โรงเรียนประชานิเวศน์

โรงเรียนประชานิเวศน์ (ประถม) เป็นโรงเรียนที่เปิดสอนตั้งแต่ระดับ เตรียมประถม-ประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นโรงเรียนสังกัด กรุงเทพมหานคร มีชื่อเสียงในด้านต่างๆ เช่น โครงการ SMART School,โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ เป็นต้น โดยมีนโยบายคือ "สร้างนักเรียนเป็นคนดี มีวินัย มั่นใจตนเอง เก่งวิชา ไม่สร้างปัญหาให้สังคม" ปัจจุบัน มีนักเรียน 1,900 คน และบุคลากรอีก 72 คน (2564)

โรงเรียนประชานิเวศน์ (ประถม)
Prachaniwet Primary School

Prachaniwet Primary School
ที่ตั้ง
ซ.10 ถนนเทศบาลรังรักษ์เหนือ แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ 02588-4028 02588-4321
ข้อมูล
ชื่ออื่นปน.
ประเภทโรงเรียนรัฐบาล
คำขวัญยิ้มง่าย ไหว้สวย รวยน้ำใจ พูดไพเราะ เสาะหาความรู้
สถาปนาพ.ศ. 2520 (41ปี)
หน่วยงานกำกับกรุงเทพมหานคร
ผู้อำนวยการดร.อณิยา นุชสำเนียง
ระดับปีที่จัดการศึกษาเตรียมประถม-ป.6
สี██████ สีแลือดหมู-สีดำ
เพลงเพลงประชานิเวศน์ร่วมใจ

ประวัติโรงเรียนแก้ไข

ตามที่กรุงเทพมหานครได้โอนบรรดากิจการทรัพย์สินสิทธิและ ความรับผิดชอบของ สำนักงานปรับปรุงแหล่งเสื่อมโทรมให้แก่การเคหะแห่งชาติตามประกาศของ คณะปฏิวัติ ฉบับที่ 316 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2515 ตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2516 แล้วนั้นปรากฏว่า มีโฉนดที่ดิน"ประชานิเวศน์ 1" บางโฉนด ซึ่งรวมอยู่ในบรรดาโฉนดที่ดิน กรุงเทพมหานครได้มอบหมายให้ การเคหะแห่งชาติไปแล้วนั้นเป็นที่ดินที่กันไว้มิได้จำหน่ายเพราะมีโครงการที่จัดสร้าง บริการ สาธารณะต่างๆ เช่น สร้างเป็นย่านการค้า ที่ทำการไปรษณีย์ สวนสาธารณะ ตามที่ประกาศไว้ในระเบียบการจัดสรรที่ดิน ของเทศบาลกรุงเทพมหานครเดิมลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2505 ซึ่งโฉนดที่ 62797 เลขที่ 1162 หน้า สำรวจ 7291 ระหว่าง 5-6 น.3 - 3 อ.เนื้อที่ 15 ไร่ 47 วา และที่ดินแปลงนี้ประมาณ 5 ไร่เศษได้ กำหนดให้ ฝ่ายการศึกษาและสวัสดิการสังคมกรุงเทพมหานคร สร้างโรงเรียนประถมศึกษาขึ้นซึ่งในทางกรุงเทพมหานครสร้างโรงเรียนประถมศึกษาขึ้น ซึ่งในทาง กรุงเทพมหานครได้ดำเนินการปลูกสร้างเป็นอาคารแบบ ร.ร.800 เป็นอาคาร 3 ชั้น 12 ห้องเรียนแล้ว เสร็จเมื่อเดือนกันยายนเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้น ป.1-ป.5 รวม 5 ห้องเรียน โดยมี นางเสาวนีย์ คันธาแก้ว เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนคนแรก มีนักเรียน 50 คน ครู 5 คน

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียนแก้ไข

  • ตราประจำโรงเรียน

ตราบ้านไทย

  • สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงเรียน

-หลวงพ่อบ้านแหลม

-พระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าหัว


รายนามท่านผู้อำนวยการแก้ไข

███ = เป็นผู้อำนวยการ โรงเรียนประชานิเวศน์ และ โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์

███ = เป็นผู้อำนวยการ โรงเรียนประชานิเวศน์


ลำดับ ชื่อและนามสกุล เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ ตำแหน่งสำคัญ
1 นางเสาวนีย์ คันธาแก้ว พ.ศ. 2520 พ.ศ. 2542

(ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2552)

2 นางจรีย์ ศิลาพันธ์ พ.ศ. 2542 พ.ศ. 2543 • อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรถนอม
3 นางสาวประทุม เข็มวิลาศ พ.ศ. 2543 พ.ศ. 2548
4 นางสาวประภา กิตตินานนท์ พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2552
5 ดร.จิระพันธ์ นามชวัด พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2554 • อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์
6 ดร.อณิยา นุชสำเนียง พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 • อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนการเคหะท่าทราย
7 นางอำไพ จันทปัญญาศิลป์ พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556
8 นางจิราพร ปทุมเทวาภิบาล พ.ศ. 2556 พ.ศ.2560 • อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนพระรามเก้ากาญจนาภิเษกเฉลิมพระเกียรติ

|}