โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง กาญจนบุรี เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรี และเป็นโรงเรียนประจำอำเภอท่าม่วง ตั้งอยู่เลขที่141 หมู่1 ถนนแสงชูโต ตำบลท่าม่วง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี มีพื้นที่39ไร่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต8 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง กาญจนบุรี
Thamuang Rajbumrung School
ที่ตั้ง
ข้อมูล
ชื่ออื่นท.ม.ร./T. M. R.
ประเภทรัฐบาล
คำขวัญ
 • ประพฤติดี มีวิชา สามัคคี กีฬาเก่ง
 • รู้หน้าที่ มีวินัย ใจเป็นธรรม สร้างกรรมดี
สถาปนา17 พฤษภาคม พ.ศ. 2501 (65 ปี)
ผู้ก่อตั้งนายมนตรี กาญจนรัช
หน่วยงานกำกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
ผู้อำนวยการนางสาวแสงอรุณ ประสพกาญจน์[1]
ระดับปีที่จัดการศึกษามัธยมศึกษา
สี████ ม่วง - เหลือง
เพลงมาร์ช ท.ม.ร.
เว็บไซต์www.tmr.ac.th

หลักสูตรที่เปิดสอน

•แผนการเรียนที่1 แผนการเรียนห้องเรียนอัจริยภาพทางด้านวิทยาศาตร์และคณิตศาสตร์(SMEP)
 
•แผนการเรียนที่2 แผนการเรียนห้องเรียนวิทยาศาตร์-คณิตศาสตร์
•แผนการเรียนที่3 แผนการเรียนห้องเรียนภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาจีน ภาษาเกาหลี ภาษาญี่ปุ่น และภาษาพม่า
•แผนการเรียนที่4 แผนการเรียนห้องเรียนคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
•แผนเรียนที่5 แผนการเรียนห้องเรียนศักยภาพด้านกีฬา เช่น ฟุตบอล

ปัจจุบันจัดการเรียนการสอนเป็นจำนวน8วิชาเอก

ประวัติ แก้

เดิมอำเภอท่าม่วงไม่มีโรงเรียนมัธยมศึกษา ชาวอำเภอท่าม่วงต้องส่งลูกหลานไปเรียนที่โรงเรียนประจำจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็นระยะทางไกลถึง 12 กิโลเมตร ปีละ 200-300 คน ขณะนั้นการเดินทางลำบากเนื่องจากไม่ค่อยมีรถประจำทาง นายพีรศักดิ์ สุขพงษ์ นายอำเภอท่าม่วง นายสนั่น ประสมทรัพย์ ศึกษาธิการอำเภอท่าม่วง พร้อมกับประชาชนของอำเภอท่าม่วง ได้ประชุมปรึกษาและมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ก่อตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอท่าม่วงขึ้น โดยได้รับบริจาคเงินจากข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน และพระสงฆ์ ได้แก่ เงินงบประมาณจากเงินบำรุงท้องที่ของอำเภอท่าม่วง ก่อสร้างอาคารเรียน 150,000 บาท ประชาชนบริจาค 35,000 บาท และพระครูโสภณประชานารถ มอบที่ดิน สุสานวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง เนื้อที่ 12 ไร่ 2 งาน 18 ตารางวา มูลค่า 20,000 บาท

เมื่ออำเภอได้ที่ดินและงบประมาณแล้วจึงได้ขออนุมัติจัดตั้งโรงเรียนไปยังกรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการและได้รับการอนุมัติให้เปิดโรงเรียนตั้งแต่ปีการศึกษา 2501 (เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2501) และได้สร้างอาคารเรียนไม้แบบ 004 จำนวน 8 ห้องเรียน ก่อสร้างเสร็จเมื่อวันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2502 เปิดรับนักเรียนครั้งแรก ณ โรงเรียนท่าม่วง (โรงเรียนประถมศึกษา) และมีพิธีเปิดป้ายโรงเรียน เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2504 โดยหลวงสวัสดิ์ สารศาสตร์พุทธิ อธิบดีกรมสามัญศึกษา

พ.ศ. 2501 ซื้อที่ดินเพิ่มอีก 22 ไร่ 15.6 ตารางวา รวมเป็นเนื้อที่ 34 ไร่ 2 งาน 33.6 ตารางวา วันที่ 5 มิถุนายน 2539 นายประกิจ ธาราพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง และ นายสมชาย ไขว้พันธ์ นายอำเภอท่าม่วง ขณะนั้น พร้อมทั้งข้าราชการ ได้ร่วมกันหาเงินบริจาคซื้อที่ดินอีก 5 ไร่ เป็นเงิน 3,750,000 บาท ปัจจุบันโรงเรียนมีที่ดินทั้งสิ้น 39 ไร่ 2 งาน 33.6 ตารางวา และได้ก่อสร้างสระว่ายน้ำมาตรฐาน กว้าง 21 เมตร ยาว 50 เมตร ลึก 1.30 เมตร

เหตุการณ์สำคัญ แก้

27 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จยังโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ทรงเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ ทู บี นัมเบอร์ วัน พร้อมทั้งพระราชทานกำลังใจ และคำแนะนำแก่ สมาชิกใครติดยายกมือขึ้น จากสถานพินิจและคุ้มครองเด็ก และเยาวชนจังหวัดกาญจนบุรี ที่มาเฝ้ารับเสด็จ เพื่อให้สามารถปฏิบัติตนและมีจิตใจที่เข้มแข็ง ไม่หวนกลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดในการนี้ทรงเปิดศูนย์เพื่อนใจ ทู บี นัมเบอร์ วัน ซึ่งตั้งขึ้นเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้สมาชิก โดยจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ในเชิงบวก ทั้งด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา เพื่อรณรงค์ต่อต้านสิ่งเสพติดทุกรูปแบบ และพัฒนานักเรียนให้เป็นเยาวชนที่มีคุณภาพโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา มีนักเรียนกว่า 2,000 คน ดำเนินโครงการ ทู บี นัมเบอร์ วัน เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่เป้าหมายเยาวชนรุ่นใหม่ กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก ในแนวทางที่ถูกต้องเหมาะสม และมีค่านิยม “เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด” โอกาสนี้ทรงร่วมการแสดงคอนเสิร์ตทูบีนัมเบอร์วันกับสมาชิกด้วย

สัญลักษณ์ แก้

ตราประจำโรงเรียนเป็นรูป เขื่อนแม่กลอง

ดอกไม้ประจำโรงเรียน ชงโค

มาร์ช ท.ม.ร. แก้

คำร้อง-ทำนอง ผอ.สุชาติ อำมฤคขจร

ท่าม่วงราษฎร์บำรุงของชาวท่าม่วงปวงประชา แหล่งศึกษาแหล่งฝึกฝนอนุชนไทย ม่วงเหลืองสถาบันอันยิ่งใหญ่ เตรียมเด็กไทยให้เฟื่องฟูคู่เมืองทอง

ท่าม่วงราษฎร์บำรุงศูนย์กลางรวมจิตมิตรสหาย มีเครื่องหมายเลิศแท้เขื่อนแม่กลอง สัญลักษณ์อันมีค่าน่ายกย่อง เราทั้งผองอย่าลืมเลือนเพื่อนกันเอง

ประพฤติดี มีวิชา สามัคคี กีฬาเก่ง การเรียนการเล่นเราไม่หวั่นเกรง โรงเรียนเราเองนั้นมีชื่อระบือไกล

ท่าม่วงราษฎร์บำรุงของชาวท่าม่วงปวงประชา แหล่งศึกษาแหล่งฝึกฝนเยาวชนไทย ม่วงเหลืองสถาบันอันยิ่งใหญ่ รักกันไว้ลูกท่าม่วงราษฎร์บำรุง

(ทั้งหมด ซ้ำ 2 ครั้ง)

ทำเนียบผู้บริหาร แก้

เทศกาลและวันสำคัญ แก้

 • TMR STAR STAGE การประกวดร้องเพลง (เป็นซีซัน)
 • ชงโคไนท์ (มีนาคมของทุกปี)
 • งานบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์และทำบุญโรงเรียน (1 สิงหาคม ทุกปี)
 • งานวันสัปดาห์ภาษาไทย (เดือนกรกฎาคมของทุกปี)
 • งานวันสัปดาห์สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม (ทุกเดือนกรกฎาคมของทุกปี)
 • งานวันสัปดาห์วิทยาศาสตร์ (เดือนสิงหาคมของทุกปี)
 • งานวันสัปดาห์ห้องสมุด (เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ของทุกปี)
 • งานวันสัปดาห์คณิตศาสตร์ (เดือนกุมภาพันธ์)
 • งานวันเปิดบ้านท.ม.ร. (เดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี)

ศิษย์เก่าที่ภาคภูมิใจ แก้

 • ธัญญ์ ธนากร นักแสดง
 • แฮรี่ ธราเทพ กิจสมัคร นักแสดง
 • รองศาสตราจารย์ ดร.สมหญิง ธัมวาสร, ปร.ด.รองศาสตราจารย์ หน่วยแบคทีเรียวิทยา , ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • พล.ต.อ.นิพจน์ วีระสุนทร อดีตผู้บัญชาการประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ( ผบช.ตร.) ,กรรมการสรรหาผู้ตรวจการแผ่นดิน
 • บุตรดา ศรีเลิศชัย อดีตเลขาธิการสมาคมนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย 8 สมัย
 • ดร.อรพรรณ วีระวงศ์ พลันเท็นคา รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • พลเรือโท ชัชวาล วิรุฬห์ประภา ราชองครักษ์,เจ้ากรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ,ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ
 • ฝ้ายพิมพ์ แสนตรามาส นางแบบ
 • ไตรภพ สุธาพจน์ นักแสดง

อ้างอิง แก้

2.http://marchmattayomschoolthailand.blogspot.com/2019/05/blog-post.html?m=1

แหล่งข้อมูลอื่น แก้