โรงเรียนบ้านไร่วิทยา

โรงเรียนบ้านไร่วิทยาเป็นโรงเรียนประจำอำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานีและเป็นโรงเรียนที่ใหญ่ที่สุดในอำเภอบ้านไร่ เป็นอันดับ3ของจังหวัดอุทัยธานี