โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ นครปฐม (อังกฤษ: Rattanakosinsomphotbowonniwetsalaya School) เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาแบบสหศึกษาและเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีเนื้อที่ 80 ไร่ 64 ตารางวา  ตั้งอยู่ที่ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ นครปฐม
Rattanakosinsomphotbowonniwetsalaya School
ที่ตั้ง
ข้อมูล
ประเภทรัฐบาล
เว็บไซต์www.rsbs.ac.th

ประวัติโรงเรียนแก้ไข

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา   ในพระสังฆราชูปถัมภ์  แต่เดิมชื่อโรงเรียนบวรนิเวศพิทยา ประกาศจัดตั้งโรงเรียนขึ้นเมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2523

ต่อมาวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2524 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศเปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็นโรงเรียนบวรนิเวศศาลายา นับตั้งแต่ประกาศจัดตั้งโรงเรียนมาจนถึง ปี พ.ศ. 2525 โรงเรียนยังไม่ได้เปิดรับนักเรียนเพราะมีปัญหาเกี่ยวกับที่ดินที่จะก่อสร้างโรงเรียน

ต่อมาในวันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2525 รัฐบาลไทยได้กำหนดให้พ.ศ. 2525 เป็นปีเฉลิมฉลองกรุงรัตนโกสินทร์ ครบรอบ 2 ศตวรรษ และกำหนดให้โรงเรียน บวรนิเวศศาลายาแห่งนี้ เป็นอนุสรณ์ในการสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ จึงได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา และได้เปิดรับนักเรียนใน ระดับชั้นมัธยมศึกษาแบบสหศึกษา ซึ่งกรมสามัญศึกษา ได้แต่งตั้งให้ นายอนันต์   คงถาวร ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบวรนิเวศ มารักษาการในตำแหน่งครูใหญ่

ในระยะแรก ได้อาศัยโรงเรียนวัดสาลวัน เป็นสถานที่เรียนชั่วคราว ต่อมาได้รับงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียนแบบพิเศษเป็นแบบรัตนโกสินทร์สมโภช 4 ชั้น 20 ห้องเรียน จำนวน 1 หลัง

ในปี พ.ศ. 2527 อาคารเรียนแห่งใหม่ได้สร้างสิ้น โรงเรียนจึงได้ย้ายมาเรียน ณ โรงเรียนปัจจุบันนี้ ซึ่งเป็นที่ดินของวัดบวรนิเวศวิหาร ชื่อปัจจุบันที่เป็นทางการคือ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาในพระสังฆราชูปถัมภ์ เนื่องด้วยโรงเรียนได้ทูลเชิญ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก เป็นองค์อุปถัมภ์เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2534

เกียรติประวัติแก้ไข

  • ปีการศึกษา 2546 โรงเรียนได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการตามโครงการ " หนึ่งอำเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝัน " ให้เป็นโรงเรียนในฝันของอำเภอ
  • ปีการศึกษา 2549 โรงเรียนได้รับการยกย่องให้เป็น" โรงเรียนที่ได้รับความนิยมสูง " จากกระทรวงศึกษาธิการ และเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล ปีการศึกษา 2552

ดูเพิ่มแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข