โรงเรียนนาคประสิทธิ์

โรงเรียนนาคประสิทธิ์ (มูลนิธิวัดบางช้างเหนือ) เป็นโรงเรียนเอกชนในจังหวัดนครปฐมก่อตั้งขึ้นโดยพระครูปลัดผัน แสงโสภา เมื่อพ.ศ. 2483 ตั้งอยู่ที่ ตำบลคลองใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

โรงเรียนนาคประสิทธิ์
Nakprasith School
ตราประจำโรงเรียนนาคประสิทธิ์
ตราประจำโรงเรียนนาคประสิทธิ์
ที่ตั้ง
Map
ข้อมูล
ชื่ออื่นน.ป. / (NP)
ประเภท-  โรงเรียนสหศึกษา สังกัดสำนัก
บริหารงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน
คำขวัญปญฺญา นรานํ รตนํ
“ปัญญาเป็นดั่งดวงแก้วของปวงชน”
สถาปนา20 สิงหาคม พ.ศ. 2483
ผู้ก่อตั้งพระครูปลัดผัน แสงโสภา
เขตการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นครปฐม เขต 2
รหัส1173100036
ผู้อำนวยการดร.เครือวัลย์ เผ่าผึ้ง
ระดับปีที่จัดการศึกษาอนุบาล 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6
ภาษาภาษาที่มีการเรียนการสอนในโรงเรียน ไทย ภาษาไทย
สหราชอาณาจักร ภาษาอังกฤษ
จีน ภาษาจีนกลาง
สีสีฟ้า และ สีชมพู
เพลงมาร์ชนาคประสิทธิ์
ต้นไม้ต้นโพธิ์เงิน - โพธิ์ทอง
เว็บไซต์np.ac.th

ปัจจุบัน จัดการศึกษาระดับชั้นอนุบาล 1 - มัธยมศึกษา 6 รูปแบบสหศึกษา และเป็นส่วนราชการในบังคับของสังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ประวัติแก้ไข

โรงเรียนนาคประสิทธิ์ เริ่มทำการปลูกสร้างเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2483 เสร็จเรียบร้อยเปิดให้การศึกษาเล่าเรียนเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2484 โดยท่านพระครูปลัดผัน ติสสสุวรรณโณ (แสงโสภา) เจ้าอาวาสวัดบางช้างเหนือ ได้บริจาคค่าปลูกสร้างและแรงงาน 2,540.25 บาท กับค่าสร้างโต๊ะและม้านั่งนักเรียนอีก 72 ชุด เป็นเงิน 396 บาทถ้วน รวมเป็นเงินที่ท่านพระครูปลัดผันบริจาค 2,936.25 บาทและมีผู้มีจิตศรัทธาบริจาคอีกมาก รวมเป็นค่าก่อสร้างและอุปกรณ์ทั้งหมด 5,736.25 บาท อาคารเรียนเป็นเรือนปั้นหยา 2 ชั้น กว้าง 8.50 เมตร ยาว 35 เมตร ขนาด 6 ห้องเรียน มีมุขกลางยื่นจากระเบียง 4 เมตร กว้าง 8.50 เมตร ยาว 35 เมตร ขนาด 6 ห้องเรียน มีมุขกลางยื่นจากระเบียง 4 เมตร กว้าง 8 เมตร ท่านพระครูปลัดผันทำการเปิดป้ายเมื่อ 14 เมษายน 2484 (แรม 3 ค่ำ เดือน 4 ปีมะเส็ง ตรีศก) พร้อมกับโรงเรียนประชาบาลวัดบางช้างเหนือ พระประชากรบริรักษ์ ข้าหลวงจังหวัดนครปฐม เป็นประธานพิธี

การเรียนการสอนแก้ไข

ปัจจุบันสถานศึกษายังคงจัดและส่งเสริมการศึกษาระดับอนุบาล 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้แก่ประชาชนทั่วไป และมีวิวัฒนาการโดยไม่ขาดสาย

แผนการเรียนแก้ไข

ระดับอนุบาล

 • แผนการเรียนปกติ

ระดับประถมศึกษา

 • แผนการเรียนปกติ
 • แผนการเรียน Intensive English Program 1
 • แผนการเรียน Intensive English Program 2 [Mathematics -Science]

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

 • แผนการเรียนปกติ
 • แผนการเรียน Intensive English Program 1
 • แผนการเรียน Intensive English Program 2 [Mathematics -Science]

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

 • สายวิทย์ - คณิต
 • สายคณิต - อังกฤษ
 • สายอังกฤษ - จีน
 • สายประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) (พาณิชย์)
 • สายประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) (คหกรรมอาหาร)

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข