โรงเรียนยิ่งยวดพิทยานุกูล

โรงเรียนยิ่งยวดพิทยานุกูล ตั้งอยู่เลขที่ 198 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านยวด อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี สังกัดสำนักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เนื้อที่ 38 ไร่ 300 ตารางวา

โรงเรียนยิ่งยวดพิทยานุกูล
Yingyuadpittayanukoon School (Y.P.)
ที่ตั้ง
ข้อมูล
ชื่ออื่นย.พ.
คำขวัญประพฤติดี กีฬาเด่น เน้นวิชา พัฒนาสังคม
เขตการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ
ระดับปีที่จัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น - มัธยมศึกษาตอนปลาย
สี         สีน้ำเงิน-สีขาว
เว็บไซต์https://sites.google.com/site/yingywdsasn/
โรงเรียนยิ่งยวดพิทยานุกูล

ประวัติของโรงเรียนโดยย่อแก้ไข

โรงเรียนยิ่งยวดพิทยานุกูล เดิมเป็นโรงเรียนสร้างคอมวิทยา สาขาบ้านยวด สังกัด กรมสามัญศึกษาตั้งขึ้นเมื่อ ต่อมา ในเดือน มกราคม ๒๕๓๔ ได้รับอนุญาตให้เปิดทำการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยใช้สถานที่ คือ หอประชุมสภาตำบลบ้านยวดรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ ๑ จำนวน ๑ ห้องเรียน มีนักเรียน ๓๖ คน ในปีการศึกษา ๒๕๓๕ ได้ย้ายไปเปิดทำการสอนยังสถานที่ซึ่งได้รับบริจาคจำนวน ๓๕ ไร่ อยู่ห่างจากบ้านยวดไปทางทิศตะวันตก ทางไปบ้านชาด ระยะทาง ประมาณ ๑ กิโลเมตร และได้ขยายการสอนจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ มีห้องเรียนทั้งหมด ๗ ห้องเรียน โดยสร้างอาคารชั่วคราว หลังคามุงแฝก ๑ หลัง เป็นสถานที่เรียน ปีการศึกษา ๒๕๓๖ ได้สร้างอาคารชั่วคราวเพิ่มขึ้นอีก ๑ หลัง ด้วยความร่วมมือของผู้ปกครอง ชุมชน

ในวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๓๘ กรมสามัญศึกษา ได้ประกาศตั้ง โรงเรียนสร้างคอมวิทยา สาขาบ้านยวด เป็นโรงเรียนเอกเทศ ใช้ชื่อว่า “ โรงเรียนยิ่งยวดพิทยานุกูล ” โดยมี นายสมบัติ มูลน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนสร้างคอมวิทยา รักษาการในตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียน และในวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๘กรมสามัญศึกษา ได้แต่งตั้ง นายสุรพล วงศ์คำจันทร์ ให้มารักษาการณ์ในตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนยิ่งยวดพิทยานุกูล และโรงเรียนได้รับบริจาคที่ดินเพิ่มขึ้นอีก ๓ ไร่ จาก นายไพวัลย์ ธาตุวิลัย ทำให้โรงเรียนมีที่ดินทั้งสิ้น ๓๘ ไร่

ปัจจุบัน โรงเรียน เปิดทำการสอน ตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ มีชั้นเรียน ๖ ชั้นเรียน ครู ๑๐ คน ลูกจ้างชั่วคราว ๒ คน ครูอัตราจ้าง ๑ มี นายกำธร หนูทอง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการโรงเรียน

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข