โรงเรียนอนุบาลวชิร

โรงเรียนอนุบาลวชิร (อังกฤษ: Vachira Kindergarten School & Anuban Vachira School) เป็นโรงเรียนเอกชนในอำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร ที่เปิดสอนนักเรียนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา (ปฐมวัย) อนุบาล 1-3 ประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 3 โดยเปิดรับนักเรียนทั้งชายและหญิง เป็นโรงเรียนเอกชนที่เป็นที่รู้จักแห่งหนึ่งของจังหวัดพิจิตร

โรงเรียนอนุบาลวชิร
Anuban Vachira School
Anuban Vachira School 2.png
ตราโรงเรียนอนุบาลวชิร
เรียนเด่น เน้นวินัย อนามัยดี มีคุณธรรม
2/18 ถนนสระหลวง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 66000
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Vachira Kindergarten School

Anuban Vachira School

อักษรย่อ ว.ช.
ประเภท โรงเรียนเอกชน
ศาสนา พระพุทธศาสนา
สังกัด สำนักงานการศึกษาเอกชน จังหวัดพิจิตร
สถาปนา พ.ศ. 2530
ผู้ก่อตั้ง นายณัฐพล มโนวชิรสรรค์
โรงเรียนพี่น้อง โรงเรียนอนุบาลวชิรวิทย์
ผู้อำนวยการ นายนพพร ตั้งสิทธิโชค
ภาษา ภาษาที่มีการเรียนการสอนในโรงเรียน
วิทยาเขต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1
สี ███ สีขาว , ███ สีแดง
เพลง มาร์ชวชิร , สายใยขาวแดง
เว็บไซต์
อาคาร 7 ของโรงเรียนอนุบาลวชิร

ประวัติแก้ไข

โรงเรียนอนุบาลวชิร เริ่มเปิดทำการเรียนการสอนในปี พ.ศ. 2530 โดยมีนายณัฐพล มโนวชิรสรรค์ เป็นผู้รับใบอนุญาต โรงเรียนตั้งอยู่ที่ 2/18 ถนนสระหลวง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร ซึ่งในปี พ.ศ. 2530 อันเป็นปีการศึกษาแรกที่เปิดทำการสอน โรงเรียนอนุบาลวชิรในตอนนั้นมีนักเรียนทั้งหมด 75 คน ในห้องเรียน 4 ห้อง ครู 4 คน ครูพี่เลี้ยง 3 คน เจ้าหน้าที่ธุรการ 2 คนเท่านั้น ซึ่งยังคงเป็นโรงเรียนเล็กๆอยู่ในขณะนั้น และในราวๆ 3 ปีต่อมา นายนพพร ตั้งสิทธิโชค ก็ได้เข้ามาเป็นครูใหญ่ของโรงเรียน

ต่อมามีการสร้างโรงเรียนอนุบาลวชิรวิทย์เพื่อเปิดสอนนักเรียนในระดับชั้นก่อนประถมศึกษาขึ้นมาอีกแห่งในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร ในบริเวณใกล้เคียง ซึ่งมีการเปิดการสอนว่ายน้ำที่โรงเรียนอนุบาลวชิรวิทย์ และโรงเรียนอนุบาลวชิรด้วย (แต่ใช้สระว่ายน้ำของโรงเรียนอนุบาลวชิรวิทย์) โดยจะมีการสอนว่ายน้ำไปจนถึงประถมศึกษาปีที่ 6 จะมีการรับส่งนักเรียนจากโรงเรียนอนุบาลวชิรไปว่ายน้ำที่โรงเรียนอนุบาลวชิรวิทย์เป็นประจำทุกสัปดาห์

จนกระทั่งในอีก 20 ปีต่อมา คือปี พ.ศ. 2550 โรงเรียนอนุบาลวชิรได้มีนักเรียนเข้าเรียนมากขึ้น และมีการพัฒนาอยู่อย่างต่อเนื่อง มีการสร้างอาคารเรียนเพิ่ม เพื่อที่จะได้เพียงพอต่อจำนวนนักเรียนที่มากขึ้น ในปีนั้นมีนักเรียนกำลังศึกษาอยู่ 1,952 คน และมีนักเรียนสมัครเข้าเรียนมาแล้วไม่ต่ำกว่า 4,000 คน ผู้บริหารและครูทั้งหมด 110 คน มีห้องเรียน 70 ห้อง และอาคารเรียนอีก 7 อาคาร มีนายโสภณ มโนวชิรสรรค์ เป็นผู้จัดการ และนายนพพร ตั้งสิทธิโชค เป็นผู้อำนวยการ

แต่ก่อนนั้นโรงเรียนอนุบาลวชิรได้เปิดสอนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 แต่ต่อมาได้มีการสร้างอาคารหลังที่ 7 ขึ้นมาใหม่เพื่อเปิดสอนนักเรียนระดับมัธยมต้น คือชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 โดยเปิดการสอนในระดับมัธยมครั้งแรกในปีการศึกษาที่ พ.ศ. 2546

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข