โรงเรียนบ้านไร่วิทยา

โรงเรียนบ้านไร่วิทยา เป็นโรงเรียนประจำอำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี และเป็นโรงเรียนที่ใหญ่ที่สุดในอำเภอบ้านไร่ และใหญ่เป็นอันดับที่ 3 ของจังหวัดอุทัยธานี