสมศักดิ์ ศรีสุวรรณ 12 พฤศจิกายน 2527
23 นายเผดิม สุวรรณโพธิ์ 7 ธันวาคม 2530
24 นายอร่าม รังสินธุ์ 19 ตุลาคม 2533 – 2541
25 นายบุญส่ง ชิตตระกูล 9 มกราคม 2541 – 9 ธันวาคม 2542
26 นายสมบูรณ์ ธุวสินธุ์ 20 มกราคม 2543 – 2547
27 นายอำนาจ เดชสุภา 1 ตุลาคม 2547 – 2557
28 นายชาติชาย ฟักสุวรรณ 22 มิถุนายน 2558 – 2559
29 ดร.วีระชัย ตนานนท์ชัย 9 มีนาคม 2560 – 2561
30 นายศักดิ์เดช จุมณี 18 มีนาคม 2563 – 2564
31 นายชัชชัย พุทธสุวรรณ์ ปัจจุบัน

เบญจมราชรังสฤษฎิ์ ศูนย์บางเตย

แก้
 
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ศูนย์บางเตย

เบญจมราชรังสฤษฎิ์ ศูนย์บางเตย ตั้งอยู่ที่ ตำบลบางเตย อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

ประวัติ

แก้

เดิมเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ศูนย์บางเตย คือโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 4 ก่อตั้งเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2536 โดยการประสานงานของผู้อำนวยการสามัญศึกษาจังหวัดในขณะนั้นคือนายประสิทธิ์ แสนสุข บนที่ดินของวัดราษฎร์บำรุงวนาราม (วัดเกาะ) เนื้อที่ประมาณ 34 ไร่ 82 ตารางวา ซึ่งพระครูถาวรพัฒนาคุณ เจ้าอาวาสได้อนุญาตให้ใช้เพื่อเป็นสถานศึกษาของเด็กในพื้นที่ตำบลบางเตย และตำบลใกล้เคียง เพื่อแบ่งเบาค่าใช้จ่ายในการส่งเด็กในพื้นที่เข้าไปเรียนในตัวเมือง ซึ่งห่างจากพื้นที่ประมาณ 13 กิโลเมตร โดยมีผู้บริหารคนแรกคือ นายสุธี ปั้นบัว และกรรมการสถานศึกษาคนแรกคือ ผู้ใหญ่สุขันธ์ โลหิตกุล[42]

ต่อมาโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษ 4 ได้ถูกยุบเลิกตามมติที่ประชุมของกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยม เขต 6 ครั้งที่ 3/2556 ลงวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2556 เนื่องจากไม่มีนักเรียนเพียงพอที่จะจัดการเรียนการสอนได้[43] จึงโอนการดูแลทุกอย่างไปอยู่กับโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ โดยคณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2555 - 2556 และศิษย์เก่าสภานักเรียน ได้ดำเนินการเข้าปรับปรุงพื้นที่และเตรียมความพร้อมพื้นที่[44] เพื่อเปิดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับชั้นละ 2 ห้องเรียน และพัฒนาพื้นที่สำหรับใช้ดำเนินกิจกรรมนอกห้องเรียน อาทิ ค่ายลูกเสือและเนตรนารี ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โดยได้ดำเนินกาารับมอบพื้นที่ ทรัพย์สิน และเอกสารสำคัญอย่างเป็นทางการในวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2557[45]

อาคารสถานที่

แก้

อาคารสถานที่ของโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ศูนย์บางเตย มีเนื้อที่ประมาณ 34 ไร่ 82 ตารางวา[42] ประกอบด้วยอาคารเดิมจากโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 4 ที่ได้รับมอบมาอยู่ในการดูแล และอาคารสถานที่ที่ได้รับการปรับปรุงและสร้างขึ้นมาใหม่ ประกอบไปด้วย

 •  
  อาคารสถานที่ในโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ศูนย์บางเตย
  อาคาร 1 เป็นอาคารเรียน 2 ชั้น
  • ชั้น 1 เป็นเวทีและลานกิจกรรม
  • ชั้น 2 เป็นห้องเรียน
 • อาคาร 2 เป็นอาคารเรียน 1 ชั้น
  • ชั้น 1 เป็นห้องเรียน
 • อาคารโลหิตกุลอนุสรณ์ เป็นอาคารหลังแรกของโรงเรียนในขณะที่ยังใช้ชื่อว่าโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 4
 • หอพระ เป็นการอัญเชิญหอพระหลังเก่าจากโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ มาก่อสร้างขึ้นใหม่หน้าอาคาร 1
 • อาคารอเนกประสงค์ เป็นอาคารมีหลังคาขนาดใหญ่ ใช้สำหรับทำกิจกรรมต่าง ๆ รวมถึงลานกีฬาในร่ม
 • สนามฟุตบอล
 • ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
 • ศูนย์ฝึกอบรมลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด "เบญจมธรรมวาที"

ศูนย์ฝึกอบรมลูกเสือ เบญจมธรรมวาที

แก้

ศูนย์ฝึกอบรมลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด "เบญจมธรรมวาที" เป็นพื้นที่ค่ายฝึกลูกเสือภายในพื้นที่ของโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ศูนย์บางเตย ซึ่งมีพื้นที่ใช้สอยกว้างขวาง เหมาะกับการทำกิจกรรมต่าง ๆ ในกิจการลูกเสือ โดยเปิดฝึกอบรมให้ทั้งนักเรียนของของโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์เอง และสถานศึกษาอื่น ๆ[46][47]

