โรงเรียนวัดราชาธิวาส

โรงเรียนวัดราชาธิวาส (อังกฤษ: Rajadhivas School) เป็นโรงเรียนสังกัด กระทรวงศึกษาธิการ ที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงมายาวนาน ตั้งอยู่ในพื้นที่ วัดราชาธิวาสราชวรวิหาร ซึ่งเป็น พระอารามหลวง ชั้นโท ชนิดราชวรวิหาร เมื่อก่อนเป็นโรงเรียนชายล้วน จนถึง พ.ศ. 2538 เป็นโรงเรียน สหศึกษา ตั้งอยู่ที่ ซอยสามเสน 9 แขวง วชิรพยาบาล เขต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

โรงเรียนวัดราชาธิวาส
LOGO2017 wiki PNG.png
สทฺธมฺโม ครุกาตพฺโพ
(พวกเราพึงเคารพพระธรรมคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า)
พิกัด 13°46′30″N 100°30′17″E / 13.774966°N 100.504745°E / 13.774966; 100.504745
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Rajadhivas School
อักษรย่อ ร.ว./R.J.
สังกัด สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ
สถาปนา 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2446 (117 ปี)
ผู้ก่อตั้ง พระครูปลัดพิพัฒน์พรหมจริยคุณ
รหัส 10105554
ผู้อำนวยการ ราเมศ มุสิกานนท์
สี          ชมพูและน้ำเงิน
เพลง มาร์ช ชมพู-น้ำเงิน
เว็บไซต์
วัดราชาธิวาส is located in กรุงเทพมหานคร
วัดราชาธิวาส
วัดราชาธิวาส
วัดราชาธิวาส (กรุงเทพมหานคร)

ประวัติโรงเรียนแก้ไข

 
ตึกไชยันต์หลังเก่า ประมาณ พ.ศ. 2508-2509

โรงเรียนวัดราชาธิวาสสถาปนาเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2446 พระครูปลัดพิพัฒน์พรหมจริยคุณ รองเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสขณะนั้น ในลักษณะอาคารเรียนชั่วคราวและได้มีการก่อสร้างเป็นอาคารเรียนถาวร ในลำดับต่อมา คือ ตึกไชยันต์ 2462 และตึกสามพี่น้อง โดยทุนทรัพย์ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นมหิศรราชหฤทัย (พระโอรสของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว) และหม่อมเจ้าหญิงสุภางค์พักตร์ ไชยันต์ ภายหลังได้งบประมาณจากกระทรวงศึกษาธิการให้สร้างตึกวาสุกรี ตึกสมอรายขึ้นเพิ่มเติมและสร้างตึกสามพี่น้อง ตึกไชยันต์ของใหม่ แทนของเก่าที่ทรุดโทรม ปัจจุบันโรงเรียนวัดราชาธิวาสมี 4 อาคารเรียน โรงเรียนได้เปิดสอนเฉพาะนักเรียนชายทั้งมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายมาจนถึงปี พ.ศ. 2538 จึงได้เริ่มเปิดรับนักเรียนหญิงตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ [1]

อาคารเรียนแก้ไข

 
ป้ายตึกไชยันต์ปัจจุบัน
 
เข้าแถวหน้าเสาธง งานศิลปากรสัญจรสู่ราชาธิวาส โดมหน้าเสาธง รร.วัดราชา
 
ลานมะฮอกกานี สัมภาษณ์ สมจิตร จงจอหอ
 
ภาพพาโนรามาถ่ายจากชั้น 5 ตึกไชยันต์ หันหน้าไปทางทิศเหนือ

ตึกไชยันต์แก้ไข

อาคารรูปตัว L มีจำนวน 6 ชั้น

 • ชั้น 1 ห้องพักทานข้าวครู ,โรงอาหาร
 • ชั้น 2 ห้องผู้อำนวยการ, ห้องธุรการ, ห้องโสต (ห้องประชุม), ห้องเกียรติประวัติ (ห้องประชุม), ห้องเคมี
 • ชั้น 3 ห้องพักครูสังคมและวัฒนธรรม , ห้องจริยธรรม
 • ชั้น 4 ห้องพักครูภาษาต่างประเทศ, ห้องเรียนญี่ปุ่น, ห้องปฏิบัติการทางภาษา
 • ชั้น 5 ห้องพักครูภาษาไทย
 • ชั้น 6 ที่ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ พระนอนที่สวยที่สุดในโลกและคล้ายคนจริง โดยสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจิตรเจริญ กรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ทรงออกแบบและหล่อ ณ ห้องกรมหมื่นมหิศรราชหฤทัย (ห้องประชุม) , ห้องพักครูคณิตศาสตร์

ตึกสามพี่น้องแก้ไข

มีจำนวน 3 ชั้น เป็นตึกศิลปะและพละศึกษา (ชั้น 3 เป็นโรงยิม)

 • ชั้น 1 ห้องประดิษฐ์ , ห้องโภชนาการ
 • ชั้น 2 ห้องดนตรีไทย, ห้องดนตรีสากล, ห้องนาฏศิลป์, ห้องศิลปะ, ห้องโยธวาทิต, ห้องช่างไฟฟ้า
 • ชั้น 3 โรงยิม เป็นสนามบาสในร่ม พื้นสนามยาง
 • ยิมมวย อยู่ชั้น 1 เป็นเวทีมวย ใช้ในวิชามวยไทย ก่อตั้งในสมัย ผอ.อนันต์ ทรัพวารี โดยพิธีเปิดมี สมจิตร จงจอหอ และผู้ฝึกสอนกีฬาที่มีชื่อเสียงมาร่วมพิธี และจัดการแข่งขันมวยสากลเป็นประจำทุกปี โดยมีครูประจำวิชาคือ อ.สุเทพ แก้วรัตน์ ซึ่งเป็นญาติของ สมจิตร จงจอหอ ภายหลังกลายมาเป็นสถานที่ฝึกซ้อมสำหรับนักมวยไทยอาชีพสังกัดค่ายศิษย์เทพประทาน

ตึกสมอรายแก้ไข

มีจำนวน 4 ชั้น ห้องปรับอากาศทั้งหมด

 • ชั้น 1 ห้องยืดหยุ่น (ปัจจุบัน (พ.ศ. 2559) ห้องยืดหยุ่นเดิมได้รับการปรับปรุงเป็นสำนักงานของกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา รวมถึงเปิดเป็นยิมมวยไทยในชื่อ "ราชายิม" เปิดสอนมวยไทยให้กับเยาวชนและผู้ที่สนใจ), ห้องบริการ, ห้องพยาบาล, ห้องแนะแนว, ห้องกัลปพฤกษ์ (ปัจจุบันเป็นสำนักงานศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนวัดราชาธิวาส)
 • ชั้น 2 ห้องวิชาการ , ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ , ห้องการศึกษาพิเศษ
 • ชั้น 3 ห้องคอมพิวเตอร์ , ห้องเรียนการศึกษาพิเศษ
 • ชั้น 4 ห้องเรียนปรับอากาศ, ห้องภาษาจีน

ตึกวาสุกรีแก้ไข

มีจำนวน 3 ชั้น เป็นตึกวิทย์

 • ชั้น 1 ห้องคอม, ห้องสมุด, ห้องถ่ายเอกสาร
 • ชั้น 2 ห้องชีววิทยา, ห้องฟิสิกส์
 • ชั้น 3 ห้องพักครูวิทยาศาสตร์, ห้องชีววิทยา, ห้องฟิสิกส์

โดมลานสนามหน้าเสาธงแก้ไข

เป็นโดมหลังคาขนาดใหญ่ คุมพื้นที่ทั้งสนาม (สร้างขึ้นสมัย ผอ.อนันต์ ทรัพย์วารี) ใช้สำหรับที่เข้าแถวเคารพธงชาติตอนเช้า และยังเป็นลานอเนกประสงค์ใช้ในพิธีสำคัญต่าง ๆ

โดมลานมะฮอกกานีแก้ไข

เป็นลานอเนกประสงค์มีเวทีใช้ในกิจกรรมต่างๆ , โรงอาหาร

 • เรือนเกษตร เป็นที่เรียนวิชาเกษตรกรรม เพาะปลูก ของ อ.ปัทมา ภูมิน้ำเงิน
 • ตึกไชยันต์2462 (จำลองโดยใช้โครงสร้างไม้) พิธีเปิด 9/9/2013 ตั้งอยู่บนเวทีเพื่อใช้เป็นฉากในพิธีสำคัญต่างๆ
 • โรงอาหาร

เอกลักษณ์ของโรงเรียนวัดราชาธิวาสแก้ไข

อักษรย่อ
 • อักษรย่อ " ร.ว." ตราประจำโรงเรียน เป็นอักษร ร.ว. อยู่ในตราธรรมจักรมีอุณาโลมและรัศมีอยู่เบื้องบน ส่วนล่าง ของธรรมจักรมีคติธรรมคำว่า สทธมโม ครุกาตพโพ บนแถบแพรสบัดชาย
สีประจำโรงเรียน
 • สีชมพู ████สีชมพู เป็นสีประจำวันอังคาร ซึ่งเป็นวันประสูติของพระบาทสมเด็จพระจุล จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 หมายถึง ความลึกซึ้ง
 • สีน้ำเงิน ████ สีน้ำเงิน หมายถึง เกียรติ หมายถึงพระมหากษัตริย์ คือ รัชกาลที่ 5
 • สีชมพู-สีน้ำเงิน ████ หมายถึง ความคิดที่จะสร้างเกียรติตลอดกาล
เอกลักษณ์
 • "ลูกราชามีสัมมาคารวะ"
คติพจน์
 • "สทฺธมฺโม ครุกาตพฺโพ - พึงเคารพพระสัทธรรม"
คำขวัญ
 • "เรียนเด่น เล่นดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม"
เพลงประจำโรงเรียน
 • มาร์ชชมพู - น้ำเงิน
ต้นไม้ประจำโรงเรียน

เพลงประจำโรงเรียนแก้ไข

 1. มาร์ช ชมพู-น้ำเงิน
 2. เพลงมะฮอกกานี
 3. เพลงราชารู้หน้าที่
 4. เพลงราชาจำจากไกล
 5. เพลงราชานามนี้


เนื้อเพลง มาร์ช ชมพู-น้ำเงิน เพลงประจำโรงเรียนวัดราชาธิวาสแก้ไข

* ชมพูน้ำเงิน ราชาธิวาส ยอดปรารถนา

ให้วิชา และความรู้หมู่เรา ทั้งหลาย

ให้แนวทาง เกียรติศักดิ์ ชาติชาย

ไว้ลาย พวกเรา ราชา

ฉะนั้นเรานักเรียน หมั่นเขียนอ่าน

ให้เชี่ยวให้ชาญ เฟื่องฟูปัญญา

ขยันเรียน หมั่นเพียร ทุกเวลา

ทั้งกีฬา ทั้งเรียน เพียรดี (ซ้ำ *)


เราคือชาวราชา (เราคือชาวราชา)

ชมพูน้ำเงิน (ชมพูน้ำเงิน)

เราเป็นชาวราชา เกริกเกียรติก้องฟ้า คือ "ราชา"


พวกเรา "ราชา" ทั่วหน้าชมพูน้ำเงิน เปรมปรีดิ์

นั่นน้องนี่พี่ แซ่ซร้องยินดี

ต่างมั่นในไมตรี ไม่มีเสื่อมคลาย

พวกเราราชา ทั่วหน้าชมพูน้ำเงิน เปรมปรีดิ์

นั่นน้องนี่พี่ ต่างล้วนมีไมตรี

ต่างรักสามัคคี ให้ชมพู-น้ำเงิน

เจริญ ไชโย-ไชโย

กิจกรรม-ประเพณีแก้ไข

 
งานราตรีคืนสู่เหย้า 11ทศววษราชาธิวาส 11/02/56
 • งานราตรีคืนสู่เหย้า หรืองานสถาปนาโรงเรียน จัดทุกวันที่ 11 ภุมภาพันธ์ ในทุกๆปี โดยจะจัดทำบุญประจำปี ณ ห้องกรมหมื่นมหิศรราชหฤทัย ส่วนตอนกลางคืนเป็นงานราตรีคืนสู่เหย้า ณ สนามหน้าเสาธง
 • งาน Open House แสดงผลผลิตนักเรียน จัดเป็นประจำทุกปีของเดือนกุมภาพันธ์ใกล้ๆวันสถาปนา
 • งานมุทิตาจิต ประมาณเดือนมิถุนายน
 • งานมุทิตาจิตครูเกษียณอายุราชการ ประมาณเดือนกันยายน
 • กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน โดยจะให้ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 แต่ละห้องลงประธานนักเรียน โดยจะเลือกประมานกลางเทอม 1
 • งานกีฬาสี จะจัดเป็นประจำทุกๆปี เป็นการให้รุ่นพี่ทำกิจกรรมกับรุ่นน้อง โดยวิถีปฏิบัติกันมาคือ จะให้ ม.1 ของทุกปีขึ้นสแตนเชียร์ โดยแบ่งเป็นคณะดังนี้
 • คณะไชยันต์ ██ สีเหลือง
 • คณะนริศรา ██ สีชมพู
 • คณะสมอราย ██ สีเขียว
 • คณะสามพี่น้อง ██ สีแดง
 • คณะวาสุกรี ██ สีฟ้า
 • งานอาเซี่ยน โดยแบ่งเป็นกลุ่มสาระ สาระ ล่ะประเทศ ให้ครบ 10 ประเทศอาเซียน ให้ความรู้และจัดกิจกรรมให้นักเรียนมีส่วนร่วมและต้อนรับสู่อาเซียน


ทำเนียบผู้บริหารแก้ไข


ลำดับ รายนาม ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1 ครูใหญ่ปรุง พ.ศ. 2447-2449
2 ครูใหญ่รัตน์ พ.ศ. 2449-2450
3 ครูใหญ่พุก พ.ศ. 2451-2452
4 ครูใหญ่ทวี พ.ศ. 2452-2453
5 ครูใหญ่วารี พ.ศ. 2453-2454
6 ครูใหญ่เผื่อน พ.ศ. 2453-2454
7 ครูใหญ่เกิด พ.ศ. 2454-2458
8 ครูใหญ่พร พ.ศ. 2458-2459
9 ครูใหญ่ราชบุรุษตรี พ.ศ. 2459
10 ครูใหญ่เกิด(ขุนกุมาโรวาท) พ.ศ. 2459
11 ครูใหญ่แช่ม พ.ศ. 2460-2462
12 ครูใหญ่ขุนพิพัฒน์คุรุกิจ(แช่ม) พ.ศ. 2462
13 ครูใหญ่ทองคำ ภูจามร พ.ศ. 2462-2463
14 ครูใหญ่หลวงชาญพิทยกิจ พ.ศ. 2463-2476
15 ขุนวิรุฬจรรยา(จันทร์เงินมาก) (สมัย1) พ.ศ. 2476-2487
16 ครูใหญ่สุวรรณ เผือกใจแผ้ว พ.ศ. 2487-2490
17 ขุนวิรุฬจรรยา(จันทร์เงินมาก) (สมัย2) พ.ศ. 2591-2503
18 อาจารย์ถิ่น รัติกนก พ.ศ. 2503-2507
19 อาจารย์ใหญ่เรวัติ ชื่นสำราญ พ.ศ. 2507-2508
20 อาจารย์ใหญ่แสวง ตันบุญตั้ง พ.ศ. 2508-2511
21 อาจารย์ใหญ่ทองสุก เกตุโรจน์ พ.ศ. 2511-2514
22 ผอ.ว่าที่ ร.ต.จรัญ โสตถิพันธุ์ พ.ศ. 2515-2519
23 ผอ.สวัสดิ์ ปิ่นสุวรรณ พ.ศ. 2519-2520
24 ผอ.จรัญ ดาบโกไสย พ.ศ. 2520-2521
25 ผอ.ทิม ผลภาค พ.ศ. 2521-2526
26 ผอ.เจริญ วงศ์พันธ์ พ.ศ. 2526-2531
27 ผอ.ดุสิต พูนพอน พ.ศ. 2531-2534
28 ผอ.สุรินทร์ ต่อเนื่อง พ.ศ. 2534-2537
29 ผอ.ประวิทย์ พฤทธิกุล พ.ศ. 2537-2538
30 ผอ.อำนาจ ผิวขำ พ.ศ. 2538-2542
31 ผอ.นิรมล ธรรมอุปกรณ์ พ.ศ. 2542-2545
32 ผอ.สุธน คุ้มสลุด พ.ศ. 2545-2549
33 ผอ.เทพฤทธิ์ ศรีปัญญา พ.ศ. 2549
34 ผอ.อนันต์ ทรัพย์วารี พ.ศ. 2549-2554
35 ผอ.ไชยา กัญญาพันธุ์ พ.ศ. 2554-2556
36 ผอ.สมทบ โตสุรัตน์ พ.ศ. 2556-2559
37 ผอ.ชาญณรงค์ แก้วเล็ก พ.ศ. 2559-2563
38 ผอ.ราเมศ มุสิกานนท์ พ.ศ. 2563-ปัจจุบัน


นักเรียนเก่าที่มีชื่อเสียงแก้ไข

การเมืองแก้ไข

ข้าราชการทหาร-ตำรวจแก้ไข

ข้าราชการพลเรือนแก้ไข

การศึกษาแก้ไข

ศิลปินแห่งชาติแก้ไข

 • สมบูรณ์สุข นิยมศิริ (เปี๊ยก โปสเตอร์) (ร.ว.๒๗๒๙) ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง (ภาพยนตร์และละครโทรทัศน์) ผู้กำกับภาพยนตร์ไทยชื่อดัง
 • สติ สติฐิต(เนรัญชรา) (ร.ว.๓๒๗๕) ศิลปินแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ สาขาศิลปะการแสดง (ผู้ประพันธ์เพลงไทยสากล)

สื่อสารมวลชนแก้ไข

 • เสาว์ บุญเสนอ (ร.ว.๑๐๑) เจ้าของนามปากกา ส.บุญเสนอ,นักประพันธ์ บรรณาธิการหนังสือ เพลินจิตต์ ประมวลวัญ และ ประมวลสาร (๓ พ.ค.๒๔๕๒-๒๖ ธ.ค.๒๕๔๔)
 • ประยูร จรรยาวงศ์ (ร.ว.๑๒๘๕) นักเขียนภาพล้อ,นักเขียน, นักหนังสือพิมพ์
 • เผด็จ ภูรีปฏิภาณ- พญาไม้ (ร.ว.๔๔๓๙) นักหนังสือพิมพ์, คอลัมนิสต์
 • เรือเอก ตะวัน ทักษณา- เจ้าของนามปากกา ภาณุมาศ ทักษณา นักเขียน, นักหนังสือพิมพ์, คอลัมนิสต์, บรรณาธิการบริหารสื่อหลายฉบับ
 • วีรศักดิ์ นิลกลัด ผู้ประกาศข่าวกีฬา

วงการบันเทิงแก้ไข

 • นาวาอากาศเอกเพิ่ม หงสกุล (ร.ว.๑๓๑๐) นักประพันธ์ นักแสดง ผู้กำกับการแสดง บิดาของอาภัสรา หงสกุล อดีตนางงามจักรวาล
 • ชลิต สุเสวี (ร.ว.๑๙๙๗) พระเอกภาพยนตร์เรื่องสาวเครือฟ้า คู่กับ วิไลวรรณ วัฒนพานิช และ ภาพยนตร์ไทยอีกหลายเรื่อง
 • ประพนธ์ สุนทรจามร (ร.ว.๒๒๖๘) นักร้อง ผลงานเพลงอมตะ บุพเพสันนิวาส
 • สมบูรณ์สุข นิยมศิริ (เปี๊ยก โปสเตอร์) (ร.ว.๒๗๒๙) ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง (ภาพยนตร์และละครโทรทัศน์) ผู้กำกับภาพยนตร์ไทยชื่อดัง
 • สติ สติฐิต (เนรัญชรา) (ร.ว.๓๒๗๕) นักแต่งเพลง เจ้าของผลงานเพลงอมตะ และ เพลงที่ได้รับรางวัลมากมาย ส่วนใหญ่เป็นเพลงที่ขับร้องโดยสุเทพ วงศ์กำแหง
 • อภิชาติ โพธิ์ไพโรจน์ (ร.ว.๕๖๑๙) ผู้กำกับการแสดง เคยได้รับรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมจากเทศกาลภาพยนตร์ทรัชเคนท์ รัสเซีย ,นักแสดง,นักประพันธ์,นักหนังสือพิมพ์
 • ไกรสีห์ แก้ววิมล นักแสดงประกอบ บทบาทเด่นคือ มหาอำมาตย์จากละครจักรๆวงศ์ๆ
 • วิโรจน์ ตั้งวาณิชย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรมจีน
 • ภิญโญ ปานนุ้ย นักแสดงภาพยนตร์ รางวัลตุ๊กตาทอง นักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยม พ.ศ. ๒๕๒๔ จากเรื่อง "เงาะป่า"
 • วิทยา อัมภสุวรรณ์ พระเอกตลอดกาล สะครวิทยุคณะเกศทิพย์
 • วงศกร รัศมิทัต (ร.ว.๙๙๗๕) หรือ ต้น แมคอินทอช อดีตนักร้องนำวงแมคอินทอช ที่มีความสามารถในการตีกลอง เคยแสดงนำในภาพยนตร์ไทยหลายเรื่อง ต่อมาทำงานเบื้องหลังวงดนตรีต่างๆทั้งมิกซ์เสียง และเรียบเรียงเสียงประสาน
 • ประเทือง อุดมกิจจาสุภาพ มือเบสวง'ชาตรี'
 • ศักดิ์สิทธิ์ แท่งทอง (แท่ง) นักแสดง นักร้อง พิธีกร
 • อภิสิทธิ์ โอภาสเอี่ยมลิขิต (โจอี้ บอย) แร็ปเปอร์ไทยที่โด่งดังและได้รับการยอมรับในฝีมือมากคนหนึ่งของเมืองไทย, นักแสดง, นักแต่งเพลง
 • พิเชษฐ์ไชย ผลดี (ตั้น) นักแสดง
 • ญาดา เทพนม มิสแกรนด์ไทยแลนด์ คนแรกของประเทศไทย ปี ๒๕๕๖

การแพทย์-สาธารณะสุขแก้ไข

 • นายแพทย์ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ ที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

กฎหมายแก้ไข

การระหว่างประเทศแก้ไข

 • รัฐกิจ มานะทัต  อดีตเอกอัครราชทูตไทย ประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน , สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ,สมาพันธรัฐสวิส , ประเทศตุรกี และตุลาการศาลปกครองสูงสุด
 • สมศักดิ์ สุริยะวงศ์ อดีตเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวียนนา,กรุงปารีส
 • พลเดช วรฉัตร อดีตเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคลัมโบ ศรีลังกา

กีฬาแก้ไข

 • พันเอกอนุ รมยานนท์ (ร.ว.๑๗๖๖) นายกสมาคมกีฬาหลายสมาคม เช่น ฟุตบอล, รักบี้, กรีฑา, มวยสากลสมัครเล่น ฯลฯ
 • ภักดี ง้วนพันธุ์ (ร.ว.๔๓๕๑) นักยูโดทีมชาติ รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง กีฬาแหลมทอง SEAP GAMES
 • นิยม ประเสริฐสม (ร.ว.๔๔๑๖) นักมวยสมัครเล่นทีมชาติ เคยเข้าแข่งขันกีฬาโอลิมปิก โตเกียว
 • สมศักดิ์ เกี่ยวสาน โค้ชจักรยานทีมชาติไทย
 • อนุชัย โชติพันธุ์ ประธานอนุกรรมการกีฬาดาบไทย สมาคมกีฬาไทยแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาญชัย สุขสุวรรณ์ นายกสมาคมกีฬายูยิตสูแห่งประเทศไทย

ทั่วไปแก้ไข

 • สนอง ฐิตะปุระ (ร.ว.๒๙๔) นักประดิษฐ์ ผู้สร้างเรือหางยาวลำแรกของโลก
 • พันเอก ขุนแผน กระหม่อมทอง อดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทขนส่งจำกัด
 • ทนง โชติสรยุทธ์ ผู้ร่วมก่อตั้ง และ กรรมการผู้จัดการบริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ๒๕๓๐-๒๕๖๑
 • ดร.มานะ นิมิตรมงคล เลขาธิการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) นักเรียนเก่าราชาธิวาส รุ่น ๖๙

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 1. สมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนวัดราชาธิวาส. "ประวัติโรงเรียนวัดราชาธิวาส". สืบค้นเมื่อ 6 August 2015.
 2. ผู้หญิง - คุณแหน : 14 กุมภาพันธ์ 2557 - แนวหน้า