โรงเรียนวัดเลขธรรมกิตติ์ (กรีเมธอุทิศ)

โรงเรียนวัดเลขธรรมกิตติ์ (กรีเมธอุทิศ) เป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก ตั้งอยู่ในตำบลบางอ้อ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก อยู่ในกลุ่มโรงเรียนทองหลาง-บางอ้อ-อาษา เป็นโรงเรียน 1 ใน 2 แห่งของตำบลบางอ้อ เป็นโรงเรียน 1 ใน 8 แห่งของกลุ่มฯ เปิดสอนชั้นอนุบาล-ประถมศึกษา

โรงเรียนวัดเลขธรรมกิตติ์ (กรีเมธอุทิศ)
ไฟล์:ตราโรงเรียนวัดเลขธรรมกิตติ์ (กรีเมธอุทิศ).jpg
หมู่ 14 ตำบลบางอ้อ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก 26110
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ watleykhatammakit School
อักษรย่อ ล.ก.
ประเภท โรงเรียนรัฐบาล
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สถาปนา พ.ศ. 2459
ผู้ก่อตั้ง กระทรวงศึกษาธิการ
รหัส 1026170060
เว็บไซต์

ประวัติแก้ไข

โรงเรียนวัดเลขธรรมกิตติ์(กรีเมธอุทิศ) ตั้งอยู่หมู่ที่ 14ตำบลบางอ้อ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับปฐมวัย ถึง ชั้นป.6 โรงเรียนนี้ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2459 โดยพระครูสัทธาภินันท์ (เผื่อน กรีเมธ) จัดการสอนตามหลักสูตรชั้นประถมศึกษากระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2468 ประกาศใช้ พ.ร.บ. ประถมศึกษา นายอำเภอได้ตั้งโรงเรียนประถมในตำบลนี้ ยกฐานะเป็นโรงเรียนรัฐ เมื่อ วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2468[1]

ลักษณและเกียรติประวัติแก้ไข

  • โรงเรียนวิถีพุทธ
  • โรงเรียนดีศรีตำบล

ข้อมูลจำเพาะของโรงเรียนแก้ไข

  • ปรัชญา "สุขา สงฆฺสส สามคฺคี" ความสามัคคีในหมู่คณะนำมาซึ่งความสุข
  • อัตลักษณ์ “โรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง”
  • เอกลักษณ์ “โรงเรียนคุณธรรม จริยธรรม”
  • สีประจำโรงเรียน
    • ███ เหลือง
    • ███ แดง

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข