โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย (อักษรย่อ: บ.ว.;อังกฤษ: Bunyawat Witthayalai School) ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี[2]เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำจังหวัดลำปาง และ เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษแบบสหศึกษา เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง 6 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ลำปาง-ลำพูน) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 230 ถนนพหลโยธิน ตำบลหัวเวียง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ปัจจุบันโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย มีพื้นที่ 44 ไร่ 3 งาน 54 ตารางวา

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
Bunyawat Witthayalai School
ที่ตั้ง
แผนที่
ข้อมูล
ชื่ออื่นบ.ว. / BWS
ประเภทโรงเรียนรัฐบาล
โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ
คำขวัญสมฺมา วายเมเถว ปุริโส
(เป็นคนพึงทำดีร่ำไป)
สถาปนา26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2441 (125 ปี 183 วัน)
ผู้ก่อตั้งเจ้าบุญวาทย์วงศ์มานิต เจ้าผู้ครองนครลำปาง
เขตการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
รหัส1052500513
ผู้อำนวยการนายนิรันดร หมื่นสุข
ระดับปีที่จัดการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 1- มัธยมศึกษาปีที่ 6
เพศสหศึกษา
จำนวนนักเรียน4,006 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2564)[1]
สี    แดง - ขาว
เพลงมาร์ชบุญวาทย์วิทยาลัย
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ศิษย์เก่าสมาคมนักเรียนเก่าบุญวาทย์วิทยาลัย
เว็บไซต์https://www.bunyawat.ac.th

ประวัติ แก้

 
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 6 ผู้พระราชทานนาม "โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย"

เจ้าบุญวาทย์วงษ์มานิต เจ้าผู้ครองนครลำปางองค์สุดท้าย สร้างโรงเรียนขึ้นข้างคุ้มหลวงเมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๗ ต่อมา พ.ศ. ๒๔๔๘ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธฯ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ขณะดำรงพระราชอิสริยยศเป็น สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จประพาสมณฑลพายัพ ในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิด และ พระราชทานโรงเรียนนี้ว่า โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๔๘

ครั้นต่อมาสภาพของอาคารของโรงเรียนชำรุดทรุดโทรมลง เจ้าบุญวาทย์วงษ์มานิตจึงซื้ออาคารและที่ดินของห้างกิมเซ่งหลี ตำบลน้ำล้อม อำเภอเมือง เป็นจำนวนเงิน ๑๓,๐๐๐ บาท ด้านหน้าและด้านข้างเป็นสวนดอกไม้ ด้านหลังเป็นสนาม ชั้นล่างเป็นตึกก่ออิฐถือปูน ชั้นบนทำด้วยไม้สัก หลังคามุงกระเบื้อง และ จ่ายค่าซ่อมอาคารเป็นเงิน ๔๓๒ บาท โรงเรียนแห่งใหม่นี้เปิดทำการเรียนการสอน เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๕๔ และมอบเงินซื้ออุปกรณ์การเรียนอีกจำนวน ๒๐๐ บาท หลังจากนั้น เจ้าบุญวาทย์วงษ์มานิตมอบโรงเรียนแห่งนี้เป็นสมบัติของรัฐบาล

 
เจ้าบุญวาทย์วงษ์มานิต ผู้ประทานก่อตั้งโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

ต่อมา พ.ศ. ๒๔๗๔ อาคารสถานที่ของโรงเรียนคับแคบลงไม่พอกับจำนวนนักเรียนที่มีจำนวนเพิ่มขึ้น จึงมีการย้ายโรงเรียนออกไปตั้งในสถานที่แห่งใหม่ ซึ่งเป็นสนามเสือป่านครลำปาง (คือที่ตั้งปัจจุบัน) ในเนื้อที่ ๔๐ ไร่ ๑ งาน ครั้นต่อมามีการขยายพื้นที่เพิ่มขึ้นอีก ปัจจุบันมีเนื้อที่ ๔๔ ไร่ ๓ งาน ๕๔ ตารางวา เป็นโรงเรียนมัธยมประจำจังหวัดลำปาง เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ แบบสหศึกษา จำนวนนักเรียนเกือบสี่พันคน ด้วยสำนึกในความเมตตากรุณาของเจ้าบุญวาทย์วงษ์มานิต ทางโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จึงจัดสร้างอนุสาวรีย์เจ้าบุญวาทย์วงษ์มานิตขึ้น เปิดเมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๑ เพื่อไว้สักการบูชา

อาคาร / สถานที่สำคัญในโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย แก้

 • อนุสาวรีย์เจ้าบุญวาทย์วงษ์มานิต ผู้ประทานก่อตั้งโรงเรียน ได้มีการก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2521 โดยสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช ทรงพระกรุณาเป็นประธานเททองหล่อ ศ.นพ.บุญสม มาร์ติน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในสมัยนั้น เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ฐานอนุสาวรีย์และอัญเชิญอนุสาวรีย์ ขึ้นประดิษฐาน เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2521 กระทำพิธีการเปิดอนุสาวรีย์เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2521
 • ศาลาพระพุทธ ประดิษฐานพระพุทธเกษมมิ่งมงคล พระพุทธปฏิมาประจำโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย โดยครูบาเจ้าเกษม เขมโกกรุณามอบให้แก่โรงเรียน สร้างด้วยไม้สักทั้งหลัง เป็นรูปแบบวิหารเปลือยแบบล้านนา จำลองแบบจากพระวิหารเจ้าแม่จามเทวี วัดปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
 • ศาลเจ้าพ่อกว้าน เจ้าคู่บ้านคู่เมืองลำปาง ประดิษฐานบริเวณประตูทางเข้าโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
  • เจ้ากว้าน เจ้าพ่อศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง ความสำคัญของเจ้ากว้านคงพอๆ กับเจ้าพ่อหลักเมือง ทั้งนี้สันนิษฐานจากการเซ่นสังเวยทุกครั้งที่มีการสังเวยเจ้าพ่อหลักเมือง จะต้องแบ่งครึ่งหนึ่งของเซ่นไปสังเวยเจ้าพ่อกว้านอยู่เสมอ เมื่อเกิดศึกสงครามทหารจะออกรบ หรือเมื่อตำรวจตามจับผู้ร้ายสำคัญ จะต้องไปบวงสรวงเจ้ากว้านเสียก่อน ความศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าพ่อนั้น เป็นที่นับถือตั้งแต่เจ้าผู้ครองนครมาจนถึงราษฏรสามัญ ทุกๆปีจะมีการบวงสรวงเซ่นไหว้ประจำปีในเดือน ๙ เหนือ แรม ๕ค่ำ ไม่มีการเชิญเข้าทรงและฟ้อนผี ดังเช่นปัจจุบัน
 • อาคาร 1 - คุณากร เป็นอาคารอำนวยการของโรงเรียน
  • ชั้น 1 ฝ่ายการเงิน ฝ่ายบริหาร ฝ่ายธุรการ ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายทะเบียน ฝ่ายแนะแนว ฝ่ายบัญชี ห้องพักครูธุรกิจศึกษา ห้องผู้อำนวยการ
  • ชั้น 2 ห้องเรียนวิชาธุรกิจ ห้องแผนงาน-สารสนเทศ ห้องศูนย์ควบคุมระบบอินเทอร์เน็ต ห้องพิมพ์ดีด ห้องเรียนนักเรียนโครงการคณิตศาสตร์ (Gifted Math) ระดับชั้นม.1-3 และห้องเรียนร่วม
 • อาคาร 2 - บวรวิทย์ เป็นอาคารวิทยาศาสตร์
  • ชั้น 1 ห้องพักครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ห้องเรียนวิชาชีววิทยา ห้องเรียนวิชาเคมี ห้องประชุมเหมันต์อนุสรณ์ ห้องเกียรติยศ
  • ชั้น 2 ห้องเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมต้น ห้องเรียนวิชาฟิสิกส์ ห้องเรียนวิชาโลก ดาราศาสตร์และอวกาศ และห้องพักครู
  • ชั้น 3 ห้องเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมต้น ห้องเรียนวิชาฟิสิกส์ ห้องเรียนวิชาชีวเคมี (Biochem หรือ BC)
 • อาคาร 3 - พิสิฐเมธี เป็นอาคารเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1,2,3
  • ชั้น 1 ห้องพักครูกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ห้องศูนย์สังคมศึกษาฯ ห้องเรียนนักเรียนระดับชั้นม. 3
  • ชั้น 2 ห้องอาเซียน(ศูนย์สังคม 2 ) ห้องเรียนนักเรียนระดับชั้นม. 1 และห้องเรียนชั้น ม. 2
  • ชั้น 3 ห้องเศรษฐกิจพอเพียง ห้องเรียนนักเรียนระดับชั้นม. 1
  • ชั้น 4 ห้องจริยธรรม ห้องเรียนนักเรียนระดับชั้นม.1
 • อาคารกีรติคุณ เป็นอาคารดนตรีและนาฏศิลป์
  • ชั้น 1 ห้องเรียนวิชาดนตรี ห้องเรียนวิชานาฏศิลป์ ห้องพักครูวิชาดนตรี นาฏศิลป์
 • อาคารวิบุลพล 1 เป็นอาคารสนามวอลเล่ย์บอล
 • อาคารวิบุลพล 2 เป็นอาคารวิชาศิลปะ,ห้องพักครูวิชาศิลปะ และห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 • อาคารกุศลเกษม เป็นอาคารวิชาคหกรรมและห้องพักครู
 • อาคารเปรมประชา (เก่า) เดิมเป็นอาคารที่อยู่เคียงข้างกันกับอาคารกุศลเกษม ปัจจุบันได้ทุบทิ้งไปแล้ว
 • อาคารสิวาลัย เป็นอาคารเรียนวิชาเกษตร และห้องพักครู อยู่ที่บริเวณหัวมุมห้าแยกประตูชัย ใกล้กับสนามฟุตบอล
 • อาคาร 6 - ไวทยพิชญ์ เป็นอาคารเรียนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
  • ชั้น 1 ห้องประชุมเกษมชัย ห้องประชุมเกษมโชค ห้องพัสดุ ห้องโรเนียว ห้องงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
  • ชั้น 2 ห้องพักครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ห้องศูนย์คณิตศาสตร์
  • ชั้น 3 ห้องเรียนนักเรียนระดับชั้นม. 3 ห้องศูนย์คณิตศาสตร์ ห้องเรียนนักเรียนโครงการคณิตศาสตร์ (Gifted Math) ระดับชั้นม.4-6
  • ชั้น 4 ห้องเรียนนักเรียนระดับชั้นม. 3 และห้องศูนย์คณิตศาสตร์
 • อาคาร 7 - จิตรภัสสร์ เป็นอาคารเรียนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 , 3
  • ชั้น 1 ห้องประชุมเสือป่า และใต้ถุนโล่ง
  • ชั้น 2 ห้องพักครูกลุ่มสาระภาษาไทย ห้องศูนย์ภาษาไทย ห้องเรียนนักเรียนระดับชั้นม. 3
  • ชั้น 3 ห้องเรียนนักเรียนระดับชั้นม. 2
  • ชั้น 4 ห้องเรียนนักเรียนระดับชั้นม. 2
 • อาคารสมรรถเกียรติ เป็นอาคารโรงอาหารและหอประชุม
  • ชั้น 1 โรงอาหาร
  • ชั้น 2 หอประชุมสมรรถเกียรติ
 • อาคาร 8 - สมานฉันท์รังสฤษฎ์ เป็นอาคารเรียนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
  • ชั้น 1 ห้องพักครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ข ,ห้องพยาบาล และใต้ถุนโล่ง
  • ชั้น 2 ห้องพักครูกลุ่มภาษาต่างประเทศ ก ห้องเรียนนักเรียนระดับชั้นม. 4 ห้องศูนย์ภาษาอังกฤษ และ English Corner
  • ชั้น 3 ห้องเรียนนักเรียนระดับชั้นม. 4 ห้องเรียนนักเรียนโครงการภาษาอังกฤษ (English Program)
  • ชั้น 4 ห้องเรียนนักเรียนระดับชั้นม. 4 ห้องเรียนนักเรียนโครงการภาษาอังกฤษ (English Program)
 • อาคาร 9 - มานิตธำรง เป็นอาคารเรียนแบบพิเศษ 4 ชั้น รูปตัวแอล (L)
  • ชั้น 1 ห้องพักครูกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานช่างอุตสาหกรรม) และใต้ถุนโล่ง
  • ชั้น 2 ห้องพักครูกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานห้องสมุด) ห้องเรียนทั่วไป และห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก
  • ชั้น 3 ห้องเรียนทั่วไป ห้องเรียนนักเรียนโครงการวิทยาศาสตร์ (Smart Science) และ ห้องเรียนนักเรียนโครงการห้องเรียนคอมพิวเตอร์ (Gifted Com)
  • ชั้น 4 ห้องพักครูกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์ ห้องเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ และห้องเรียนทั่วไป และห้องศูนย์ภาษาจีน ศูนย์ญี่ปุ่น)
 • อาคารบุญชู ตรีทอง เป็นอาคารหอประชุม สร้างขึ้นโดยได้รับเงินบริจาคจากนายบุญชู ตรีทอง อดีตรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย ศิษย์เก่าโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
  • ชั้น 1 สมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ห้องดนตรีสากล ห้องเรียนลีลาศ
  • ชั้น 2 ห้องประชุมใหญ่สิรินตรีทอง
 • อาคารศูนย์กีฬา - เปรมประชา เป็นอาคารเรียนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
  • ชั้น 1 ห้องเรียนวิชาสุขศึกษาระดับชั้นม. 1 , 2 , 3 , 6 สนามปิงปอง เวทีมวย
  • ชั้น 2 ห้องเรียนวิชาสุขศึกษาระดับชั้นม. 4 , 5 สนามบาสเก็ตบอล / ฟุตซอล ห้องพักครูกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
 • สวนป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราฯ เป็นสวนป่าที่พักผ่อนของนักเรียน ตั้งบริเวณอาคารสิวาลัย
 • สวนป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ เป็นสวนป่าที่พักผ่อนของนักเรียน ตั้งบริเวณอาคารกุศลเกษม
 • พลับพลา เคยเป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีคราวเสด็จพระราชดำเนินยังจ.ลำปาง และเป็นพลับพลาที่ประทับของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7 คราวเสด็จเป็นประธานงานฤดูหนาวจ.ลำปาง เมื่อครั้งยังจัดที่สนามกีฬาโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย (ปัจจุบัน พลับพลาได้ถูกรื้อลงแล้ว เนื่องจากเกิดการผุพังของไม้ที่ใช้ในการก่อสร้าง และมูลค้างคาวที่ก่อให้เกิดกลิ่นเหม็น และได้สร้างพลับพลาหลังใหม่ขึ้นเสร็จในปี 2554 )
 • สหกรณ์โรงเรียน ตั้งอยู่ติดกับอาคารกุศลเกษม และเยื้องกับอาคารบวรวิทย์ ขายของกินเล่นและเครื่องหมายที่ประดับชุดนักเรียน และลูกเสือ-ยุวะกาชาด-เนตรนารี (หากจะซื้อสมุดให้ไปซื้อที่ห้องพักครูธุรกิจศึกษา

รายนามผู้อำนวยการโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย แก้

ลำดับ รูป ชื่อผู้บริหารโรงเรียน วาระดำรงตำแหน่ง หมายเหตุ
  เจ้าบุญวาทย์วงษ์มานิต
(ผู้ก่อตั้งโรงเรียน)
-
1   ครูใหญ่
ครูเปลี่ยน
พ.ศ. 2441 - 2448 -
2   ครูใหญ่
พระยาวิทยาศรัย (หวาน วิทยาศรัย)
พ.ศ. 2448 - 2450 -
3   ครูใหญ่
ขุนประพุทธนิติสาร (เสริม จันทร์เรือง)
พ.ศ. 2450 - 2455 -
4   ครูใหญ่
หลวงสุนทรเลข (ระไว อรุณศรี)
พ.ศ. 2455 - 2460 -
5   ครูใหญ่
นายถนอม จิราพันธ์
พ.ศ. 2460 -
6   ครูใหญ่
ขุนอักษรสิทธิ์ (ทองอยู่)
พ.ศ. 2460 - 2465 -
7   ครูใหญ่
นายขุน มีนะนันท์
พ.ศ. 2465 - 2470
 • ผู้บริหารโรงเรียนพิริยาลัย (2572)
8   ครูใหญ่
ขุนวิชากิจพิสันท์ (ถนอม วิเศษสุมน)
พ.ศ. 2470 - 2474 -
9   ครูใหญ่
นายจรัล สุขเกษม
พ.ศ. 2474 - 2478
 • อดีตศึกษาธิการ จังหวัดเชียงใหม่[3]
10   ครูใหญ่
นายพันธ์ รัติกนก
พ.ศ. 2478 - 2480
 • ผู้บริหารโรงเรียนจักรคำคณาทร (2491-2494)
 • ผู้บริหารโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร (2495)
11   ครูใหญ่
นายวัน บุญฤทธิ์
พ.ศ. 2480 - 2486
 • ผู้บริหารโรงเรียนจักรคำคณาทร (2489-2490)
12   ครูใหญ่
นายระบิล สีตะสุวรรณ
พ.ศ. 2486 - 2487
 • ผู้บริหารโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม (2487-2494)
 • รองอธิบดีกรมอาชีวศึกษา
13   ครูใหญ่
นายเสนาะ ธรรมครองอาตม์[4]
พ.ศ. 2487 - 2491
 • หัวหน้ากองวิจัย กรมวิชาการ (2505)
 • กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการโครงการพัฒนาการศึกษาตามแผนการการาจี (2508)
 • รองอธิบดีกรมวิชาการ (2514-2516)
14   ครูใหญ่
นายโชติ สุวรรณชิน
พ.ศ. 2491 - 2495
 • ผู้บริหารโรงเรียนจักรคำคณาทร (2490-2491)
 • ผู้บริหารโรงเรียนนครสวรรค์ (2495-2508)
15   อาจารย์ใหญ่
นายถิ่น รัติกนก
พ.ศ. 2495 - 2499
 • ผู้บริหารโรงเรียนสุวรรณาราม (2500-2503)
 • คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2512-2513)
16   อาจารย์ใหญ่
นายเฟ้อ พิริยพันธ์
พ.ศ. 2499 - 2505
 • ผู้บริหารโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร (2486-2488)
17   อาจารย์ใหญ่
นายสุเชฏฐ์ วิชชวุต
พ.ศ. 2505 - 2516
 • ผู้บริหารโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร (2489-2494)
 • ผู้บริหารโรงเรียนจักรคำคณาทร (2494-2505)
 • ผู้บริหารโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย (2516-2520)
18   อาจารย์ใหญ่
นายเจือ หมายเจริญ[5]
พ.ศ. 2516 - 2517
 • ผู้บริหารโรงเรียนเทพศิรินทร์ (2520-2523)
 • ผู้บริหารโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย (2523-2532)
 • รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยศรีปทุม (2533-2550)
19   ผู้อำนวยการ
นายสมชาย นพเจริญกุล
พ.ศ. 2517 - 2522
 • ผู้บริหารโรงเรียนตากพิทยาคม (2513-2517)
 • ผู้บริหารโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย (2524)
 • ผู้บริหารโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย (2525-2535)
20   ผู้อำนวยการ
นายศรีสมมารถ ไชยเนตร
พ.ศ. 2522 - 2532
 • ผู้บริหารโรงเรียนลองวิทยา (2503-2509)
 • ผู้บริหารโรงเรียนพิริยาลัย (2509-2523)[6]
21   ผู้อำนวยการ
นายประสิทธิ์ แสนไชย
พ.ศ. 2532 - 2534
 • ผู้บริหารโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม (2527-2530)
 • ผู้บริหารโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย (2530-2532)
 • ผู้บริหารโรงเรียนจักรคำคณาทร (2535)
 • ผู้บริหารโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย (2535-2537)
22   ผู้อำนวยการ
นางสาวสายสมร เจริญจันทร์แดง
พ.ศ. 2534 - 2536
 • ผู้บริหารโรงเรียนผดุงปัญญา (2514-2525)
 • ผู้บริหารโรงเรียนเขลางค์นคร (2525-2534)
 • ผู้บริหารโรงเรียนจักรคำคณาทร (2534)
23   ผู้อำนวยการ
นายสาหร่าย แสงทอง
พ.ศ. 2536 - 2541
 • ผู้บริหารโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย (2530-2532)
 • ผู้บริหารโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม (2534-2535)
 • ผู้บริหารโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย (2541-2544)
24   ผู้อำนวยการ
นายประดิษฐ์ จันทร์แสนตอ
พ.ศ. 2541 - 2547
 • ผู้บริหารโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย (2526-2530)
 • ผู้บริหารโรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษา (2533-2535)
 • ผู้บริหารโรงเรียนเขลางค์นคร (2536-2540)
 • ผู้บริหารโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย (2547-2549)
25   ผู้อำนวยการ
นายวีรยุทธ จงสถาพรพงศ์
พ.ศ. 2547 - 2549
 • ผู้บริหารโรงเรียนเขลางค์นคร (2535-2536)
 • ผู้บริหารโรงเรียนลำปางกัลยาณี (2539-2544)
 • ผู้บริหารโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย (2544-2547)
26   ผู้อำนวยการ
นางเบญจวรรณ ไกรวุฒินันท์
พ.ศ. 2549 - 2555
 • ผู้บริหารโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง (2535-2539)
 • ผู้บริหารโรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี (2542-2543)
 • ผู้บริหารโรงเรียนผดุงปัญญา (2543-2547)
 • ผู้บริหารโรงเรียนเขลางค์นคร (2547-2549)
27   ผู้อำนวยการ
ดร.สาโรจน์ แก้วอรุณ
พ.ศ. 2555 - 2559
 • ผู้บริหารโรงเรียนเมืองปานวิทยา
 • ผู้บริหารโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา (2548-2555)
28   ผู้อำนวยการ
นายสกล ทะแกล้วพันธุ์
พ.ศ. 2559 - 2562
 • ผู้บริหารโรงเรียนไหล่หินวิทยา (2543-2550)
 • ผู้บริหารโรงเรียนสบปราบพิทยาคม (2550-2553)
 • ผู้บริหารโรงเรียนจักรคำคณาทร (2554-2559)
29   ผู้อำนวยการ
นายพูลศักดิ์ จิตสว่าง
พ.ศ. 2562 - 2564
 • ผู้บริหารโรงเรียนห้องสอนศึกษา (2557-2559)
 • ผู้บริหารโรงเรียนวัดนวลนรดิศ (2560-2562)
 • ผู้บริหารโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย (2564-)
30   ผู้อำนวยการ
นายนิรันดร หมื่นสุข
พ.ศ. 2565 -
 • ผู้บริหารโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ (2558-2561)
 • ผู้บริหารโรงเรียนลำปางกัลยาณี (2561-2565)

เกียรติยศและความภาคภูมิใจ แก้

เกียรติยศ รางวัลของสถานศึกษา แก้

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ได้รับรางวัล และเกียรติยศ ในระดับประเทศ ได้แก่

 • พ.ศ. 2448 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ สยามมกุฎราชกุมาร (พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว) ได้เสด็จต่างพระเนตรพระกรรณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบรมชนกนาถ ประพาสหัวเมืองฝ่ายเหนือและพระราชทานนามโรงเรียนเป็น "บุญวาทย์วิทยาลัย"
 • พ.ศ. 2524 ได้รับการดัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการเป็นโรงเรียนดีเด่นได้รับรางวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 1
 • พ.ศ. 2535 ได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ครั้งที่ 2
 • พ.ศ. 2538 ได้รับประกาศเกียรติคุณในฐานะโรงเรียนที่มีสิ่งแวดล้อมดีเด่นระดับ มาตรฐานเหรียญเงิน
 • พ.ศ. 2542 ได้รับรางวัลโรงเรียนส่งเสริมกิจกรรมวิทยาศาสตร์ดีเด่นประเภทโรงเรียนขนาดใหญ่ ปี พ.ศ. 2542 - พ.ศ. 2543 จากสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
 • พ.ศ. 2546 ได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ครั้งที่ 3
 • พ.ศ. 2556
  • ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองอันดับ 1 สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านการบริหารจัดการ จากสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน OBEC AWARDS
  • ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองอันดับ 1 สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านวิชาการ จากสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน OBEC AWARDS
 • พ.ศ. 2557 ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองอันดับ 1 สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน จากสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน OBEC AWARDS
 • พ.ศ. 2560 ได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่และนักเรียนพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2560 [7]

เกียรติยศ รางวัลของนักเรียน แก้

นักเรียนของโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ได้รับรางวัลต่างๆ ในระดับประเทศ และระดับนานาชาติ ได้แก่

 • พ.ศ. 2542 นายวรัตม์ ยิ่งเสรี ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยเพื่อแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิก ณ ประเทศตุรกี ผลการแข่งขันได้เหรียญทองแดงคอมพิวเตอร์โอลิมปิก
 • พ.ศ. 2545 นายอดิศร ไชยบาง ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยเพื่อแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระหว่างประเทศ ณ ประเทศลัตเวีย ผลการแข่งขันได้เหรียญทองชีววิทยาโอลิมปิก (ขณะนั้นศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5)
 • พ.ศ. 2546 นายอดิศร ไชยบาง ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยเพื่อแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระหว่างประเทศ ณ ประเทศเบลารุส ผลการแข่งขันได้เหรียญทองชีววิทยาโอลิมปิก
 • พ.ศ. 2556 นายปัฐพงศ์ ไชยแสนวัง และนายวิชญะ สิทธิรักษ์ เป็นตัวแทนโครงงานประเทศไทยเข้าแข่งระดับโลกที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้รับรางวัล the International Sustainable World เหรียญทองแดง ในหัวข้อ The Magic of Leonardite: the Absorbent Agent to Clean Wastewater
 • พ.ศ. 2558 ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 17 (YSC 2015) เพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการประกวดในงาน Intel ISEF ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • 1.โครงงานการดูดซับตะกั่วในน้ำโดยใช้เปลือกแก้วมังกร (Adsorption of Lead from Water Using Dragon Fruit Peel) ในสาขา เคมี
  • 2.โครงงานคลื่นเสียงกับการเจริญเติบโตของต้นเมล็ดทานตะวัน (Sound waves with the growth of sunflower seeds) ในสาขา ฟิสิกส์และดาราศาสตร์
  • 3.โครงงานการศึกษาสัดส่วนที่เหมาะสมระหว่างดินเบา บิสกิต ปูนซีเมนต์และทรายในการผลิตอิฐซิเมนต์ (The Study of the Proper Proportion of Light Soil, Biscuit, Cement, and Sand in Cement Brick Production) ในสาขา วิศวกรรมศาสตร์
 • พ.ศ. 2560 นางสาวนุชวรา มูลแก้ว และนางสาวจิตรานุช ไชยราช ได้รับรางวัลที่ 4 สาขาสัตวศาสตร์ จากโครงงาน “การย่อยสลายโฟมโดยตัวอ่อนแมลงปีกแข็งชนิด Zophobasmorio (หนอนนกยักษ์)” จากเวทีการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมระดับโลก The Intel International Science and Engineering Fair 2017 (Intel ISEF) ที่นครลอสแอนเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา[8]
 • พ.ศ. 2561 นายธนดล ชมภูจันทร์ ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยเพื่อแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ณ ณ เมืองทสึคุบะ จังหวัดอิบารากิ ประเทศญี่ปุ่น ผลการแข่งขันได้รางวัลเหรียญทองแดง [9]

ศิษย์เก่าโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยที่มีชื่อเสียง แก้

