โรงเรียนเขาย้อยวิทยา

โรงเรียนเขาย้อยวิทยา (อังกฤษ: Khaoyoiwithaya School) (อักษรย่อ:ข.ว.) เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาแบบสหศึกษาและเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาย้อย อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี

โรงเรียนเขาย้อยวิทยา
Khaoyoiwittaya School
121/1 หมู่ 3 ต.เขาย้อย อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี

ไทย ประเทศไทย

ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Khaoyoiwittaya School
อักษรย่อ ข.ว.
ประเภท รัฐบาล
คติพจน์ นิมิตตัง สาธุรุบนัง กต้ญญ กตเวทิตา
สังกัด สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ
สถาปนา 19 มีนาคม พ.ศ. 2502
รหัส 1076370253
ผู้อำนวยการโรงเรียน นายสาโรช ระหว่างบ้าน
จำนวนนักเรียน 806 คน
สี ██████

ชมพู-เขียว

เพลง มาร์ชเขาย้อยวิทยา
เว็บไซต์

ประวัติโรงเรียนแก้ไข

โรงเรียนเขาย้อยวิทยา ก่อตั้งโดยพระครูบรรพตศีลคุณ (หลวงพ่อเอ๋ย) เจ้าอาวาสวัดยาง และเจ้าคณะอำเภอเขาย้อย ร่วมกับ พระปลัดเย็น รองเจ้าอาวาสวัดยาง และประชาชนได้ร่วมกันบริจาคเงินสร้างอาคาร ตึกบรรพตศีลคุณ ประเภทชั้นเดียว เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท มอบให้กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้เป็นอาคารเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาใน อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2502 เป็นต้นมา 

กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศให้เป็นโรงเรียนในสังกัด ในวันที่ 19 มีนาคม 2502 และให้ชื่อว่า "โรงเรียนเขาย้อย" โดยเปิดรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาครั้งแรก มี นายผ่อน วัชโรภาส เป็นครูใหญ่

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียนแก้ไข

  • คำขวัญ: นิมิตตัง  สาธุรุบนัง  กต้ญญ  กตเวทิตา  
  • คติพจน์: นิมิตตัง สาธุรูปนัง กตัญญู กตเวทิตา "ผู้รู้คุณเป็นเครื่องหมายของคนดี" 
  • สีประจำโรงเรียน: ชมพู - เขียว 
    • สีชมพู หมายถึง สีแห่งความรัก ความร่มเย็นและสดชื่น 
    • สีเขียว หมายถึง สีแห่งความอดทน เข้มแข็ง สู้งาน 
  • สัญลักษณ์: อักษรย่อ ข.ว. อยู่ภายในโล่แห่งความมีชัย ด้านหลังเป็นรูปแคนไขว้ บ่งถึงความรัก และ ความสามัคคี มีเสียงแคนเป็นเสียงสวรรค์ ด้านบนเป็นรูปคบเพลิง มีรัศมีแผ่กระจาย แสดงถึงความเจริญก้าวหน้า ความสงบสุข และความร่มเย็นเป็นสุขของสถาบัน


แหล่งข้อมูลอื่น
แก้ไข

เว็บไซต์โรงเรียนเขาย้อยวิทยา

โทร. 032-439-746, 032-562-512