โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาในบุรีรัมย์ ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลละหานทราย อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ ติดทางหลวงสาย ละหานทราย - บ้านกรวด ห่างจากตัวจังหวัดบุรีรัมย์ 100 กิโลเมตร

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก
ที่ตั้ง
ถนนละหานทราย-บ้านกรวด อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ 31170
ข้อมูล
ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 32
คำขวัญน สิยา โลก วฑฒ โน "อย่าเป็นคนรกโลก"
ศาสนาศาสนาพุทธ
เพลงมาร์ชรัชดา
เว็บไซต์www.lrp.ac.th

ประวัติแก้ไข

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก ตั้งขึ้นเมื่อปีการศึกษา 2514 ในวโรกาสพระราชพิธีรัชดาภิเษก อันเป็นมหามงคลสมัยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติ ครบรอบปีที่ 25 ในวันที่ 9 มิถุนายน 2514 ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนขึ้น เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 9 โรงเรียนขึ้น เพื่อเป็นการ เฉลิมพระเกียรติ จำนวน 9 โรงเรียน[1] ตั้งอยู่ในทิศต่างๆ ทั้ง 8 ทิศ

  1. โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดสมุทรปราการ
  2. โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
  3. โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
  4. โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
  5. โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี
  6. โรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษก อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี
  7. โรงเรียนปงรัชดาภิเษก อำเภอปง จังหวัดพะเยา
  8. โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
  9. โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียน[2]แก้ไข

ลำดับ รายนามผู้บริหารโรงเรียน ระยะดำรงตำแหน่ง
1 นายกิมยง นันทวิเชตพงษ์ 17 พ.ค 2514 - 28 กค.2526
2 นายวุฒิพงษ์ คงเสนา 29 ก.ค. 2526 - 31 ต.ค.2533
3 นายประมูล ดวงศรี 1 พ.ย. 2533 - 17 ม.ค.2540
4 นายวิเชียร เจริญครบุรี 18 ม.ค. 2540 - 7 ก.ค. 2547
5 นายวิชัย อำไธสง 8 ก.ค. 2547 - 8 ต.ค. 2551
6 นายปัณณทัต วิวัตรชัย 9 ต.ค. 2551 - 7 ก.พ. 2554
7 นายสรายุทธ เสลารักษ์ 8 ก.พ. 2554 - 6 พ.ย. 2560
8 นายเรืองรวิศ พายุหะธำรงรัตน์ 7 พ.ย. 2560 - 30 ก.ย. 2561
9 นายประเสริฐชัย พิสาดรัมย์ 5 พ.ย. 2561 - 31 ต.ค. 2563
10 นายประภาส สนิทรัมย์ 1 พ.ย. 2563 - ปัจจุบัน

อ้างอิงแก้ไข