องค์กร

แก้

มูลนิธิเบญจมราชรังสฤษฎิ์

แก้
มูลนิธิเบญจมราชรังสฤษฎิ์
ชื่อย่อม.น.บ.ฉ.
ก่อตั้ง2 มีนาคม พ.ศ. 2535 (32 ปี)
ประเภทมูลนิธิ
สํานักงานใหญ่โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ถนนชุมพล ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
ประธานกรรมการ
สุทนต์ พรหมนิยม

มูลนิธิเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ก่อตั้งขึ้นโดยคณะครูของโรงเรียนในปี พ.ศ. 2535 โดย นายอร่าม รังสินธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนในขณะนั้นได้เป็นผู้ยื่นขอจดจัดตั้งมูลนิธิ และประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2535 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความประพฤติที่ดีหรือนักเรียนที่ขาดแคลน ทุนค่าแต่งกาย ทุนค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนที่ขาดแคลน และดำเนินการต่าง ๆ ที่เป็นการสนับสนุนการศึกษาและนักเรียนของโรงเรียน โดยไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง โดยคณะกรรมการชุดแรกมี นายอร่าม รังสินธุ์ เป็นประธานกรรมการ และนายบุญส่ง ชิตตระกูล เป็นรองประธานกรรมการ มีเงินทุนเริ่มแรกเป็นเงินสด จำนวน 500,000 บาท[48][49]

ประธานกรรมการคนปัจจุบันคือ นายสุทนต์ พรหมนิยม ได้รับการคัดเลือกจากการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ซึ่งคณะกรรมการแต่ละชุดจะมีวาระในการดำรงตำแหน่งครั้งละ 4 ปี[49]

ปัจจุบันมูลนิธิมีทรัพย์สินมาจาก 3 แหล่งคือ[49]

 • เงินจากการบริจาคเพื่อการก่อตั้งมูลนิธิ โดยประสงค์ให้มูลนิธิจ่ายเฉพาะส่วนของดอกผลจากการก่อตั้งมูลนิธิ
 • เงินจากการบริจากเข้ากองทุนของมูลนิธิ โดยประสงค์ให้มูลนิธิใช้เงินที่บริจาคพร้อมกับดอกผล
 • ทรัพย์สินที่มีผู้ยกให้โดยพินัยกรรม หรือผ่านนิติกรรมอื่น ๆ ที่ไม่มีเงื่อนไขผูกพันรับผิดชอบหนี้สิน

มูลนิธิได้มีการมอบเงินทุนการศึกษาให้กับนักเรียนของโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์เป็นประจำอยู่ทุก ๆ ปี[50][51] รวมถึงเปิดรับบริจาคในช่วงวันสำคัญต่าง ๆ ของโรงเรียน ซึ่งเงินบริจาคให้กับมูลนิธินั้นสามารถนำไปขอหักลดหย่อนภาษีได้[52]

สมาคมศิษย์เก่าเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา

แก้
สมาคมศิษย์เก่าเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา
Benchamaracharungsarit Chachoengsao Alumni Association
ชื่อย่อสบฉ. / BCA.
ก่อตั้ง16 สิงหาคม พ.ศ. 2503 (63 ปี)
ประเภทสมาคมศิษย์เก่า
สํานักงานใหญ่222/42 ถนนชุมพล ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
นายกสมาคม
ประโยชน์ โสรัจจกิจ

สมาคมศิษย์เก่าเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา เป็นสมาคมที่จัดตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2503 ซึ่งเกิดจากการปรึกษาหารือกันของศิษย์เก่าในขณะนั้นที่ต้องการรวมตัวกันให้เป็นปึกแผ่น โดยได้ปรึกษากันตั้งแต่ช่วงปี พ.ศ. 2502 เป็นต้นมา แต่ก็ยังไม่เป็นรูปร่างสักที จนกระทั่งครูกฤษณ์ มุสิกุล ได้ยื่นขอจดทะเบียนเป็นสมาคมต่อทางราชการเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2503 โดยมีนายจุมพล พรหมเจริญ (ครูผิน) เป็นผู้ร่างข้อบังคับต่าง ๆ ของสมาคมขึ้นมา โดยมีอาจารย์สุบิน พิมพยะจันทร์ เป็นนายกสมาคมคนแรกในการจดทะเบียน[53]

จากนั้นได้มีการชุมนุมศิษย์เก่าขึ้นในปี พ.ศ. 2504 และได้มีการประชุมสมาคมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. 2503 โดยคณะกรรมการชุดแรกได้ลาออก เพื่อให้ที่ประชุมได้ลงคะแนนเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ โดยมีมติเลือก พลตรี ศิริ สิริโยธิน เป็นนายกสมาคมศิษย์เก่า และอาจารย์สุบิน พิมพยะจันทร์ เป็นนายกกิตติมศักดิ์ชุดแรกจากการเลือกตั้ง[53]

สมาชิกของสมาคมศิษย์เก่า

แก้

สำหรัสมาชิกของสมาคมตามข้อบังคับนั้น ประกอบไปด้วยผู้ที่เคยศึกษาในโรงเรียนซึ่งเป็นชื่อของโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ในอดีตที่เคยมีการเรียนการสอนมา มีสถานะเป็นสมาชิกสามัญ ประกอบไปด้วย[53]

 1. โรงเรียนอณัตยาคม (วัดสายชล ณ รังษี) วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
 2. โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
 3. โรงเรียนประจำมลฑลปราจีนบุรี "ฉะเชิงเทรารังสฤษฎิ์"
 4. นักเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรมณฑล
 5. นักเรียนฝึกหัดครูมูล
 6. นักเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัด ซึ่งมีสถานศึกษาอยู่ในโรงเรียนประจำมณฑลปราจีนบุรี "ฉะเชิงเทรารังสฤษฎิ์" มาแต่แรก
 7. โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์

นอกจากนี้ยังรวมไปถึงคนที่เคยเป็นครู อาจารย์ ผู้บริหาร หรือบุคลากรที่ปฏิบัติงานตาม 7 ข้อที่กล่าวไปข้างต้น[53]

สมาคมผู้ปกครองและครูเบญจมราชรังสฤษฎิ์

แก้
สมาคมผู้ปกครองและครู
เบญจมราชรังสฤษฎิ์
Parents & Teacher Benchamaratcharungsarit Association
ชื่อย่อส.ป.ค.บ. / P.T.B.A.
ประเภทสมาคม
สํานักงานใหญ่222/42 ถนนชุมพล ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000

สมาคมผู้ปกครองและครูเบญจมราชรังสฤษฎิ์ เป็นสมาคมที่จัดตั้งขึ้นเพื่อใช้ในการประสานงานระหว่างครูและผู้ปกครองในการดูแลนักเรียนที่เข้าศึกษาในโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ทั้งในส่วนของการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และการแก้ไขปัญหาระหว่างครูและผู้ปกครอง การดูแลสวัสดิภาพและความช่วยเหลือต่าง ๆ ทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดีแต่ไม่มีคุณทรัพย์ การต่อต้านยาเสพติดทั้งในและนอกสถานศึกษา และกิจการอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์ตามที่กรรมการเห็นชอบ[54]

สมาชิกของสมาคมผู้ปกครองและครู

แก้

สำหรับสมาชิกของสมาคมตามข้อบังคับนั้น มี 2 รูปแบบ[55][56] คือ

 1. สมาชิกกิตติมศักดิ์ ที่สร้างคุณประโยชน์หรือสนับสนุนสมาคมและได้รับการรับรองจากคณะกรรมการบริหาร
 2. สมาชิกสามัญ จะต้องมีคุณสมบัติประกอบไปด้วย จะต้องบรรลุนิติภาวะ มีความประพฤติดี เป็นผู้ปกครอง บิดา มารดา ครูของนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ หรือเคยเป็น เป็นศิษย์เก่าโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์

การจัดสร้างพระพุทธโสธร

แก้
 
หอพระประวัติศาสตร์ 129 ปี เบญจมฯ

เนื่องจากโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ เป็นโรงเรียนประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา ทำให้มีความผูกพันกับหลวงพ่อโสธร (พระพุทธโสธร) ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองประจำจังหวัดเช่นกัน จึงได้มีการจัดทำวัตถุมงคลซึ่งเป็นพระพุทธโสธรในวาระโอกาสต่าง ๆ ของโรงเรียน ดำเนินการโดยสมาคมศิษย์เก่าเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา และสมาคมผู้ปกครองและครูเบญจมราชรังสฤษฎิ์ เพื่อเป็นอนุสรณ์ที่ระลึกในโอกาสนั้น ๆ และเพื่อนำปัจจัยดังกล่าวมาทนุบำรุงการศึกษาของโรงเรียน อาทิ

 • หลวงพ่อโสธร รุ่น 100 ปี โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ปี พ.ศ. 2535 โดย สมาคมศิษย์เก่าเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา[57] จัดสร้างขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นอนุสรณ์ในวาระครบรอบ 100 ปี หรือ 1 ศตวรรษของโรงเรียน และเป็นเงินทุนในการก่อสร้างอาคารเรียน 1 อาคาร[57]
 • หลวงพ่อโสธร รุ่น 111 ปี โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฏิ์ ปี พ.ศ. 2546 โดย สมาคมศิษย์เก่าเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา[58] จัดสร้างขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่มีต่อการศึกษาและโรงเรียน เป็นอนุสรณ์เนื่องในวาระครบรอบ 111 ปีของโรงเรียน และช่วยเหลือสนับสนุนโรงเรียน[58]
 • หลวงพ่อโสธร รุ่น "12 นักษัตร" สร้างขึ้นในวาระครบรอบ 121 ปี โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ปี พ.ศ. 2557[59] โดย สมาคมศิษย์เก่าเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา[60]
 • หลวงพ่อโสธร รุ่น ประวัติศาสตร์ 129 ปี เบญจมราชรังสฤษฎิ์ ปี พ.ศ. 2564 โดย สมาคมผู้ปกครองและครูเบญจมราชรังสฤษฎิ์[61] จัดสร้างเพื่อนำเงินไปปรับปรุงอาคารเรียน ภูมิทัศน์[62] และสร้างหอพระประวัติศาสตร์​ 129​ ปี​ เบญจม​ฯ[37]

เพลง

แก้

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์มีเพลงมาร์ชประจำโรงเรียนคือ มาร์ชเบญจมราชรังสฤษฎิ์ และเพลงที่ใช้สำหรับการรวมแถวเคารพธงชาติ คือ เบญจมราชรังสฤษฎิ์ (เพลงกฤษณ์กังวาน) นอกจากนี้ยังมีบทเพลงที่แต่งขึ้น เพื่อใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ ประกอบไปด้วย[63]

ลำดับชื่อเพลงเนื้อเพลงทำนองขับร้องยาว
1."มาร์ชเบญจมราชรังสฤษฎิ์" (มาร์ชเบญจมฯ)ผอ.พัลลภ พัฒนโสภณผอ.พัลลภ พัฒนโสภณขับร้องหมู่1:55
2."เบญจมราชรังสฤษฎิ์" (กฤษณ์กังวาน)อโศก สุขศิริพรฤทธิ์
วงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์
ใหญ่ นภายน
วงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์
ศรีสุดา - อโศก
วงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์
2:53
3."คอยเพื่อน"ผอ.เผดิม สุวรรณโพธิ์ครูสุเทพ สนธิศรีครูทักษิณ แสนอิสระ 
4."เบญจมกลองยาว" (2536)ครูณรงค์ นันทิวิจตร  2:44
5."เบญจมฯ ออปบิท" วงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์วงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์1:21
6."เบญจมฯ ซะอย่าง"   1:23
7."วัดสายชลจนรังสฤษฎิ์"ผอ.เผดิม สุวรรณโพธิ์ผอ.เผดิม สุวรรณโพธิ์เรืองศิลป์ จิระวัฒน์3:37
8."เบญจมาศ"ผอ.เผดิม สุวรรณโพธิ์ผอ.เผดิม สุวรรณโพธิ์ครูวิษณุ พุ่มประดิษฐ์2:44
9."สุขในบ้านเบญจมฯ" วงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์วงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์2:26
10."มั่นในสัญญา" (2536)ครูณรงค์ นันทวิจิตรครูณรงค์ นันทวิจิตรครูเกศสิรี ประเทือง3:15
11."รับขวัญ"ผอ.เผดิม สุวรรณโพธิ์ผอ.เผดิม สุวรรณโพธิ์ครูเกศสิรี ประเทือง3:22
12."รอเพื่อน"ผอ.เผดิม สุวรรณโพธิ์ครูสุเทพ สนธิศรีครูทักษิณ แสนอิสระ2:38
13."ทำไมรักกันไม่ได้" (2536)ผอ.เผดิม สุวรรณโพธิ์ผอ.เผดิม สุวรรณโพธิ์ครูวินัย แถบทอง2:45
14."คืนสู่เหย้า"วงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์วงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์วงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์3:59
15."วัยเรียนวัยรัก" (2536)ผอ.เผดิม สุวรรณโพธิ์ครูสุเทพ สนธิศรีครูสุกัลยา ธุปพงษ์2:29
16."บิดาแห่งเบญจมฯ"คัดไว้ และยอดนิยมคัดไว้ และยอดนิยมเสียงประสาน2:20

ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง

แก้

ศาสนา

แก้

องคมนตรี และข้าราชการในสำนักพระราชวัง

แก้

วิชาการ

แก้

ข้าราชการทหาร

แก้

ข้าราชการตำรวจ

แก้
 • พลตำรวจเอก อรรถพล แช่มสุวรรณวงศ์ - อดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
 • พลตำรวจเอก สนั่น ตู้จินดา - อดีตรองอธิบดีกรมตำรวจ
 • พลตำรวจเอก พลโท วิฑูรย์ ยะสวัสดิ์ - อดีตผู้ช่วยอธิบดีกรมตำรวจ อดีตรองเสนาธิการทหารบก
 • พลตำรวจเอก ดร.ณัฐธร เพราะสุนทร - ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 • พลตำรวจโท ธีระชัย เหรียญเจริญ - อดีตผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 1
 • พลตำรวจโท พิสัณห์ จุลดิลก - อดีตผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 3
 • พลตำรวจโท โยธิน มัธยมนันท์ - อดีตผู้บัญชาการตำรวจสันติบาล
 • พลตำรวจโท ประหยัชว์ บุญศรี - จเรตำรวจ
 • พลตำรวจโท นิพนธ์ ศิริวงศ์ - อดีตผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
 • พลตำรวจโท สุรพงษ์ ถนอมจิตร ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 8

ข้าราชการพลเรือน

แก้
 • กฤษฎา บุญราช (บ.ฉ.83) - อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยคนแรกที่จบการศึกษาจากคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง และกรรมการอิสระ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล​ จำกัด (มหาชน)
 • นายชลอ วนะภูติ - อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย
 • นายเฉลิมพร พิรุณสาร - อดีตปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • ดร.โกวิท วรพิพัฒน์ - อดีตปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และอดีตอธิบดีกรมสามัญศึกษา
 • นายประจักษ์ บุญยัง - ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
 • ร้อยตรี เบญจกุล มะกะระธัช - อดีตรองปลัดกระทรวงมหาดไทย
 • ศาสตราจารย์พิเศษ ไพจิตร โรจวาณิช - อดีตอธิบดีกรมธนารักษ์ และรองปลัดกระทรวงการคลัง
 • นายณรงค์ รัตนานุกูล - อดีตเลขาธิการคณะกรรมการปราบปรามยาเสพติด และสมาชิกวุฒิสภา
 • นายสุทธิชัย สังขมณี - อดีตอธิบดีกรมสรรพากรและผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
 • นายเฉลิม บุญธรรมเจริญ - อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
 • ม.ร.ว.กำลูนเทพ เทวกุล - อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี และอดีตสมาชิกวุฒิสภา
 • นายสุจินต์ กิตติยารักษ์ - อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา
 • นายสำเริง ปุณโยปกรณ์ - อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย
 • นายประสิทธิ์ พรรณพิสุทธิ์ - อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์
 • นายชวพงษ์ วัฒน์สินธุ์ - อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์
 • นายธงชัย วงษ์เหรียญทอง - อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน
 • นายไมตรี ไตรติลานันท์ - อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา และอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย
 • นายธานินทร์ ผะเอม - อดีตรองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
 • นายธวัช เบญจาทิกุล - อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 • นายสุหะ ถนอมสิงห์ - อดีตอธิบดีกรมชลประทาน
 • นายวิชาญ ทวิชัย - อดีตอธิบดีกรมทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง
 • นายวันชัย พนมชัย - เลขาธิการคณะกรรมการมาตรฐานอุตสาหกรรม
 • นายสรพงษ์ ไพฑูรย์พงษ์ - อธิบดีกรมขนส่งทางราง

ข้าราชการตุลาการ

แก้
 • นายสุจินต์ จุฑาธิปไตย - ตุลาการศาลปกครองสูงสุด
 • นายเสน่ห์ บุญทมานพ - ตุลาการศาลปกครองสูงสุด
 • นายภิทเวทย์ ดลอารมย์ - ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี
 • นายสันต์ชัย ล้อมณีนพรัตน์ - ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฏีกา
 • นายเลิศลภ กิตติถนอม - ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์
 • นางพนารัตน์ คิดจิตต์ - ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนาญพิเศษ
 • นายศักดา เรืองจันทร์ - ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงจังหวัดอุบลราชธานี
 • นางน้ำทิพย์ อ่อนชด - ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ประจำกองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์
 • นายสมพงศ์ เผือกประดิษฐ์ - ประธานแผนกคดีสิ่งแวดล้อมในศาลอุทธรณ์ ภาค2
 • นายองอาจ แน่นหนา - รองประธานศาลอุทธรณ์ ภาค 3
 • นายวิทยา ยิ่งวิริยะ - ผู้พิพากษาศาลฎีกา
 • นายนรพัฒน์ สุจิวรกุล - ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 • นายอิศเรจน์ ปรางทอง - ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอุทัยธานี
 • นายดิษพล รัตนโสภณ - ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดภูเก็ต
 • นายประยุทธ ประชุมชน - ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลแขวงดอนเมือง
 • นายเลิศพงศ์ อินทรหอม. ตำแหน่ง ประธานแผนกคดีผู้บริโภคในศาลอุทธรณ์ ภาค 1
 • นางสาวสมรศรี ตีระวัฒนานนท์ - ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญา
 • นายกิตติพงศ์ ทองปุย - ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลจังหวัดนนทบุรี
 • นายพงศนาถ เลาหภิชาติชัย - ผู้พิพากษาศาลจังหวัดบัวใหญ่

ข้าราชการอัยการ

แก้
 • นายฉกาจ ชะระภิญโญ - อัยการอาวุโส สำนักงานคดีปกครองนครสวรรค์
 • นายกิจจา ศิริติกูล - อัยการพิเศษฝ่าย (ข้าราชการอัยการชั้น 6) สำนักงานคุ้มครองสิทธิ และช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน
 • นายศศิน ศุขจรัส - อัยการพิเศษฝ่าย (ข้าราชการอัยการชั้น 6) ฝ่ายประเมินผลและฝึกอบรม สถาบันพัฒนาข้าราชการอัยการ
 • นายสันไชย ฉายวิเชียร - อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (ข้าราชการอัยการชั้น๖)อัยการศาลสูงจังหวัดสระแก้ว
 • นายอาคม นวพิพัฒน์ - อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (ข้าราชการอัยการชั้น๖)สำนักงานอัยการสูงสุด
 • นายสมชาย ธรรมสุวินัย - อัยการจังหวัดกบินทร์บุรี
 • พันตำรวจตรีหญิง อรชุน กนกทิพย์พรชัย - อัยการจังหวัดฉะเชิงเทรา
 • นายอนันต์ เผือกพูลผล - อัยการจังหวัดฉะเชิงเทรา
 • พันตำรวจโท จารุวัตร วัฒนะพูนสิน - รองอัยการจังหวัดพัทยา

นักการเมือง

แก้

ศิลปิน

แก้

ด้านอื่น ๆ

แก้

โรงเรียนในเครือเบญจมราชรังสฤษฎิ์

แก้

โรงเรียนในจังหวัดฉะเชิงเทราที่ใช้ชื่อเบญจมราชรังสฤษฎิ์เช่นเดียวกัน ตามนโยบายของอธิบดีกรมสามัญศึกษาในสมัยนั้น คือ นายโกวิท วรพิพัฒน์[72][73] ประกอบไปด้วย

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2

แก้

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 ตั้งอยู่เลขที่ 111 หมู่ 12 ตำบลบางตีนเป็ด อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา[74]

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 3 ชนะสงสารวิทยา

แก้

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 3 ชนะสงสารวิทยา ตั้งอยู่เลขที่ 64/8 หมู่ 7 ตำบลคลองนครเนื่องเขต อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา[75]

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 4

แก้

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 4 ตั้งอยู่ที่ ตำบลบางเตย อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ปัจจุบันคือ เบญจมราชรังสฤษฎิ์ ศูนย์บางเตย[45]

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 5

แก้

โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 5 ตั้งอยู่เลขที่ 19/1 หมู่ 2 ตำบลบางขวัญ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา[76]

หมายเหตุ

แก้
 1. ข้อมูลจากแผ่นจารึกด้านหลังพระบรมราชานุสาวรีย์
 2. ข้อมูลการสร้างจากป้ายจารึกบริเวณฐานของหอนาฬิกา
 3. ข้อมูลการสร้างจากป้ายจารึกบริเวณฐานของหอนาฬิกา

อ้างอิง

แก้
 1. 1.0 1.1 1.2 "เกี่ยวกับชื่อโรงเรียน - Benchamarachuthit Chanthaburi School, Thailand". www.bj.ac.th.{{cite web}}: CS1 maint: url-status (ลิงก์)
 2. 2.0 2.1 "BRR WEBSITE - History of BEN : อดีตที่ไม่มีวันลืม". www.brr.ac.th.{{cite web}}: CS1 maint: url-status (ลิงก์)
 3. ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 9 ร.ศ. 111 (พ.ศ. 2435) หน้า 93-95 ตอนหนึ่ง
 4. 4.0 4.1 Phamornsuwan, Wilawan; Sriwongchay, Namthip; Wichianpradist, Ornchulee; Kirdsiri, Kreangkrai; Tangpoonsupsiri, Tippawan; Chitsutthiyan, Supot; Janyaem, Kittikhun; Buranaut, Isarachai (2020). "องค์ประกอบของเมืองเก่า และการประกาศขอบเขตพื้นที่เมืองเก่าฉะเชิงเทรา". NAJUA: Architecture, Design and Built Environment. 35 (2): C23–C41. ISSN 2697-4665.
 5. "ฝากเรื่องราวไว้กับน้อง ๆ (๑๖๒) : พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (๓๔)". ftp.vajiravudh.ac.th. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2021-12-21. สืบค้นเมื่อ 2021-12-21.
 6. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเปลี่ยนชื่อโรงเรียนรัฐบาลเพื่อความเหมาะสม ลงวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2494
 7. หนังสือของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 16542/2494 ลงวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2494
 8. 8.0 8.1 วศินสรากร, วรวิทย์ (1985). "โรงเรียนมัธยมแบบประสม". สารานุกรมศึกษาศาสตร์ (Encylopedia of Education) (ภาษาอังกฤษ). 1 (0).
 9. "พิธีเจิมตราพระเกี้ยวสีทอง เตรียมติดตั้งบนอาคารสมเด็จพระเทพฯ รร.เบญจมฯ". komkhaotuathai.com. 2022-03-16.
 10. ราชกิจจานุเบกษา. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 4) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบนักเรียน พุทธศักราช 2482. เก็บถาวร 2016-03-07 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน ตอนที่ 28 เล่ม 60, วันที่ 25 พฤษภาคม 2486, หน้า 878
 11. Guru, Wordy (2020-11-10). "บ.ฉ. ย่อมาจาก โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา | อักษรย่อ". www.xn--12c0ecxsex2q.com.
 12. หนังสือสมาคมศิษย์เก่าเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา ที่ สบค. 4/2566 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 เรื่อง ขอเชิญชวนร่วมสนับสนุนปลูกต้นไม้ประจำสถาบัน
 13. "BRR Website - News: งานวันสถาปนาครบรอบ 131 ปี". www.brr.ac.th.
 14. 14.0 14.1 "ม.4 เบญจมราชรังสฤษฎิ์ แตกต่างกับ ม.4เซนต์หลุยส์ อย่างไง | Dek-D.com". Dek-D.com > Board (ภาษาอังกฤษ).
 15. 15.0 15.1 "BRR Website - Discussion Forum: ประกาศรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ 2564". www.brr.ac.th.{{cite web}}: CS1 maint: url-status (ลิงก์)
 16. 16.0 16.1 ประกาศโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ เรื่อง การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ http://www.brr.ac.th/forum/viewthread.php?thread_id=1363&getfile=848
 17. 17.0 17.1 "BRR Website - Discussion Forum: ประกาศรับสมัครนักเรียนห้องเรียนปกติและความสามาถรพิเศษ 2564". www.brr.ac.th.
 18. 18.0 18.1 ประกาศโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ เรื่อง การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ http://www.brr.ac.th/forum/viewthread.php?thread_id=1363&getfile=849
 19. "BRR Website - News: เก็บข้อมูลลายนิ้วมือนักเรียนใหม่-และถ่ายรูปติดบัตร". www.brr.ac.th.
 20. 20.0 20.1 20.2 "BRR Website - Articles: วินัยสร้างได้ง่ายๆ..ถ้าไม่สับสน". www.brr.ac.th.
 21. "BRR Website - News: รับรางวัลจากการแข่งขันเคมีโอลิมปิก ระดับชาติ ครั้งที่ 17". www.brr.ac.th.
 22. Siriwongthawan, Ketkaew. "ผลการแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 18 (18th IJSO)".
 23. matichon (2018-03-30). "เด็กไทยเจ๋ง! คว้า 1 ทอง 5 เงิน 6 ทองแดง แข่งคณิตโอลิมปิกมัธยมที่เวียดนาม". มติชนออนไลน์.
 24. "เด็กไทยสุดเจ๋ง คว้า 14 รางวัล 24 เหรียญ "คณิตศาสตร์โอลิมปิก" ที่กรุงฮานอย". www.thairath.co.th. 2019-04-06.
 25. "ดาราศาสตร์ - มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา".{{cite web}}: CS1 maint: url-status (ลิงก์)
 26. "ขยายผลสู่โรงเรียน - มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา".{{cite web}}: CS1 maint: url-status (ลิงก์)
 27. "(1) ลูกเสือกองร้อยพิเศษเบญจมราชรังสฤษฎิ์ [ฉะเชิงเทรา เขต 1] - Thai-school.net". www.thai-school.net.
 28. matichon (2018-11-25). "เหล่าลูกเสือ-เนตรนารี น้อมรำลึก 'วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า'". มติชนออนไลน์.
 29. 29.0 29.1 การสวนสนามเนื่องในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและเดินสวนสนาม ณ สนามศุภชลาศัย ลูกเสือกองร้อยพิเศษเบญจมราชรังสฤษฎิ์ "สารานุกรมลูกเสือ 100 ปี ลูกเสือไทย - ดาวน์โหลดหนังสือ | 1-50 หน้า | PubHTML5". pubhtml5.com. หน้า 25
 30. 30.0 30.1 "ชื่นชมวง'BrrBand'สร้างชื่อ กวาดรางวัลระดับนานาชาติ". dailynews. 2020-02-02.
 31. "'เด็กฉะเชิงเทรา...มือตี' เจ๋งจนมีดีกรี 'รางวัลอินเตอร์'". dailynews. 2018-12-02.
 32. "ศูนย์ฝึกทีมชาติไทยเบญจมฯโกอินเตอร์ กีฬาชักกะเย่อแห่งประเทศไทย ชิงแชมป์โลกประเทศเนเธอร์แลนด์ - TOPNEWS" (ภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน). 2022-09-07.
 33. "ศูนย์ฝึกทีมชาติไทยเบญจมฯโกอินเตอร์ กีฬาชักกะเย่อแห่งประเทศไทย ชิงแชมป์โลกประเทศเนเธอร์แลนด์ - TOPNEWS" (ภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน). 2022-09-07.
 34. แผนผังโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา (www.brr.ac.th)
 35. "BRR Website - News: วันปิยมหาราช ประจำปี 2564". www.brr.ac.th.
 36. matichon (2018-11-25). "เหล่าลูกเสือ-เนตรนารี น้อมรำลึก 'วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า'". มติชนออนไลน์.
 37. 37.0 37.1 "BRR Website - News: พิธีอัญเชิญองค์พระประดิษฐาน ณ หอพระประวัติศาสตร์ 129 ปี". www.brr.ac.th.
 38. "BRR Website - News: หอดูดาวสร้างเสร็จแล้ว". www.brr.ac.th.
 39. บันทึกความทรงจำ - ประตูฤทธิประศาสน์ | Facebook | By บันทึกความทรงจำ, สืบค้นเมื่อ 2022-07-09
 40. "เบญจมฯเกียรติยศ ผู้ที่เป็นที่มาของชื่อประตูโรงเรียน - สมาคมศิษย์เก่าเบญจมราชรังสฤษฎิ์ | Facebook". www.facebook.com.{{cite web}}: CS1 maint: url-status (ลิงก์)
 41. "BRR Website - Photo Albums: ทำเนียบผู้บริหาร". www.brr.ac.th.
 42. 42.0 42.1 "ประวัติโรงเรียนโดยสังเขป". web.archive.org. 2005-01-16. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2005-01-16. สืบค้นเมื่อ 2022-07-29.{{cite web}}: CS1 maint: bot: original URL status unknown (ลิงก์)
 43. "BRR Website - News: แถลงข่าวยุบรวมเบญจมฯ4 เข้ากับเบญจมฯ". www.brr.ac.th.
 44. "BRR Website - News: จิตอาสาร่วมพัฒนาศูนย์เบญจมฯบางเตย". www.brr.ac.th.
 45. 45.0 45.1 "BRR Website - บันทึกเรื่องเบญจมฯศูนย์บางเตย". www.brr.ac.th.
 46. "20160725 ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่โรงเรียนศรีวรการเข้าร่วมกิจกรรม "เข้าค่ายลูกเสือต้านภัยยาเสพติด"'s photos". Sriworakarn School.
 47. "ข่าวสารการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networkสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา". 110.78.114.132.
 48. ราชกิจจานุเบกษา. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ให้อำนาจจัดตั้ง "มูลนิธิเบญจมราชรังสฤษฎิ์" เป็นนิติบุคคล. เล่ม 109 ตอนที่ 39, 20 มีนาคม 2535. หน้า 36-38
 49. 49.0 49.1 49.2 ราชกิจจานุเบกษา. ประกาศนายทะเบียนมูลนิธิจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของมูลนิธิ [มูลนิธิเบญจมราชรังสฤษฎิ์]. เล่ม 139 ตอนที่ 80 ง, 20 ตุลาคม 2565. หน้า 166-172
 50. "BRR Website - News: มูลนิธิเบญจมราชรังสฤษฎิ์ มอบทุนการศึกษา". www.brr.ac.th.
 51. "BRR Website - News: มูลนิธิเบญจมราชรังสฤษฎิ์ มอบทุนการศึกษา". www.brr.ac.th.
 52. "มูลนิธิ สมาคม สถานสาธารณกุศล (สถานพยาบาล สถานศึกษา สภากาชาดไทย วัดวาอาราม ) ที่ผู้มีเงินได้มีสิทธิขอหักลดหย่อนเงินบริจาค". rdsrv2.rd.go.th.
 53. 53.0 53.1 53.2 53.3 สมาคมศิษย์เก่าเบญจมราชรังสฤษฎิ์ (2562). ข้อบังคับสมาคมศิษย์เก่าเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา.
 54. "วัตถุประสงค์". สมาคมผู้ปกครองและครูเบญจมราชรังสฤษฎิ์. 2017-04-23.
 55. ราชกิจจานุเบกษา. ประกาศนายทะเบียนสมาคม ประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง จดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับของสมาคม. เล่ม 123 ตอนที่ 54 ง, วันที่ 1 มิถุนายน 2549. หน้า 152-161
 56. "สมาคมผู้ปกครองและครูเบญจมราชรังสฤษฎิ์". สมาคมผู้ปกครองและครูเบญจมราชรังสฤษฎิ์.
 57. 57.0 57.1 "หลวงพ่อโสธร 100 ปีโรงเรียนเบญจมฯ ของดีเมืองแปดริ้ว - ร้าน ABBY28 | Taradpra.com". www.taradpra.com.
 58. 58.0 58.1 "พระยอดธง หลวงพ่อโสธร รุ่น 111 ปี โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฏิ์ เนื้อเงิน ปี 2546 (1 ใน 3000 องค์)". www.longlivethekingshop.com.
 59. "ขอเชิญสั่งจอง พระพุทธโสธร รุ่น ๑๒ นักษัตร ที่ระลึกในวาระ 121 ปี โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา". pokae.tarad.com.
 60. "BRR Website - News: สมาคม ศก. บ.ฉ. แถลงข่าวสร้างพระพุทธโสธร รุ่น เบญจมฯ121 ปี". www.brr.ac.th.
 61. "ศิษย์หลวงพ่อทบ พระเครื่อง". sitluangporthob.com. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2023-06-12. สืบค้นเมื่อ 2022-08-02.
 62. "กระดานข่าว www.g-pra.com : แสดงรายละเอียดในกระทู้". www2.g-pra.com.[ลิงก์เสีย]
 63. "BRR Website - Downloads". www.brr.ac.th.
 64. "BRR Website - News: เยี่ยมเยือนอำนวยพรศิษย์เก่าอาวุโส". www.brr.ac.th.
 65. "อดีตแม่ทัพภาคที่ 2 ที่เป็นผู้บัญชาการทหารบก – กองทัพภาคที่ 2 (ทภ.2)".
 66. admin (2022-08-09). "โคลีเซี่ยม อินเตอร์กรุ๊ป' ทำบุญอุทิศส่วนกุศล 9 ปี 'คมน์ อรรฆเดช'". ThailandMOVEment.
 67. "ภาพยนตร์ไทย". thaimovie.org. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2023-05-26. สืบค้นเมื่อ 2023-05-26.
 68. "ประวัติ เติ้ล ธนพล นิ่มทัยสุข". entertainment.trueid.net.{{cite web}}: CS1 maint: url-status (ลิงก์)
 69. "เปิดตัว น้องเซฟ มือกลองอัจฉริยะวัย 17 ปี ที่กำลังดังในเน็ต". kapook.com. 2015-03-03.
 70. fmone (2020-08-18). ""เซฟ ปรัชญา" มือกลองคู่ใจ "The TOYS" สปิริตแรงตีกลองมือเดียวตลอดโชว์". FM ONE 103.5 (ภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน).
 71. ""ทรงชัย รัตนสุบรรณ" โปรโมเตอร์ขาใหญ่ ของวงการมวยไทย". showpra.com. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2023-05-26. สืบค้นเมื่อ 2023-05-26.
 72. "โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒". www.ben2.ac.th.
 73. "ประวัติความเป็นมาของโรงเรียน". โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 3 ชนะสงสารวิทยา (ภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน).
 74. "โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ๒". www.ben2.ac.th.
 75. "ประวัติความเป็นมาของโรงเรียน" (ภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน).
 76. "โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์5". www.bch5.com. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2022-07-30. สืบค้นเมื่อ 2022-07-30.

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้