โรงเรียนบ่อสวกวิทยาคาร

โรงเรียนบ่อสวกวิทยาคาร
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Bosuak Wittayakarn School
อักษรย่อ บส.ว. (B.S.W.)
ประเภท รัฐ
  • โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก
คติพจน์ ปญฺญา ทีโป มนสฺสานํ
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 1
สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก่อตั้ง 9 มกราคม พ.ศ. 2523
จำนวนนักเรียน 260 คน
เว็บไซต์


ประวัติแก้ไข