โรงเรียนอนุบาลองครักษ์ (ผดุงองครักษ์ประชา)

โรงเรียนอนุบาลองครักษ์ (ผดุงองครักษ์ประชา) เป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก ตั้งอยู่ในตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก อยู่ในกลุ่มองครักษ์พัฒนา เป็นโรงเรียน 1 ใน 10 แห่งของกลุ่มฯ เป็นโรงเรียนอนุบาลประจำอำเภอองครักษ์ และเป็นโรงเรียนอนุบาลประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครนายก เปิดสอนชั้นอนุบาล-ประถมศึกษา

โรงเรียนอนุบาลองครักษ์ (ผดุงองครักษ์ประชา)
ไฟล์:ตราโรงเรียนอนุบาลองครักษ์ (ผดุงองครักษ์ประชา).jpg
หมู่ 1 ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Anuban Ongkharak School
ประเภท โรงเรียนรัฐบาล
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สถาปนา พ.ศ. 2469
ผู้ก่อตั้ง กระทรวงศึกษาธิการ
รหัส 1026170138
เว็บไซต์

ประวัติแก้ไข

 • โรงเรียนอนุบาลองครักษ์ (ผดุงองครักษ์ประชา) เดิมชื่อ "โรงเรียนบ้านองครักษ์" จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2469 โดยหลวงคณาภิบาล นายอำเภอองครักษ์ในขณะนั้น เปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 ให้กับกุลบุตรกุลธิดาในเขตอำเภอองครักษ์ตลอดมาจนกระทั่งเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่และมีนักเรียนมากที่สุดในอำเภอ
 • ต่อมาโรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการสหวิทยาเขตมหามงคล เป็นเครือข่ายของโรงเรียนอนุบาลนครนายก เมื่อปีพุทธศักราช 2542 ทำให้โรงเรียนบ้านองครักษ์ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "โรงเรียนอนุบาลองครักษ์" และวันที่ 20 พฤษภาคม 2545 ได้เปลี่ยนชื่ออีกครั้งเป็น "โรงเรียนอนุบาลองครักษ์ (ผดุงองครักษ์ประชา)" เช่นปัจจุบัน
 • ในปัจจุบันโรงเรียนอนุบาลองครักษ์ (ผดุงองครักษ์ประชา) มีพื้นที่ 25 ไร่ มีอาคารเรียน 4 หลัง อาคารอเนกประสงค์ 2 หลัง สระว่ายน้ำ 2 สระ เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ มีนักเรียนมากที่สุดในกลุ่มองครักษ์พัฒนาและในอำเภอองครักษ์

ลักษณะและเกียรติประวัติแก้ไข

 • โรงเรียนในเครือข่ายสหวิทยาเขตมหามงคลอนุบาลนครนายก
 • โรงเรียนอนุบาลประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครนายก
 • โรงเรียนดีศรีตำบล
 • โรงเรียนดีประจำตำบล
 • โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
 • โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร
 • สถานศึกษาพอเพียง

ข้อมูลจำเพาะโรงเรียนแก้ไข

 • ปรัชญา "สุวิชาโน ภวํ โหติ" ผู้มีความรู้ดีเป็นผู้เจริญ
 • ธงสีของโรงเรียน