โรงเรียนสมถวิล

โรงเรียนสมถวิล (พระโขนง) เป็นโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร เปิดสอนตั้งแต่ชั้นเตรียมอนุบาล ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ก่อตั้งโดย สมถวิล สังขะทรัพย์ อดีตข้าราชการครู และมีน้องสาวคือยิ่งถนอม เทียมเมธ เป็นอาจารย์ใหญ่ท่านแรก เริ่มต้นตั้งเป็นโรงเรียนอนุบาล ภายในซอยสุขุมวิท 42 (กล้วยน้ำไท) เมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2489 ต่อมาในปี พ.ศ. 2495 ย้ายที่ตั้งมาอยู่ริมถนนสุขุมวิท ระหว่างซอยสุขุมวิท 67 กับซอยสุขุมวิท 69 (ปัจจุบันเป็นที่ตั้งสำนักงานบริษัท ไทซินอุตสาหกรรม จำกัด ผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภาชนะบรรจุน้ำดื่มหลายชนิด) เปิดสอนระดับอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ต่อมาขยายถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อนจะย้ายที่ตั้งอีกครั้งมาอยู่ภายในซอยสุขุมวิท 62/1 เมื่อปี พ.ศ. 2533 และในปี พ.ศ. 2554 ขยายการสอนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ต่อมาเนื่องจากปัญหาทางเศรษฐกิจ โรงเรียนจำต้องปิดตัวลง เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา 2557 ราวเดือนมีนาคม พ.ศ. 2558 หลังจากเปิดทำการสอนมาเป็นเวลา 69 ปี[ต้องการอ้างอิง]

โรงเรียนสมถวิล
Somthavil School
ตราประจำโรงเรียนสมถวิล
ข้อมูล
ประเภทโรงเรียนเอกชนสหศึกษา
คำขวัญอดทน ประหยัด
ซื่อสัตย์ ขยัน กตัญญู
คือหลักการดำเนินชีวิต
สถาปนา30 เมษายน พ.ศ. 2489 (75 ปี)
ผู้ก่อตั้งสมถวิล สังขะทรัพย์
โรงเรียนพี่น้องราชดำริ
หัวหิน
วิเทศศึกษาห้วยมงคล
บุคคลสำคัญ
 • ยิ่งถนอม เทียมเมธ
  (ครูใหญ่ท่านแรก)
 • อรทัย ปิยพิเชษฐกุล
  (ผู้อำนวยการ/ครูใหญ่)
 • ธาริณี กฤดากร ณ อยุธยา
  (ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ)
สีกรมท่า-เหลือง
เพลงมาร์ชสมถวิล
เว็บไซต์โรงเรียนสมถวิล

ประวัติแก้ไข

คณะผู้บริหารแก้ไข

 • สมถวิล สังขะทรัพย์ - ผู้ก่อตั้ง (ถึงแก่กรรม)
 • อรทัย ปิยพิเชษฐกุล - ผู้อำนวยการและครูใหญ่
 • อมร ประภานนต์ - รองผู้อำนวยการ
 • ธาริณี กฤดากร ณ อยุธยา - ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ

ดูเพิ่มแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข