โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี เป็นโรงเรียนรัฐบาลประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 (นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) ตั้งอยู่ที่เลขที่ 98 หมู่ 10 ตำบลบางกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แบบสหศึกษา เป็นหนึ่งใน 282 โรงเรียนมัธยมศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดให้เป็นโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง และเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีจำนวนนักเรียนมากที่สุดเป็นอันดับ 2 ในจังหวัดนนทบุรี รองจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ซึ่งมีจำนวนนักเรียน 3,929 คน[2] โดยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี มีจำนวนนักเรียนอยู่ที่ 3,233 คน[3]

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
ที่ตั้ง
พิกัด13°50′52.8″N 100°26′35.3″E / 13.848000°N 100.443139°E / 13.848000; 100.443139พิกัดภูมิศาสตร์: 13°50′52.8″N 100°26′35.3″E / 13.848000°N 100.443139°E / 13.848000; 100.443139
ข้อมูล
คำขวัญปรัชญา
ความเป็นเลิศทางวิชาการและคุณธรรม
พุทธภาษิตประจำโรงเรียน
วิริเยน ทุกฺขมจฺเจติ
บุคคลจะล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียร
จำนวนนักเรียน3,233 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)[1]
สี██████ ชมพูและน้ำเงิน
เพลงมาร์ช ต.อ.พ.น.

ประวัติโรงเรียนแก้ไข

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี เดิมชื่อ โรงเรียนบางใหญ่ เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2502 ที่วัดพิกุลเงิน ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี โดยความคิดริเริ่มของว่าที่ร้อยตรีสวัสดิ์ ดวงจันทร์ ศึกษาธิการอำเภอบางใหญ่ ในขณะนั้น เปิดสอนครั้งแรกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้หอพระปริยัติธรรมของวัดพิกุลเงินเป็นสถานที่เรียนชั่วคราว ต่อมาได้ขยายชั้นเรียนเพิ่มเติมจนถึงชั้นมัธยมปีที่ 3

ทำเนียบผู้อำนวยการแก้ไข

รายนามผู้อำนวยการโรงเรียนบางใหญ่
ลำดับ รายนามผู้อำนวยการ วาระการดำรงตำแหน่ง
1. ว่าที่ร.ต.สวัสดิ์ ดวงจันทร์ พ.ศ. 2502 (รักษาการ)
2. นายชุมพล คำดา พ.ศ. 2502 - พ.ศ. 2531
3. นายถวิล บุญภักดี พ.ศ. 2531 - พ.ศ. 2535
4. นายบุญยืน กนกลาวัณย์ พ.ศ. 2535 - พ.ศ. 2536
รายนามผู้บริหารโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ บางใหญ่
ลำดับ รายนามผู้อำนวยการ วาระการดำรงตำแหน่ง
1. นายบุญยืน กนกลาวัณย์ พ.ศ. 2536 - พ.ศ. 2539
2. นายวิศรุต สนธิชัย พ.ศ. 2539 - พ.ศ. 2541
3. นายสมพงษ์ พลสูงเนิน พ.ศ. 2541 - พ.ศ. 2544
4. นายสน ศรีบุญเรือง พ.ศ. 2544 - พ.ศ. 2546
5. นายทรงวิทย์ นิลเทียน พ.ศ. 2546 - พ.ศ. 2553
6. ดร.สุนีย์ สอนตระกูล พ.ศ. 2553 - พ.ศ. 2555
รายนามผู้บริหารโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

ลำดับ รายนามผู้อำนวยการ วาระการดำรงตำแหน่ง
1. ดร.สุนีย์ สอนตระกูล พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2556
2. นายนรากร ไหลหรั่ง พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2559
3. นายโชคดี วิหคเหิร พ.ศ. 2559 -พ.ศ. 2562
4. นางธราภรณ์ พรหมคช พ.ศ. 2562 -ปัจจุบัน

คณะสีประจำโรงเรียนแก้ไข

 • คณะราชพฤกษ์ (สีเหลือง)
 • คณะยูงทอง (สีแสด)
 • คณะอินทนิล (สีม่วง)
 • คณะจามจุรี (สีฟ้า)
 • คณะการเวก (สีเขียว)

เกียรติประวัติของโรงเรียนแก้ไข

 • ปีการศึกษา 2535 - โรงเรียนได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานระดับมัธยมศึกษา ขนาดกลาง
 • ปีการศึกษา 2537 - โรงเรียนได้รับรางวัลห้องสมุดโรงเรียนมัธยมศึกษาดีเด่นของกรมสามัญ
 • ปีการศึกษา 2538 - โรงเรียนได้รับรางวัลห้องสมุดที่มีผลงานดีเด่น จากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
 • ปีการศึกษา 2544 - โรงเรียนปฏิรูปการศึกษาดีเด่น โรงเรียนเครือข่ายแกนนำการใช้หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สหวิทยาเขตนราภินนท์
 • ปีการศึกษา 2558 - ได้รับเกียรติบัตรเป็นสถานศึกษาวิชาทหารที่ให้ความร่วมมือดีเด่นและได้รับเกียรติบัตรเป็นสถานศึกษาวิชาทหาร ที่ส่งเสริมการฝึกวิชาทหารเป็นอย่างดียิ่ง จากศูนย์ฝึกกำลังสำรอง วิภาวดีกรุงเทพฯ
 • ปีการศึกษา 2560 - โรงเรียนได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานระดับมัธยมศึกษา ขนาดใหญ่ [6]

อ้างอิงแก้ไข

 1. http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view_student.php?School_ID=1012230150&Area_CODE=101703 จำนวนนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
 2. https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view_student.php?School_ID=1012230163&Area_CODE=101703 จำนวนนักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
 3. http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view_student.php?School_ID=1012230150&Area_CODE=101703 จำนวนนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
 4. http://www.tpn.ac.th/document/information/information58.pdf สารสนเทศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี ปีการศึกษา 2558
 5. http://www.tpn.ac.th/document/information/information59.pdf สารสนเทศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี ปีการศึกษา 2559
 6. http://www.obec.go.th/sites/obec.go.th/files/document/attachment/95880/1092305.pdf รายชื่อนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2560

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข