โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดคลองเรียน

โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน)
293/1 ถนนศรีภูวนารถ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ข้อมูล
อักษรย่อ ท.๔
ประเภท โรงเรียนเอกชน
คติพจน์ นตฺถิ ปญฺญา สมาอาภา (แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี)
สังกัด สำนักการศึกษา เทศบาลนครหาดใหญ่
เพลง มาร์ชเทศบาล ๔
เว็บไซต์


ประวัติของโรงเรียนแก้ไข

โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน) ตั้งอยู่บริเวณวัดคลองเรียน เลขที่ 293/1 ถนนศรีภูวนารถ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีพื้นที่ประมาณ 5 ไร่ 2 งาน

1 มีนาคม พ.ศ. 2450 หลวงพ่อปาน เจ้าอาวาสวัดคลองเรียน ได้เปิดรับนักเรียนเข้ามาเรียน โดยมีพระภิกษุเป็นผู้สอน

31 กรกฎาคม พ.ศ. 2468 เปิดทำการสอนเป็นทางการชื่อว่า "โรงเรียนประจำตำบลหาดใหญ่ 2" โดยโอนนักเรียนจากโรงเรียนประจำตำบลที่ 1 มาเรียน มีนายชื่น พูลสุวรรณ์ เป็นครูใหญ่คนแรก

พ.ศ. 2482 เปลี่ยนชื่อเป็น "โรงเรียนประชาบาลตำบลคอหงส์ (วัดคลองเรียน)

พ.ศ. 2499 เปลี่ยนชื่อเป็น "โรงเรียนวัดคลองเรียน

1 พฤษภาคม พ.ศ. 2521 ได้โอนสังกัดจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดมาสังกัดเทศบาลเมืองหาดใหญ่ เปลี่ยนชื่อเป็น "โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน)"

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียนแก้ไข

  • ตราของโรงเรียน ช้างสามเศียรทูนพานธรรมนูญ มีรัศมีแผ่โดยรอบ
  • คติพจน์ของโรงเรียน นตฺถิ ปญฺญา สมาอาภา (แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี)
  • ปรัชญาของโรงเรียน' พัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความประพฤติดี มีจิตใจงาม มีความรู้ดี และมีสุขภาพอนามัยที่แข็งเรียน
  • สีประจำโรงเรียน สีเขียวและสีขาว

อ้างอิงแก้ไข

  • [1] เว็บไซต์โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน)

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข