โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์

โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ ได้รับอนุมัติจากกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ให้จัดตั้งเมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2527 มีเนื้อที่ 75 ไร่ 2 งาน 40 ตารางวา ตั้งอยู่บนพื้นที่สาธารณประโยชน์บ้านหนองแหน สถานที่ก่อสร้าง อยู่ติดถนนแจ้งสนิท ตรงหลักกิโลเมตรที่ 30 - 31 อยู่ห่างจาก อำเภอบรบือ ประมาณ 22 กิโลเมตร อยู่ห่างจากตัวจังหวัดมหาสารคาม 55 กิโลเมตร

โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์
Naphopittayasan School
ข้อมูล
ชื่ออื่นนพส. (NPS)
ประเภทโรงเรียนรัฐบาล
คำขวัญบาลี: นตฺถิ ปญฺญา สมาอาภา
(แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี)
สถาปนา2 มีนาคม พ.ศ. 2527
สี    สีแดง-สีน้ำเงิน-สีเหลือง
เพลงมาร์ชนาโพธิ์พิทยาสรรพ์
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เว็บไซต์http://www.naphonps.ac.th

ประวัติโรงเรียน แก้

ข้อมูลทั่วไป แก้

โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ ตั้งอยู่เลขที่ 84 หมู่ 13 บ้านปทุมทอง ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ประจำตำบลนาโพธิ์ มีจำนวนนักเรียน 400 คน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม ทำการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1– 6

อ้างอิง แก้