โรงเรียนอุตรดิตถ์

โรงเรียนอุตรดิตถ์ เป็นโรงเรียนชายประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2452 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พิษณุโลก อุตรดิตถ์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เดิมชื่อ "โรงเรียนประจำจังหวัดอุตรดิตถ์" ก่อนจะย้ายไปยังที่ตั้งโรงเรียนอนุบาลจังหวัดอุตรดิตถ์ และย้ายมายังที่ตั้งปัจจุบันในปี พ.ศ. 2484

โรงเรียนอุตรดิตถ์
Uttaradit School
ที่ตั้ง
แผนที่
15 ถนนประชานิมิตร ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
ข้อมูล
ชื่ออื่นอ.ต. (UTD)
ชื่อเดิมโรงเรียนประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
ประเภท
คำขวัญบาลี: สุวิชาโน ภวํ โหติ
(ผู้รู้ดี คือ ผู้เจริญ)
สถาปนาพ.ศ. 2452 (อายุ 115 ปี)
เขตการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา พิษณุโลก อุตรดิตถ์
หน่วยงานกำกับ
รหัส53012001
ผู้อำนวยการดร.วีระพันธุ์ ดอนท้วม
ระดับปีที่จัดการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 1–6
จำนวนนักเรียน2,673 (ข้อมูล 10 มิถุนายน 2565)[1]
สี   น้ำเงินชมพู
เพลงมาร์ชโรงเรียนอุตรดิตถ์, เพลงธง
สัญลักษณ์มณฑปพระแท่นศิลาอาสน์
ต้นไม้ต้นแคฝรั่ง
เว็บไซต์เว็บไซต์ทางการ Edit this at Wikidata
โรงเรียนอุตรดิตถ์ตั้งอยู่ในจังหวัดอุตรดิตถ์
โรงเรียนอุตรดิตถ์
โรงเรียนอุตรดิตถ์
โรงเรียนอุตรดิตถ์ (จังหวัดอุตรดิตถ์)

โรงเรียนอุตรดิตถ์ เป็นสถานศึกษาที่เคยได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ปัจจุบันโรงเรียนแบ่งการเปิดการสอนเป็นระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย เปิดสอนแบบสหศึกษา[2]

ประวัติ

แก้

ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเห็นความสำคัญในการศึกษาของเด็กไทยทรงส่งเสริมให้การศึกษาแก่คนไทยอย่างทั่วถึง ให้โอกาสแก่ประชาชนได้มีโอกาสเรียนหนังสือที่ท้องถิ่น  จึงได้จัดตั้งกระทรวงที่ดูแลงานด้านการศึกษา ศาสนา และพยาบาล คือ กระทรวงธรรมการ ใน พ.ศ. 2450 จึงมีการจัดตั้งก่อสร้างโรงเรียนขึ้นทั่วประเทศสยาม จังหวัดอุตรดิตถ์ได้ก่อตั้งโรงเรียนขึ้นในจังหวัดอุตรดิตถ์ และได้เห็นถึงความสำคัญของโรงเรียนในวัดต่าง ๆ มีศักยภาพในการสอนหนังสือ ดังนั้น วัดวังเตาหม้อ หรือ วัดท่าถนนในปัจจุบันจึงเป็นวัดหนึ่งที่ทางการเห็นว่าสมควรก่อตั้งให้เป็นโรงเรียนขึ้นและตั้งชื่อว่า โรงเรียนวัดท่าถนนวิทยาคม ตั้งแต่พุทธศักราช 2452 เป็นต้นมา    

ต่อมา ปี พ.ศ. 2471 ย้ายไปตั้งอยู่ที่บริเวณปัจจุบันของโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ต่อมาเมื่อ ปี พ.ศ. 2484 ย้ายมาตั้งอยู่ ณ ที่ตั้งปัจจุบัน (เลขที่ 15 ถนนประชานิมิตร ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์) เดิมเปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เมื่อปี พ.ศ. 2495 เปลี่ยนชื่อจาก โรงเรียนประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็น โรงเรียนอุตรดิตถ์

ปีการศึกษา 2528 เปิดโรงเรียนสาขา 1 แห่ง (ปัจจุบันยกเลิกแล้ว และตั้งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาใหม่ ชื่อ โรงเรียนน้ำริดวิทยา)

พื้นที่ของสถานศึกษา

แก้

อาณาบริเวณของสถานศึกษา

แก้

โรงเรียนอุตรดิตถ์ ตั้งอยู่เลขที่ 15 ถนน อินใจมี - ประชานิมิตร ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ มีพื้นที่ตั้งอยู่ในที่ดินราชพัสดุ เขตเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ เนื้อที่ 19 ไร่ 3 งาน 67 ตารางวา และนอกจากแปลงที่ตั้งโรงเรียนแล้วยังมีที่ดินฝึกปฏิบัติการวิชาเกษตรกรรมนักเรียนโดยตั้งอยู่ ณ ตำบลชัยจุมพล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ดินสาธารณประโยชน์กระทรวงมหาดไทยมอบให้กรมสามัญศึกษา โรงเรียนอุตรดิตถ์ เป็นผู้ดูแล มีเนื้อที่ 63 ไร่ 2 งาน 29 ตารางวา ห่างจากแปลงที่ 1 ประมาณ 8 กิโลเมตร

อาคารสถานที่

แก้
 • อาคาร 1
 • อาคาร 2
 • อาคาร 3
 • อาคาร 4
 • อาคาร 5
 • อาคาร 9
 • โรงฝึกงาน 1 และห้องเรียนแทปเล็ต
 • โรงฝึกงาน 2
 • หอประชุมน้ำเงินชมพูและโรงอาหาร
 • เรือนพยาบาลและเรือนเวชบุตร
 • ศาลาธรรม (บรรหารมณีรัตน์)
 • อาคารสมาคมศิษย์เก่า
 • บ้านพักผู้อำนวยการ
 • บ้านพักครู
 • ห้องน้ำนักเรียน
 • ป้อมยาม
 • สนามมวย
 • มณฑปหลวงพ่อเพชร
 • ศาลพระพรหม
 • ศาลาพีระมิด
 • สนามฟุตบอล
 • บ้านพักพนักงานบริการ
 • อาคารสุวิชาโน อนุสรณ์

ประเภทห้องเรียน

แก้
 

ปัจจุบันโรงเรียนอุตรดิตถ์เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2564 โดยมีแผนการจัดชั้นเรียนระดับชั้นละ 12 ห้องเรียน รวม 72 ห้องเรียน โดยมีรายละเอียด ดังนี้[3]

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

แบ่งประเภทห้องเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่

 1. ประเภทห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 ห้อง
 2. ประเภทห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ จำนวน 1 ห้อง
 3. ประเภทห้องเรียนพิเศษ Intensive English Program จำนวน 1 ห้อง
 4. ประเภทห้องเรียนปกติ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ จำนวน 4 ห้อง
 5. ประเภทห้องเรียนปกติ รายวิชาเพิ่มเติม/ศิลป์-ทั่วไป จำนวน 5 ห้อง
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

แบ่งประเภทห้องเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ออกเป็น 8 ประเภท ได้แก่

 1. ประเภทห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม จำนวน 2 ห้อง
 2. ประเภทห้องเรียนพิเศษ Intensive English Program จำนวน 1 ห้อง
 3. ประเภทห้องเรียนปกติ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ จำนวน 4 ห้อง
 4. ประเภทห้องเรียนพิเศษ เน้นวิศวกรรม จำนวน 1 ห้อง
 5. ประเภทห้องเรียนพิเศษ ICT Talent จำนวน 1 ห้อง
 6. ประเภทห้องเรียนปกติ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ จำนวน 1 ห้อง
 7. ประเภทห้องเรียนปกติ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น และภาษาอังกฤษ จำนวน 1 ห้อง
 8. ประเภทห้องเรียนปกติ Leadership จำนวน 1 ห้อง

กิจกรรมและประเพณี

แก้
 1. กิจกรรมรับน้อง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ช่วงก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1
 2. กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อมหาวิทยาลัย โดยรุ่นพี่ศิษย์เก่า ช่วงต้นภาคเรียนที่ 1 ณ หอประชุมน้ำเงินชมพู
 3. กีฬาสี ช่วงภาคเรียนที่ 1 ใช้เวลาหลังเลิกเรียน ใช้เวลาประมาณ 1 เดือน จัด ณ โรงเรียนอุตรดิตถ์
 4. กรีฑาสี ช่วงเดือนพฤศจิกายน จำนวน 3 วัน จัด ณ สนามกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์ (หมอนไม้)
 5. วันถ่ายรูปหมู่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ ณ สนามหญ้าโรงเรียน
 6. งานสานสัมพันธ์น้องพี่สีน้ำเงินชมพู รุ่นน้องชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ทำให้กับรุ่นพี่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และรุ่นน้องชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ทำให้กับรุ่นพี่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ หลังวันถ่ายรูปหมู่ ณ สนามหญ้าโรงเรียน
 7. วันมอบดอกไม้ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สอบติดรับตรงมหาวิทยาลัยต่างๆ ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ หลังงานสานมันพันธ์น้องพี่สีน้ำเงินชมพู หน้าเสาธง
 8. วันปัจฉิมและมอบประกาศนียบัตร สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ ณ หอประชุมน้ำเงินชมพูและหอประชุมพลศึกษา

บุคคลที่มีชื่อเสียงที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนอุตรดิตถ์

แก้
 • พลเรือเอก เฉิดชาย ถมยา - อดีตผู้บัญชาการทหารเรือ
 • พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง - อดีตรองนายกรัฐมนตรี , รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และอดีตผู้บัญชาการทหารอากาศ
 • พลเอก วิโรจน์ แสงสนิท - อดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุด , อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมและกระทรวงคมนาคม
 • พลเอกถนอม วัชรพุทธ - อดีตแม่ทัพภาคที่ 3
 • เกรียง กีรติกร - อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
 • ทนุศักดิ์ เล็กอุทัย - อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง และอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุตรดิตถ์
 • ดร.มารวย ผดุงสิทธิ์ - อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง อดีตผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเป็นผู้ริเริ่มใช้ระบบการซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยระบบคอมพิวเตอร์
 • พลเอกสำเริง ศิวาดำรงค์ - อดีตแม่ทัพภาคที่ 3
 • ชัยพร รัตนนาคะ - อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน , อุตรดิตถ์ และจังหวัดอุดรธานี
 • สุวัฒน์ พรมสุวรรณ - อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง , น่าน
 • กนก ลิ้มตระกูล - อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุตรดิตถ์
 • พันตำรวจโท นที ทองสุขแก้ว - อดีตนักฟุตบอลชาวไทย
 • สุรวุฑ ไหมกัน - นักแสดง นายแบบและนักร้อง
 • ธีรภัทร ตรีวิมล - ศิลปินวง BAMM

ระเบียงภาพ

แก้

ดูเพิ่ม

แก้

อ้างอิง

แก้
 1. "โรงเรียนอุตรดิตถ์ ข้อมูลนักเรียน". data.bopp-obec.info. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2022-01-06. สืบค้นเมื่อ 2022-01-06.
 2. "ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนอุตรดิตถ์". data.bopp-obec.info. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2022-09-29. สืบค้นเมื่อ 2022-09-29.
 3. "หลักสูตรสถานศึกษา". กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนอุตรดิตถ์.

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้

17°38′00″N 100°05′49″E / 17.633436°N 100.096968°E / 17.633436; 100.096968