โรงเรียนศิลปะการแสดงและเทคโนโลยี BRIT

โรงเรียนสอนศิลปะการแสดงและเทคโนโลยี BRIT (อังกฤษ: The BRIT School for Performing Arts & Technology) หรือโรงเรียนสอนศิลปะการแสดงและเทคโนโลยีแห่งกรุงลอนดอน (อังกฤษ: The London School for Performing Arts & Technology) เป็นโรงเรียนเอกชนแบบเลือกเข้าเรียนที่ได้รับการสนับสนุนบางส่วนจากบริทอวอร์ดส ตั้งอยู่ที่ เดอะเครสเซนต์ เซลเฮิร์สท์ ครอยดอน ในกรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร โรงเรียนแห่งนี้ก่อตั้งขึ้นภายใต้โครงการ City Technology College (CTC) ในปี ค.ศ. 1991 และเปิดสอนเพื่อช่วยสร้างสมรรถนะเกี่ยวกับศิลปะการแสดง สื่อสารมวลชน ศิลปะและการออกแบบ และเทคโนโลยี โดยมีอาจารย์ใหญ่ชื่อ นิค วิลเลียมส์