รายนาม รูป เกียรติประวัติ/ผลงาน หมายเหตุ
ส. ธรรมยศ
 • นักเขียน นักวิจารณ์ นักปรัชญา
 • นักประวัติศาสตร์
 • ได้รับฉายาว่า "ราชสีห์แห่งการเขียน"
นักเขียน
ทองย้อย กลิ่นทอง นักการเมือง
ข้าราชการ
นักบริหาร
บุญเท่ง ทองสวัสดิ์  
บุญสม มาร์ติน  
สอาด ปิยวรรณ  
บุญชู ตรีทอง
คำรณ ณ ลำพูน
วุฒิ วิทิตานนท์
 • อดีตผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย
 • อดีตผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 4
 • ที่ปรึกษาสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
 • อนุกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินในคดียาเสพติด
ทนงศักดิ์ อภิรักษ์โยธิน
ชาย พานิชพรพันธุ์
 • อดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่
 • อดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
 • อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี (2551-2554)
สมโภช สายเทพ
สกล ทะแกล้วพันธุ์  
 • อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร (2554-2559)
 • อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย (2559-2562)
นิรุฒ มณีพันธ์  
 • ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย (2563-ปัจจุบัน)
ณภัสวรรณ หย่างไพบูลย์
 • นักกีฬายิงปืนหญิงทีมชาติไทย
 • เข้าร่วมแข่งขันโอลิมปิกฤดูร้อน 2012
นักกีฬา
นิลาวัลย์ เตชะสืบ
 • นักกีฬาชกมวยหญิงทีมชาติไทย
 • นักกีฬาดีเด่นจังหวัดลำปาง ประจำปี 2561
  ชนิดกีฬามวยสากลสมัครเล่น
ชยธร เศรษฐจินดา พิธีกร
นักร้อง
นักแสดง
ศิรพันธ์ วัฒนจินดา  
เรณุภา พิจอมบุตร
วัทนพร พึ่งเพียร
 • นักร้องวง Jo&Pop
กฤช พงษ์พันธุ์
 • นักร้อง
 • อดีตหนึ่งในสมาชิกวง B-Mix
เชิงชาย หว่างอุ่น
สุรวิชญ์ เรืองยศ
 • ผู้เข้าประกวด Teen superstar (Dutchie & Wuttisak)
 • นักแสดง วัยเป้งง นักเลงขาสั้น (2557),
  สตรีเหล็กตบโลกแตก (2557), ม.6/5 ปากหมาท้าผี 3 (2558)
กุลชา สุคนธเสนี
 • นักร้อง AF10
เจนศักดิ์ดา จาระณะ
 • นักร้อง วง electric.neon.lamp
ปาณิสรา มณฑารัตน์  
 • ผู้เข้าประกวด ฮอร์โมน เดอะ เน็กซ์เจน
 • นักแสดง เพื่อนเฮี้ยน โรงเรียนหลอน (2557)
สหภาพ วงศ์ราษฎร์  
 • นักแสดงจีเอ็มเอ็มทีวี นิทานพันดาว(2564), ปลาบนฟ้า(2564), พินัยกรรมกามเทพ(2565), พระจันทร์มันไก่(2566)
 • รางวัลเยาวชนต้นแบบแห่งปี Thailand Master Youth 2020-2021
กชพร ลีละทีป  

อ้างอิง แก้

 1. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2021-10-10. สืบค้นเมื่อ 2021-10-10.
 2. โรงเรียนเครือข่ายสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
 3. "สำเนาที่เก็บถาวร" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2022-09-25. สืบค้นเมื่อ 2022-07-28.
 4. https://dl.parliament.go.th/backoffice/viewer2300/web/viewer.php
 5. วิศิษฎ์ ดวงสงค์. “นายเจือ หมายเจริญ.” ใน ประวัติครู. พิมพ์ครั้งที่ 1 (คุรุสภาจัดพิมพ์เนื่องในวันครู 16 มกราคม พ.ศ. 2551) กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์องค์การค้าของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา, 2551.
 6. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2022-07-28. สืบค้นเมื่อ 2022-07-28.
 7. https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/817206/
 8. https://www.matichon.co.th/education/news_562760
 9. http://www.focusnews.in.th/1461

แหล่งข้อมูลอื่น แก้