โรงเรียนบางเลนวิทยา

โรงเรียนบางเลนวิทยา (อังกฤษ: Banglen Wittaya School) (อักษรย่อ: บ.ว.) เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ที่ ตำบลบางเลน อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

โรงเรียนบางเลนวิทยา
81 หมู่ที่ 6 ตำบลบางเลน อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

ไทย ประเทศไทย

ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Banglen Wittaya School
อักษรย่อ บ.ว
ประเภท รัฐบาล
คติพจน์ เรียนดี ประพฤติดี มีวินัย
สังกัด สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ
สถาปนา 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2502
ผู้ก่อตั้ง นายพงษ์ศิริ เชาวนปรีชา
รหัส 1073180278
จำนวนนักเรียน 692 คน
สี ██████

ชมพู-ฟ้า

เพลง เพลงมาร์ชบางเลนวิทยา
เว็บไซต์

ประวัติโรงเรียนแก้ไข

โรงเรียนบางเลนวิทยา ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้เปิดทำการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เมื่อวันที่  15 พฤษภาคม พ.ศ. 2502  ช่วงแรกๆโรงเรียนได้อาศัยศาลาการเปรียญของวัดผาสุการาม เป็นสถานที่เรียนชั่วคราว  โดยมีนายพงษ์ศิริ  เชาวนปรีชา  ศึกษาธิการอำเภอบางเลนในขณะนั้น  ทำหน้าที่รักษาการในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่

    ต่อมาในปี พ.ศ. 2505  ประชาชนได้ร่วมกันบริจาคที่ดินเป็นสถานที่ปลูกสร้างโรงเรียน  จำนวน  32 ไร่  1 งาน  60 ตารางวา  และกรมสามัญศึกษาได้จัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนเป็นเรือนไม้ 4 ห้องเรียน  เป็นเงินหนึ่งแสนบาท และประชาชนบริจาคสมทบอีก 80,000 บาท  

    ในปี พ.ศ. 2513  และปี 2514 กรมสามัญศึกษาได้จัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนจำนวน 5 ห้องเรียน เป็นเงิน 860,000  บาท

    ในปี พ.ศ. 2517 ได้งบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว จำนวน 8 ห้องเรียนเป็นจำนวนเงิน  240,000 บาท

    ในปี พ.ศ. 2520  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน จำนวน 8 ห้องเรียน เป็นเงิน 1,040,000 บาท  และได้รับงบประมาณต่อเติมอีกครึ่งหลังในปี พ.ศ. 2526 เป็นเงิน  1,770,000  บาท

    ในปี 2523  กรมสามัญศึกษาได้อนุมัติให้โรงเรียนบางเลนวิทยาเปิดทำการสอน จนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียนแก้ไข

  • ปรัชญา : ศีล สมาธิ ปัญญา
  • ตราประจำโรงเรียน : รูปเทพพนม  ใต้รูปมีคำว่า  ศีล  สมาธิ  ปัญญา
  • ดอกไม้ประจำโรงเรียน : ดอกเฟื่องฟ้า
  • สีประจำโรงเรียน : ชมพู และ ฟ้า
   • สีชมพู หมายถึง ความรัก  ความสามัคคี
   • สีฟ้า   หมายถึง  ความฉลาดปราดเปรื่อง  การก้าวไปสู่ชีวิตใหม่ที่สดใส

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข