โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร

โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร (อังกฤษ: Phichai Rattanakhan School)เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาแบบสหศึกษาและเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาเขต14 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  มีเนื้อที่ 76 ไร่ 2 งาน 96.6 ตารางวาตั้งอยู่ที่ ตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
Phichai Rattanakhan School
Phichai.jpg
นตฺถิ ปญฺญาสมา อาภา
"แสงสว่างเสมอด้วยปัญญา ไม่มี"
หมู่ที่ 1 ตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 85000
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Phichai Rattanakhan School
อักษรย่อ พ.ร. / PRS
ประเภท โรงเรียนประจำจังหวัดของรัฐ
โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14
กระทรวงศึกษาธิการ
สถาปนา พ.ศ. 2449
(114ปี)
ผู้ก่อตั้ง พระพิไชยชิณเขตต์
พระยารัตนเศรษฐี
เขตการศึกษา เมืองระนอง
รหัส 1085460093
ผู้อำนวยการ นายชวนะ คำกล้า
จำนวนนักเรียน 2,248 คน
ภาษา ภาษาที่มีการเรียนการสอน

ไทย ภาษาไทย
สหราชอาณาจักร ภาษาอังกฤษ
ประเทศจีน ภาษาจีน
ญี่ปุ่น ภาษาญี่ปุ่น

สี          ขาว-แดง
เพลง มาร์ชพิชัยรัตนาคาร
เว็บไซต์

ประวัติโรงเรียนแก้ไข

โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2449 บริเวณโรงพยาบาลเก่าริมคลองสะพานยูง ข้างๆโรงเรียนชาติเฉลิม ในปัจจุบัน โดย นายออน เนียมคำ เป็นครูใหญ่จนถึงปี พ.ศ. 2462

ในปี พ.ศ. 2462 พระพิไชยชิณเขตต์ (คอยู่ซิ่น ณ ระนอง) และ พระยารัตนเศรษฐี (คอยู่งี่ ณ ระนอง) ได้มอบที่ดินของตนเองให้เป็นที่ตั้งของโรงเรียน และตั้งชื่อว่า โรงเรียนพิชัยรัตนาาคาร ซึ่งปัจจุบันเป็นที่ตั้งของโรงเรียนอนุบาลระนองในปัจจุบัน

ในปี พ.ศ. 2483 ได้ย้ายไปอยู่ บริเวณสนามทุ่งพระเมร (โรงเรียนสตรีระนองในปัจจุบัน) และเปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนประจำจังหวัดระนอง สถานที่เดิมได้ตั้งเป็นโรงเรียนหญิงล้วนประจำจังหวัดระนอง จนกระทั่ง อาคารเรียนเกิดความชำรุดอย่างหนัก ทำให้ต้องย้ายนักเรียนไปรวมกับโรงเรียนประจำจังหวัดระนองตามเดิม

ในปี พ.ศ. 2496 ได้แยกนักเรียนหญิงให้มาเรียนที่โรงเรียนสตรีประจำจังหวัดระนอง และกรมสามัญได้เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนระนองพิชัยรัตนาคาร และครั้งที่สอง เปลี่ยนเป็น โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร เหมือนปี 2462

ในปี พ.ศ. 2513 โรงเรียนได้งบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียน จึงได้ก่อสร้างอาคารเรียน บริเวณบางริ้น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง สร้างเสร็จเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2514 และโรงเรียนได้ทำการสอนในวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2514

บุคคลที่มีชื่อเสียงที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข