โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย (ภาษาอังกฤษ: Bunyawat Witthayalai School) เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำจังหวัดลำปาง และ เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 230 ถนนพหลโยธิน ตำบลหัวเวียง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 แบบสหศึกษา ปัจจุบันโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย มีพื้นที่ 44 ไร่ 3 งาน 54 ตารางวา จำนวนนักเรียน 3,996 คน ผู้อำนวยการโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ท่านปัจจุบันคือ นายพูลศักดิ์ จิตสว่าง

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
Logo bw.gif
สมฺมา วายเมเถว ปุริโส
(เป็นคนพึงทำดีร่ำไป)
เลขที่ 230 ถนนพหลโยธิน ตำบลหัวเวียง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Bunyawat Witthayalai School
อักษรย่อ บ.ว.
ประเภท โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สถาปนา 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2441 (121 ปี)
ผู้ก่อตั้ง เจ้าบุญวาทย์วงศ์มานิต เจ้าผู้ครองนครลำปาง
รหัส 1052500513
ผู้อำนวยการโรงเรียน นายพูลศักดิ์ จิตสว่าง
จำนวนนักเรียน 3,989 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)[1]
สี ███ ███ แดง - ขาว
เพลง มาร์ชบุญวาทย์วิทยาลัย

ประวัติแก้ไข

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย เป็นโรงเรียนรัฐบาลแห่งแรกของจังหวัดลำปาง ตั้งขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ. 2441 ณ วัดพระแก้วดอนเต้า ต่อมาราว พ.ศ. 2442 ได้ย้ายไปอยู่ที่วัดสุชาดา แล้วย้ายไปอยู่ที่วัดแสงเมืองมา ในราว พ.ศ. 2443

ภายหลังเจ้าบุญวาทย์วงศ์มานิต เจ้าผู้ครองนครลำปาง สมัยนั้นได้ย้ายโรงเรียนจากวัดแสงเมืองมามาอยู่ที่หน้าคุ้มหลวงของท่าน นักเรียนเพิ่มมากขึ้น สถานที่เรียนไม่เพียงพอต่อจำนวนนักเรียน เจ้าบุญวาทย์ฯจึงได้ซื้อที่ดินบริเวณห้างกิมเซ่งหลี[2] (ปัจจุบันคือโรงแรมอรุณศักดิ์) ซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลน้ำล้อม อำเภอเมืองลำปาง แล้วย้ายโรงเรียนจากหน้าคุ้มมาตั้ง ณ ที่ดินแห่งนี้

ครั้นถึง พ.ศ. 2448 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (ในขณะนั้นทรงดำรงพระอิสริยยศเป็น สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ สยามมกุฎราชกุมาร) ได้เสด็จต่างพระเนตรพระกรรณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบรมชนกนาถ ประพาสหัวเมืองฝ่ายเหนือ ได้เสด็จมาทรงเปิดโรงเรียนเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2448 พระราชทานนามโรงเรียนว่า "บุญวาทย์วิทยาลัย" ตามราชทินนามของเจ้าบุญวาทย์ฯ ผู้ครองนครเพื่อเป็นเกียรติยศแด่ท่าน

ปรากฏหลักฐานในพระราชนิพนธ์ "ลิลิตพายัพ" ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งทรงใช้พระนามแฝง "หนานแก้วเมืองบูรพ์" ว่า

วันที่ซาวหกนั้น      เสด็จไป

ทรงเปิดโรงเรียนไทย       ฤกษ์เช้า
บุญวาทย์วิทยาลัย           ขนานชื่อ ประทานนอ
เป็นเกรียรติยศแด่เจ้า       ปกแคว้นลำปาง"

โรงเรียนบุญวาทย์จึงถือเอาวันที่ 26 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันสถาปนาโรงเรียน

หลังจากโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยได้ย้ายออกมาจากหน้าคุ้ม เจ้าพ่อบุญวาทย์ได้ตั้งโรงเรียนใหม่ขึ้นอีกโรงเรียนหนึ่ง ตรงที่หอพระบริเวณสวนดอกไม้ในคุ้มหลวงเพื่อให้บุตรหลานของเจ้าพ่อได้เรียน แล้วขยายรับเด็กที่อยู่บริเวณใกล้ๆด้วย โรงเรียนนี้ยังไม่มีชื่อ แต่คนนิยมเรียนว่าโรงเรียนเจ้าชื่น ต่อมาย้ายโรงเรียนมาอยู่ตรงหน้าคุ้ม และได้ชื่อว่า "โรงเรียนบุญทวงศ์อนุกูล" ตามชื่อเดิมของเจ้าพ่อบุญวาทย์ แต่ชาวบ้านมักเรียกว่าโรงเรียนหน้าคุ้ม ภายหลังโรงเรียนแห่งนี้ได้ย้ายมาเรียนรวมกับโรงเรียนบุญวาทย์ เมื่อปี พ.ศ. 2472

ปี พ.ศ. 2474 สถานที่เรียน (บริเวณห้างกิมเซ่งหลี) คับแคบเกินกว่าจะรองรับนักเรียนที่เพิ่มปริมาณมากขึ้น จึงย้ายโรงเรียนมาตั้งอยู่นอกกำแพงเมือง (คือสถานที่ตั้งของโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ในปัจจุบัน) ในเนื้อที่ 40 ไร่ 1 งาน 4 ตารางวา

ต่อมาโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยได้ขยายชั้นเรียนเพิ่มขึ้นและก่อสร้างอาคารเรียนเพิ่มเติมมาตามลำดับ เพื่อให้สอดคล้องกับการขยายตัวของการศึกษาและจำนวนนักเรียนในโรงเรียน ในเนื้อที่ที่ขยายออกไปเป็น 44 ไร่ 3 งาน 54 ตารางวา[3] และปัจจุบันโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยเป็นหนึ่งใน 500 โรงเรียนที่อยู่ในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล World Class Standard School[4]

อาคาร / สถานที่สำคัญในโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยแก้ไข

