โรงเรียนบรบือ

โรงเรียนบรบือ (อักษรย่อ: บ.ร. อังกฤษ: B.R.) เป็นโรงเรียนประจำอำเภอบรบือ และเป็นโรงเรียนประจำตำบลแห่งที่ 2 ถัดจากโรงเรียนบรบือวิทยาคาร สถาปนาขึ้นเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2494 เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ที่ถนนแจ้งสนิท อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

โรงเรียนบรบือ
Borabu School
ตราประจำโรงเรียนบรบือ
ที่ตั้ง
เลขที่ 764 หมู่ที่ 1 ถนนแจ้งสนิท ตำบลบรบือ อำเภอบรบือ มหาสารคาม
ข้อมูล
ชื่ออื่นบ.ร. / B.R.
ประเภทโรงเรียนรัฐบาล  ● โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ
คำขวัญปญญา ว ธเนน เสยฺโย
(มีปัญญาประเสริฐกว่าทรัพย์)
สถาปนา17 พฤษภาคม พ.ศ. 2494
หน่วยงานกำกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
รหัส10440601
ผู้อำนวยการนาย จิระศักดิ์ ปราณีนิจ
ระดับปีที่จัดการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6
ภาษาภาษาที่มีการเรียนการสอนในโรงเรียน

ไทย ภาษาไทย
สหราชอาณาจักร ภาษาอังกฤษ

จีนภาษาจีน
สี██████ ชมพูฟ้า
เพลงมาร์ชบรบือ
ดอกไม้ประจำโรงเรียนเหลืองปรีดียาธร
เว็บไซต์www.borabu.ac.th

ประวัติโรงเรียนแก้ไข

โรงเรียนบรบือ สถาปนาขึ้นเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2494 เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอบรบือ สังกัดกองการศึกษาสงเคราะห์ กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีนาย จำเนียร จันทรจำนง เป็นครูใหญ่คนแรกของโรงเรียน เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 โดยใช้ที่ราชพัสดุ เนื้อที่ 34 ไร่ 2 งาน 60 ตารางวา

พ.ศ. 2503

 • โรงเรียนได้เปลี่ยนชั้นเรียนเป็นระดับประถมศึกษาที่ 5 - 7 ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ โดยมีนาย ช่วง พลแก้ว เป็นครูใหญ่

พ.ศ. 2511

 • นาย ธนันท์ พิจารณ์ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ ต่อมาในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2520 โรงเรียนได้รับอนุมัติให้ยุบโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกองการประถมศึกษา แล้วตั้งใหม่ให้เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกองการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดยเปิดรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 3 ห้องเรียน มีนักเรียน 135 คน ครู 17 คน และภารโรง 4 คน

พ.ศ. 2521

 • เปิดสอนนักเรียนตามแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2520 มีนักเรียนชั้น ม.ศ.1 จำนวน 7 ห้อง ชั้น ม.ศ.2 จำนวน 5 ห้อง และชั้น ม.ศ. 3 จำนวน 3 ห้อง รวม 15 ห้อง มีนักเรียน 597 คน ครู 29 คน และภารโรง 4 คน
  • นาย ธนันท์ พิจารณ์ ได้ขอขยายที่ดินราชพัสดุที่ติดต่อทางทิศใต้เพิ่มอีก 10 ไร่ 15 ตารางวา ตามคำสั่งกรมสามัญศึกษาที่ 3063/2529 พ.ศ. 2522 รวมเป็นเนื้อที่ทั้งหมด 44 ไร่ 2 งาน 75 ตารางวา

พ.ศ. 2523

 • โรงเรียนได้รับคัดเลือกเข้าโครงการโรงเรียนผู้นำการใช้หลักสูตร ในฐานะโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็กของจังหวัดมหาสารคาม

พ.ศ. 2525

 • โรงเรียนได้รับคัดเลือกเข้าโครงการโรงเรียนมัธยมศึกษา เพื่อพัฒนาชนบท มพช.2 รุ่นที่ 1

พ.ศ. 2526

 • โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างตามโครงการ มพช. อันได้แก่ อาคาร 217 บี 1 หลัง อาคารโรงฝึกงาน 3 หลัง 5 หน่วย งบประมาณปรับปรุงบริเวณ ได้แก่ ถังประปา ไฟฟ้า และถนนรอบอาคาร

พ.ศ. 2529

 • โรงเรียนได้รับอนุมัติให้เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน 2 ห้องเรียน และในวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2529 นาย ธนันท์ พิจารณ์ ครูใหญ่ และนาย บุญ ภูศรี เกษียณอายุราชการจากกรมสามัญศึกษาจึงได้แต่งตั้งนาย สงวน ภิรมย์ ครูใหญ่โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น มาดำรงตำแหน่งแทนนาย ธนันท์ พิจารณ์ ณ วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2529

พ.ศ. 2530

 • นายชาญชัย ชัยรุ่งเรือง ส.ส. มหาสารคาม เขต 1 มอบสนามฟุตบอลราคา 100,000 บาท เมื่อวันที่ 9 มกราคม และในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ โรงเรียนประชุมได้กรรมการก่อตั้งสมาคมศิษย์เก่าผู้ปกครองและครูโรงเรียนบรบือ และกรรมการก่อตั้งมูลนิธิโรงเรียนบรบือ

ปีการศึกษา 2533

 • โรงเรียนได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมพลศึกษา เพื่อสร้างสนามกีฬามาตรฐานของอำเภอบรบือ งบประมาณ 300,000 บาทและได้รับงบประมาณจากกรมสามัญศึกษา จำนวน 4,307,000 บาท สร้างอาคาร 216 ล (ปรับปรุง 29) และได้มีพิธีเปิดอาคารเรียนในวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2533 โดยมี หลวงปู่ศรี มหาวีโร วัดป่ากุง อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารเรียน และ ฯพณฯ ใหม่ ศิรินวกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในงานฉลองอาคารเรียน

23 พฤศจิกายน 2535

 • นาย สมาน มโนเอื้อ ศึกษานิเทศก์ 8 ย้ายมารักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบรบือ

28 พฤศจิกายน 2536

 • นาย จำนงค์อาศิรวัจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ จังหวัดมหาสารคาม มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบรบือ

ปีการศึกษา 2540

 • ได้รับงบประมาณ 10,537,000 บาท ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 318 ล/38 (พิเศษ)

29 ตุลาคม 2540

 • นาย มีศิลป์ ชินภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนมิตรภาพ อำเภอแกดำ ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบรบือ

15 ธันวาคม 2540

27 สิงหาคม 2541

 • นาย สายเดิร บุญตรา เป็นประธานในพิธีเปิด อาคารเรียน 318 ล

พ.ศ. 2546

 • คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานในพิธีเปิดอาคารโรงอาหาร มูลค่า 1,100,000 บาท ที่ได้รับการบริจาคจากชุมชน

1 ตุลาคม 2547

 • นาย อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการโรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ อำเภอนาดูน ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบรบือ

1 ธันวาคม 2551

 • ดร.อ่างทอง บุญเสริม ผู้อำนวยการโรงเรียนมหาวิชานุกูล จังหวัดมหาสารคาม ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบรบือ

ปีการศึกษา 2552

 • ได้รับการอนุมัติให้เปิดแผนชั้นเรียนเป็น 12-10-9 / 10-10-9 รวม 60 ห้องเรียน มีครู 106 คน ครูต่างประเทศ 1 คน และผ่านการประเมินโครงการโรงเรียนดีใกล้บ้าน โรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 2

ปีการศึกษา 2553

 • ได้รับการอนุมัติให้เปิดแผนชั้นเรียนเป็น 12-10-9 / 10-10-9 รวม 60 ห้องเรียน มีครู 109 คน ครูต่างประเทศ 1 คน

ปีการศึกษา 2554

 • ได้รับการอนุมัติให้เปิดแผนชั้นเรียนเป็น 12-10-9 / 10-10-9 รวม 60 ห้องเรียน มีครู 114 คน ครูต่างประเทศ 2 คน และได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา รอบสาม จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) สมศ. ระดับดีมาก

ปีการศึกษา 2555

 • ได้รับการอนุมัติให้เปิดแผนชั้นเรียนเป็น 12-10-9 / 10-10-9 รวม 60 ห้องเรียน มีครู 114 คน ครูต่างประเทศ 3 คน

ปีการศึกษา 2556

 • ได้รับการอนุมัติให้เปิดแผนชั้นเรียนเป็น 10-7-9 / 10-10-9 รวม 60 ห้องเรียน มีครู 116 คน ครูต่างประเทศ 2 คน

ปีการศึกษา 2557

 • ได้รับการอนุมัติให้เปิดแผนชั้นเรียนเป็น 10-10-17 / 10-10-10 รวม 57 ห้องเรียน มีครู 118 คน ครูต่างประเทศ 2 คน และได้รับงบประมาณ 22,000,000 บาท ในการก่อสร้างอาคาร 324 ล ตอกเข็ม 1 หลัง

ปีการศึกษา 2558

 • ได้รับการอนุมัติให้เปิดแผนชั้นเรียนเป็น 12-12-10 / 12-12-12 รวม 70 ห้องเรียน มีครู 120 คน ครูต่างประเทศ 1 คน

ปีการศึกษา 2559

 • ได้รับการอนุมัติให้เปิดแผนชั้นเรียนเป็น 12-12-10 / 12-12-12 รวม 70 ห้องเรียน มีครู 116 คน ครูต่างประเทศ 4 คน

ปีการศึกษา 2560

 • ได้รับการอนุมัติให้เปิดแผนชั้นเรียนเป็น 12-12-10 / 12-12-12 รวม 70 ห้องเรียน มีครู 115 คน ครูต่างประเทศ 3 คน

ปีการศึกษา 2561

 • ได้รับการอนุมัติให้เปิดแผนชั้นเรียนเป็น 12-12-10 / 12-12-12 รวม 70 ห้องเรียน มีครู 109 คน ครูต่างประเทศ 3 คน

ปีการศึกษา 2562

 • ได้รับการอนุมัติให้เปิดแผนชั้นเรียนเป็น 12-12-10 / 12-12-12 รวม 70 ห้องเรียน มีครู 102 คน ครูต่างประเทศ 2 คน

อ้างอิงแก้ไข

เว็บไซต์โรงเรียนบรบือ