โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง

โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง (อักษรย่อ: ธ.ท.) เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ประเภทสหศึกษา และเป็นส่วนราชการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่เลขที่ 1325 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง
Matthayom Watthatthong School
ที่ตั้ง
ข้อมูล
ชื่ออื่นธ.ท. / M.T.T
ประเภท
คำขวัญบาลี: อสชฌนามลา มนตา
(มนต์ที่ไม่มีการท่องบ่นเป็นมลทิน)
สถาปนา2 มิถุนายน พ.ศ. 2494 (72 ปี)
ผู้ก่อตั้งพระธรรมปาโมกข์ (นพ อังกุรปัญญา)
หน่วยงานกำกับกระทรวงศึกษาธิการ
รหัส1010720140
ผู้อำนวยการนายสามารถ จันหา
ระดับปีที่จัดการศึกษาม.1 - ม.6
สี███ เหลือง
███ ดำ
เพลงมาร์ชโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง ที่ยูทูบ
เว็บไซต์mtt.ac.th
ต้นไม้ประจำโรงเรียน – บานบุรี

ประวัติ แก้

โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง ได้ก่อตั้งสถาปนาเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2494 เนื่องด้วยความอนุเคราะห์ของพระธรรมปาโมกข์ ซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดธาตุทองในขณะนั้น ซึ่งท่านได้ทราบถึงความยากลำบากของนักเรียนที่ต้องเดินทางไกลเพื่อไปเรียนต่างอำเภอ เนื่องจาก อำเภอพระโขนง ในสมัยนั้นยังไม่มีโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ท่านจึงได้ปรารภ กับ คุณสอาด และ คุณมะลิ ธรรมสโรช เมื่อถึงเรื่องดังกล่าว คุณสอาด และ คุณมะลิ ด้วยความที่มีจิตศรัทธานั้น จึงได้ถวายเงิน 50,000 บาทเพื่อสร้างโรงเรียน โดยพระธรรมปาโมกข์ และได้อนุญาตให้ใช้ที่ดินของวัดประมาณ 500 ตารางวา เพื่อมาก่อสร้างโรงเรียนเป็นเรือนไม้ 2 ชั้นเปิดเรียนครั้งแรกเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2494 โดยมีนายผ่อง อนันตกุล เป็นครูใหญ่คนแรก โรงเรียนได้พัฒนาขึ้นเรื่อย ๆ จากจำนวนนักเรียนที่รับมาไม่ถึง 300 คน มาจนถึง ปัจจุบันมีนักเรียนประมาณ 2,000 คน อาคารไม้ถูกรื้อทิ้งและสร้างเป็นอาคารใหม่ คืออาคารคอนกรีตประกอบไม้ 3 หลัง

  • อาคาร 1 สร้างเมื่อ พ.ศ. 2511 เป็นตึก 3 ชั้น
  • อาคาร 2 สร้างเมื่อ พ.ศ. 2512 เป็นตึก 4 ชั้น และได้ต่อเติมเมื่อปี พ.ศ. 2513
  • อาคาร 3 สร้างเมื่อ พ.ศ. 2520 เป็นตึก 4 ชั้น

ต่อมาเมื่อมีนักเรียนเพิ่มมากขึ้นพระธรรมปาโมกข์ ได้กรุณาอนุญาตให้ใช้เนื้อที่ประมาณ 2 ไร่ซึ่งอยู่ห่างจากอาคาร 1, 2, 3 ประมาณ 300 เมตร เพื่อสร้างอาคาร 4 ในปี พ.ศ. 2521 เพื่อเป็นที่เรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 – ม.6) ซึ่งเป็นอาคารแยก

ในปี พ.ศ. 2533 ได้สร้างอาคารอเนกประสงค์ 5 ชั้น เพื่อใช้เป็นที่สำหรับเรียนวิชาพื้นฐานอาชีพและเพื่อเป็นสิริมงคลจึงได้ตั้งชื่ออาคารนี้ว่า อาคารพระธรรมปาโมกข์ (นพ อังกุรปัญญา)

ปัจจุบัน โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง มีอาคารเรียนถาวร 4 หลัง อาคารอเนกประสงค์ 1 หลังบริเวณโรงเรียน โดยแบ่งเป็น 2 บริเวณ อยู่ด้านหน้าวัดส่วนหนึ่ง ด้านหลังวัดส่วนหนึ่ง มีเนื้อที่รวม 4 ไร่ 396 ตารางวา มีฐานะเป็นโรงเรียนรัฐบาลขนาดใหญ่แบบสหศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ในเครือนวสิรินครินทร์

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน แก้

  • สัญลักษณ์ : เป็นรูปเจดีย์เปล่งประกายรัศมีที่ยอดมีธรรมจักรรอบองค์เจดีย์
  • ปรัชญา : อสชฌนามลา มนตา (มนต์ที่ไม่มีการท่องบ่นเป็นมลทิน)
  • คติพจน์ : สัจจ ศีล ขันติ (ซื่อสัตย์ สะอาด อดทน เมตตา)
  • ต้นไม้ประจำโรงเรียน : ดอกบานบุรี
  • อักษรย่อ : ธ.ท. / M.T.T.
  • สีประจำโรงเรียน :
  • เพลงประจำโรงเรียน : มาร์ชโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง

บุคคลที่มีชื่อเสียง แก้

อ้างอิง แก้

แหล่งข้อมูลอื่น แก้

13°43′15″N 100°35′06″E / 13.72091147°N 100.5849121°E / 13.72091147; 100.5849121