โรงเรียนผดุงดรุณี

โรงเรียนผดุงดรุณี เป็นโรงเรียนเอกชน เปิดสอนที่ ซอยประมวญ ถนนสีลม กรุงเทพมหานคร ซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ปัจจุบันได้รวมกับโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์

ประวัติแก้ไข

ก่อนหน้านั้นเป็นเพียงบ้านพักของ นางกิมฮ๊อก บุญอิต อดีตครู โรงเรียนผดุงราษฎร์ หลังจากย้ายเข้ามาที่ กรุงเทพมหานคร ได้ใช้เวลาว่างในการอบรมสั่งสอนบุตรหลาน เดิมมีเพียง 7-8 คน ต่อมาเพื่อนบ้านได้นำบุตรหลานมามากให้ช่วยอบรม จนปี พ.ศ. 2449 จึงเปิดเป็นโรงเรียนชื่อว่า ผดุงดรุณี เปิดสอนชั้นมูล จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สอนวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และการฝีมือ ในปัจจุบันถูกเปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม เมื่อ พ.ศ. 2538 ถือเป็นแผนกประถมของโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์

บุคคลมีชื่อเสียงที่จบจากโรงเรียนผดุงดรุณีแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข