โรงเรียนเขื่อนพิทยาสรรค์

โรงเรียนเขื่อนพิทยาสรรค์ เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลางรูปแบบสหศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม กระทรวงศึกษาธิการ สหวิทยาเขต 6 สะดืออิสาน ตั้งอยู่ที่ ถนนบ้านเขื่อน-บ้านกู่ทอง ตำบลยางท่าแจ้ง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ปัจจุบันเปิดสอนในช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย

โรงเรียนเขื่อนพิทยาสรรค์
Khuanpittayasan School

Khuanpittayasan School
ตราประจำโรงเรียน
ที่ตั้ง
124 หมู่ 5 ถนนบ้านเขื่อน-บ้านกู่ทอง ตำบลยางท่าแจ้ง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 44140
ข้อมูล
ชื่ออื่นข.พ.ส.
ประเภทโรงเรียนรัฐบาล - โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง
คำขวัญปญฺญายตฺถํ วิปสฺสติ
(คนย่อมเห็นเนื้อความด้วยปัญญา)
สถาปนา17 พฤษภาคม พ.ศ. 2525 (42 ปี 30 วัน)
หน่วยงานกำกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
รหัส1044410590
ผู้อำนวยการนายจิระศักดิ์ ปราณีนิจ
ระดับปีที่จัดการศึกษามัธยมศึกษา
ภาษาที่ใช้เป็นสื่อการสอนภาษาที่มีการเรียนการสอนในโรงเรียน ไทย ภาษาไทย
สหราชอาณาจักร ภาษาอังกฤษ
สี████ แสด-ม่วง
เพลงมาร์ชเขื่อนพิทยาสรรค์
เว็บไซต์www.kpss.ac.th

ประวัติโรงเรียน

แก้

โรงเรียนเขื่อนพิทยาสรรค์ ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2524 เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2525 โดยแรกเริ่มมีนักเรียน ม.1 จำนวน 4 ห้องเรียน มีนักเรียน 160 คน เปิดสอน 2 แผนการเรียน คือ แผนการเรียนภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์ และแผนการเรียนภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์ - เกษตรกรรม ปัจจุบัน ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจัดการศึกษาภาคบังคับ ส่วนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจัดแผนการเรียน วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ และ สายอาชีพ[1]

ทำเนียบผู้บริหาร

แก้

อาคาร สถานที่

แก้
 
ป้ายหน้าโรงเรียน

โรงเรียนเขื่อนพิทยาสรรค์ มีเนื้อที่ 64 ไร่ บนที่ดินสาธารณประโยชน์ของ บ้านโนนเมือง ตำบลยางท่าแจ้ง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

ภายในประกอบด้วยอาคารเรียนถาวร โรงอาหาร หอประชุม สนามบาสเกตบอลและสนามฟุตบอล [2]

การจัดการศึกษา

แก้

หลักสูตร

แก้

โรงเรียนเขื่อนพิทยาสรรค์ เปิดให้การศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 (ช่วงชั้นที่ 3-4) ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน แผนการศึกษาแห่งชาติ ปัจจุบัน องค์กรหลักของสถานศึกษาที่มีหน้าที่จัดการเรียนรู้ ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ รวม 8 กลุ่ม คือ

 • กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้พลศึกษาและสุขศึกษา
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

แผนการเรียน

แก้
 • ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จัดการศึกษาภาคบังคับ แบบปกติ
 • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
  • แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
  • สายอาชีพ

อ้างอิง

แก้
 1. "ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2018-02-14. สืบค้นเมื่อ 2017-10-16.
 2. ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง[ลิงก์เสีย]

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้