 • อนุสาวรีย์เจ้าพ่อบุญวาทย์ ผู้ประทานก่อตั้งโรงเรียน ได้มีการก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2521 โดยสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช ทรงพระกรุณาเป็นประธานเททองหล่อ ศ.นพ.บุญสม มาร์ติน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในสมัยนั้น เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ฐานอนุสาวรีย์และอัญเชิญอนุสาวรีย์ ขึ้นประดิษฐาน เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2521 กระทำพิธีการเปิดอนุสาวรีย์เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2521
 • ศาลาพระพุทธ ประดิษฐานพระพุทธเกษมมิ่งมงคล พระพุทธปฏิมาประจำโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย โดยครูบาเจ้าเกษม เขมโกกรุณามอบให้แก่โรงเรียน สร้างด้วยไม้สักทั้งหลัง เป็นรูปแบบวิหารเปลือยแบบล้านนา จำลองแบบจากพระวิหารเจ้าแม่จามเทวี วัดปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
 • ศาลเจ้าพ่อกว้าน เจ้าคู่บ้านคู่เมืองลำปาง ประดิษฐานบริเวณประตูทางเข้าโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
  • เจ้ากว้าน เจ้าพ่อศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง ความสำคัญของเจ้ากว้านคงพอๆ กับเจ้าพ่อหลักเมือง ทั้งนี้สันนิษฐานจากการเซ่นสังเวยทุกครั้งที่มีการสังเวยเจ้าพ่อหลักเมือง จะต้องแบ่งครึ่งหนึ่งของเซ่นไปสังเวยเจ้าพ่อกว้านอยู่เสมอ เมื่อเกิดศึกสงครามทหารจะออกรบ หรือเมื่อตำรวจตามจับผู้ร้ายสำคัญ จะต้องไปบวงสรวงเจ้ากว้านเสียก่อน ความศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าพ่อนั้น เป็นที่นับถือตั้งแต่เจ้าผู้ครองนครมาจนถึงราษฏรสามัญ ทุกๆปีจะมีการบวงสรวงเซ่นไหว้ประจำปีในเดือน ๙ เหนือ แรม ๕ค่ำ ไม่มีการเชิญเข้าทรงและฟ้อนผี ดังเช่นปัจจุบัน
 • อาคาร 1 - คุณากร เป็นอาคารอำนวยการของโรงเรียน
  • ชั้น 1 ฝ่ายการเงิน ฝ่ายบริหาร ฝ่ายธุรการ ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายทะเบียน ฝ่ายแนะแนว ฝ่ายบัญชี ห้องพักครูธุรกิจศึกษา ห้องผู้อำนวยการ
  • ชั้น 2 ห้องเรียนวิชาธุรกิจ ห้องแผนงาน-สารสนเทศ ห้องศูนย์ควบคุมระบบอินเทอร์เน็ต ห้องพิมพ์ดีด ห้องเรียนนักเรียนโครงการคณิตศาสตร์ (Gifted Math) ระดับชั้นม.1-3 และห้องเรียนร่วม
 • อาคาร 2 - บวรวิทย์ เป็นอาคารวิทยาศาสตร์
  • ชั้น 1 ห้องพักครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ห้องเรียนวิชาชีววิทยา ห้องเรียนวิชาเคมี ห้องประชุมเหมันต์อนุสรณ์ ห้องเกียรติยศ
  • ชั้น 2 ห้องเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมต้น ห้องเรียนวิชาฟิสิกส์ ห้องเรียนวิชาโลก ดาราศาสตร์และอวกาศ และห้องพักครู
  • ชั้น 3 ห้องเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมต้น ห้องเรียนวิชาฟิสิกส์ ห้องเรียนวิชาชีวเคมี (Biochem หรือ BC)
 • อาคาร 3 - พิสิฐเมธี เป็นอาคารเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1,2,3
  • ชั้น 1 ห้องพักครูกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ห้องศูนย์สังคมศึกษาฯ ห้องเรียนนักเรียนระดับชั้นม. 3
  • ชั้น 2 ห้องอาเซียน(ศูนย์สังคม 2 ) ห้องเรียนนักเรียนระดับชั้นม. 1 และห้องเรียนชั้น ม. 2
  • ชั้น 3 ห้องเศรษฐกิจพอเพียง ห้องเรียนนักเรียนระดับชั้นม. 1
  • ชั้น 4 ห้องจริยธรรม ห้องเรียนนักเรียนระดับชั้นม.1
 • อาคารกีรติคุณ เป็นอาคารดนตรีและนาฏศิลป์
  • ชั้น 1 ห้องเรียนวิชาดนตรี ห้องเรียนวิชานาฏศิลป์ ห้องพักครูวิชาดนตรี นาฏศิลป์
 • อาคารวิบุลพล 1 เป็นอาคารสนามวอลเล่ย์บอล
 • อาคารวิบุลพล 2 เป็นอาคารวิชาศิลปะ,ห้องพักครูวิชาศิลปะ และห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 • อาคารกุศลเกษม เป็นอาคารวิชาคหกรรมและห้องพักครู
 • อาคารเปรมประชา (เก่า) เดิมเป็นอาคารที่อยู่เคียงข้างกันกับอาคารกุศลเกษม ปัจจุบันได้ทุบทิ้งไปแล้ว
 • อาคารสิวาลัย เป็นอาคารเรียนวิชาเกษตร และห้องพักครู อยู่ที่บริเวณหัวมุมห้าแยกประตูชัย ใกล้กับสนามฟุตบอล
 • อาคาร 6 - ไวทยพิชญ์ เป็นอาคารเรียนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
  • ชั้น 1 ห้องประชุมเกษมชัย ห้องประชุมเกษมโชค ห้องพัสดุ ห้องโรเนียว ห้องงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
  • ชั้น 2 ห้องพักครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ห้องศูนย์คณิตศาสตร์
  • ชั้น 3 ห้องเรียนนักเรียนระดับชั้นม. 3 ห้องศูนย์คณิตศาสตร์ ห้องเรียนนักเรียนโครงการคณิตศาสตร์ (Gifted Math) ระดับชั้นม.4-6
  • ชั้น 4 ห้องเรียนนักเรียนระดับชั้นม. 3 และห้องศูนย์คณิตศาสตร์
 • อาคาร 7 - จิตรภัสสร์ เป็นอาคารเรียนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 , 3
  • ชั้น 1 ห้องประชุมเสือป่า และใต้ถุนโล่ง
  • ชั้น 2 ห้องพักครูกลุ่มสาระภาษาไทย ห้องศูนย์ภาษาไทย ห้องเรียนนักเรียนระดับชั้นม. 3
  • ชั้น 3 ห้องเรียนนักเรียนระดับชั้นม. 2
  • ชั้น 4 ห้องเรียนนักเรียนระดับชั้นม. 2
 • อาคารสมรรถเกียรติ เป็นอาคารโรงอาหารและหอประชุม
  • ชั้น 1 โรงอาหาร
  • ชั้น 2 หอประชุมสมรรถเกียรติ
 • อาคาร 8 - สมานฉันท์รังสฤษฎ์ เป็นอาคารเรียนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
  • ชั้น 1 ห้องพักครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ข ,ห้องพยาบาล และใต้ถุนโล่ง
  • ชั้น 2 ห้องพักครูกลุ่มภาษาต่างประเทศ ก ห้องเรียนนักเรียนระดับชั้นม. 4 ห้องศูนย์ภาษาอังกฤษ และ English Corner
  • ชั้น 3 ห้องเรียนนักเรียนระดับชั้นม. 4 ห้องเรียนนักเรียนโครงการภาษาอังกฤษ (English Program)
  • ชั้น 4 ห้องเรียนนักเรียนระดับชั้นม. 4 ห้องเรียนนักเรียนโครงการภาษาอังกฤษ (English Program)
 • อาคาร 9 - มานิตธำรง เป็นอาคารเรียนแบบพิเศษ 4 ชั้น รูปตัวแอล (L)
  • ชั้น 1 ห้องพักครูกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานช่างอุตสาหกรรม) และใต้ถุนโล่ง
  • ชั้น 2 ห้องพักครูกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานห้องสมุด) ห้องเรียนทั่วไป และห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก
  • ชั้น 3 ห้องเรียนทั่วไป ห้องเรียนนักเรียนโครงการวิทยาศาสตร์ (Smart Science) และ ห้องเรียนนักเรียนแผนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-คอมพิวเตอร์ (Gifted Com)
  • ชั้น 4 ห้องพักครูกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์ ห้องเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ และห้องเรียนทั่วไป และห้องศูนย์ภาษาจีน ศูนย์ญี่ปุ่น)
 • อาคารบุญชู ตรีทอง เป็นอาคารหอประชุม สร้างขึ้นโดยได้รับเงินบริจาคจากนายบุญชู ตรีทอง อดีตรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย ศิษย์เก่าโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
  • ชั้น 1 สมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ห้องดนตรีสากล ห้องเรียนลีลาศ
  • ชั้น 2 ห้องประชุมใหญ่สิรินตรีทอง
 • อาคารศูนย์กีฬา - เปรมประชา เป็นอาคารเรียนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
  • ชั้น 1 ห้องเรียนวิชาสุขศึกษาระดับชั้นม. 1 , 2 , 3 , 6 สนามปิงปอง เวทีมวย
  • ชั้น 2 ห้องเรียนวิชาสุขศึกษาระดับชั้นม. 4 , 5 สนามบาสเก็ตบอล / ฟุตซอล ห้องพักครูกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
 • สวนป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราฯ เป็นสวนป่าที่พักผ่อนของนักเรียน ตั้งบริเวณอาคารสิวาลัย
 • สวนป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ เป็นสวนป่าที่พักผ่อนของนักเรียน ตั้งบริเวณอาคารกุศลเกษม
 • พลับพลา เคยเป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีคราวเสด็จพระราชดำเนินยังจ.ลำปาง และเป็นพลับพลาที่ประทับของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7 คราวเสด็จเป็นประธานงานฤดูหนาวจ.ลำปาง เมื่อครั้งยังจัดที่สนามกีฬาโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย (ปัจจุบัน พลับพลาได้ถูกรื้อลงแล้ว เนื่องจากเกิดการผุพังของไม้ที่ใช้ในการก่อสร้าง และมูลค้างคาวที่ก่อให้เกิดกลิ่นเหม็น และได้สร้างพลับพลาหลังใหม่ขึ้นเสร็จในปี 2554 )
 • สหกรณ์โรงเรียน ตั้งอยู่ติดกับอาคารกุศลเกษม และเยื้องกับอาคารบวรวิทย์ ขายของกินเล่นและเครื่องหมายที่ประดับชุดนักเรียน และลูกเสือ-ยุวะกาชาด-เนตรนารี (หากจะซื้อสมุดให้ไปซื้อที่ห้องพักครูธุรกิจศึกษา

รายนามครูใหญ่ / อาจารย์ใหญ่ / ผู้อำนวยการโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยแก้ไข

ลำดับ รายนาม ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1 พระยาวิทยาศรัย (หวาน วิทยาศรัย) พ.ศ. 2448-2450
2 ขุนประพุทธนิติสาร (เสริม จันทร์เรือง) พ.ศ. 2450-2455
3 หลวงสุนทรเลข (ระไว อรุณศรี) พ.ศ. 2455-2460
4 นายถนอม จิราพันธ์ พ.ศ. 2460
5 ขุนอักษรสิทธิ์ (ทองอยู่) พ.ศ. 2460-2465
6 นายขุน มีนะนันท์ พ.ศ. 2465-2470
7 ขุนวิชากิจพิสันท์ (ถนอม วิเศษสุมน) พ.ศ. 2470-2474
8 นายจรัล สุขเกษม พ.ศ. 2474-2478
9 นายพันธ์ รัติกนก พ.ศ. 2478-2480
10 นายวัน บุญฤทธิ์ พ.ศ. 2480-2486
11 นายระบิล สีตะสุวรรณ พ.ศ. 2486-2487
12 นายเสนาะ ธรรมครองอาตม์ พ.ศ. 2487-2491
13 นายโชติ สุวรรณชิน พ.ศ. 2491-2495
14 นายถิ่น รัติกนก พ.ศ. 2495-2499
15 นายเฟ้อ พิริยพันธ์ พ.ศ. 2499-2505
16 นายสุเชฏฐ์ วิชชวุต พ.ศ. 2505-2516
17 นายเจือ สมหมาย พ.ศ. 2516-1517
18 นายสมชาย นพเจริญกุล พ.ศ. 2517-2522
19 นายศรีสมมารถ ไชยเนตร พ.ศ. 2522-2532
20 นายประสิทธิ์ แสนไชย พ.ศ. 2532-2534
21 นางสาวสายสมร เจริญจันทร์แดง พ.ศ. 2534-2536
22 นายสาหร่าย แสงทอง พ.ศ. 2536-2541
23 นายประดิษฐ์ จันทร์แสนตอ พ.ศ. 2541-2547
24 นายวีรยุทธ จงสถาพรพงศ์ พ.ศ. 2547-2549
25 นางเบญจวรรณ ไกรวุฒินันท์ พ.ศ. 2549-2555
26 ดร.สาโรจน์ แก้วอรุณ พ.ศ. 2555-2559
27 นายสกล ทะแกล้วพันธุ์ พ.ศ. 2559-2562
28 นายพูลศักดิ์ จิตสว่าง พ.ศ. 2562-ปัจจุบัน

เกียรติยศและความภาคภูมิใจแก้ไข

เกียรติยศ รางวัลของสถานศึกษาแก้ไข

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ได้รับรางวัล และเกียรติยศ ในระดับประเทศ ได้แก่

 • พ.ศ. 2448 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ สยามมกุฎราชกุมาร (พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว) ได้เสด็จต่างพระเนตรพระกรรณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบรมชนกนาถ ประพาสหัวเมืองฝ่ายเหนือและพระราชทานนามโรงเรียนเป็น "บุญวาทย์วิทยาลัย"
 • พ.ศ. 2524 ได้รับการดัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการเป็นโรงเรียนดีเด่นได้รับรางวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 1
 • พ.ศ. 2535 ได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ครั้งที่ 2
 • พ.ศ. 2538 ได้รับประกาศเกียรติคุณในฐานะโรงเรียนที่มีสิ่งแวดล้อมดีเด่นระดับ มาตรฐานเหรียญเงิน
 • พ.ศ. 2542 ได้รับรางวัลโรงเรียนส่งเสริมกิจกรรมวิทยาศาสตร์ดีเด่นประเภทโรงเรียนขนาดใหญ่ ปี พ.ศ. 2542 - พ.ศ. 2543 จากสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
 • พ.ศ. 2546 ได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ครั้งที่ 3

เกียรติยศ รางวัลของนักเรียนแก้ไข

นักเรียนของโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ได้รับรางวัลต่างๆ ในระดับประเทศ และระดับนานาชาติ ได้แก่

 • พ.ศ. 2556 ได้รับรางวัล the International Sustainable World เหรียญทองแดง ในหัวข้อ The Magic of Leonardite: the Absorbent Agent to Clean Wastewater เป็นตัวแทนโครงงานประเทศไทยเข้าแข่งระดับโลกที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองอันดับ1 สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านการบริหารจัดการ จากสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน OBEC AWARDS
  • ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองอันดับ1 สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านวิชาการ จากสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน OBEC AWARDS
 • พ.ศ. 2557 ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองอันดับ1 สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน จากสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน OBEC AWARDS
 • พ.ศ. 2558 ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 17 (YSC 2015) เพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการประกวดในงาน Intel ISEF ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • 1.โครงงานการดูดซับตะกั่วในน้ำโดยใช้เปลือกแก้วมังกร (Adsorption of Lead from Water Using Dragon Fruit Peel) ในสาขา เคมี
  • 2.โครงงานคลื่นเสียงกับการเจริญเติบโตของต้นเมล็ดทานตะวัน (Sound waves with the growth of sunflower seeds) ในสาขา ฟิสิกส์และดาราศาสตร์
  • 3.โครงงานการศึกษาสัดส่วนที่เหมาะสมระหว่างดินเบา บิสกิต ปูนซีเมนต์และทรายในการผลิตอิฐซิเมนต์ (The Study of the Proper Proportion of Light Soil, Biscuit, Cement, and Sand in Cement Brick Production) ในสาขา วิศวกรรมศาสตร์

ศิษย์เก่าโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยที่มีชื่อเสียงแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 1. http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view_student.php?School_ID=1052500513&Area_CODE=101735 จำนวนนักเรียนโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
 2. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งคณะกรรมการป้องกันการค้ากำไรเกินควร ประจำจังหวัดลำปาง
 3. http://www.bwc.ac.th/index.php?modules=boss&file=show_history ประวัติโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
 4. https://iscps2013.files.wordpress.com/2016/07/e0b8a3e0b8b2e0b8a2e0b88ae0b8b7e0b988e0b8ad-e0b8a3e0b8a3-e0b8a1e0b8b1e0b898e0b8a2e0b8a1.pdf รายชื่อโรงเรียนมาตราฐานสากบ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย อยู่ลำดับที่ 425

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข