โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์

โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประเภทสหศึกษา สังกัดกองการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่เลขที่ 131/1 ถนนตลาดพลู แขวงตลาดพลู เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600 มีเนื้อที่ 4 ไร่ 34 ตารางวา

โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์
Logotbw.jpg
เรียนดี มีคุณธรรม บำเพ็ญประโยชน์
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Thonburee Woratapeepalarak School
อักษรย่อ ธ.บ.ว.
ประเภท สหศึกษา
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 กระทรวงศึกษาธิการ
ก่อตั้ง 6 ธันวาคม พ.ศ. 2525
เพลง ศักดิ์ศรีธ.บ.ว.
เว็บไซต์
ธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ is located in กรุงเทพมหานคร
ธนบุรีวรเทพีพลารักษ์
ธนบุรีวรเทพีพลารักษ์
ธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ (กรุงเทพมหานคร)

ประวัติแก้ไข

ขุนวรเทพีพลารักษ์ ได้ทำพินัยกรรมมอบที่ดินให้กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อใช้เป็นสถานที่ตั้ง โรงเรียน ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2512 ต่อมา โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ เริ่มจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2525 เดิมชื่อโรงเรียนบางยี่เรือวรเทพีพลารักษ์ ต่อมา เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2527 ได้เปลี่ยนเป็นโรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ ใช้อักษรย่อ ธ.บ.ว. เปิดสอนตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2527[ต้องการอ้างอิง]

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข