โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี (Prommanusorn Phetchaburi School) (อักษรย่อ พ.บ. / P.B.) ตั้งอยู่เลขที่ 278 ถนนบันไดอิฐ ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี เป็นโรงเรียนสหศึกษาทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย อีกทั้งยังเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดเพชรบุรี[ต้องการอ้างอิง]

โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
ละติน: Prommanusorn Phetchaburi School
Map
ข้อมูล
ชื่ออื่นพ.บ., P.B.
ประเภทโรงเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ
คำขวัญบาลี: วายเมเถว ปุริโส
(เกิดเป็นคนต้องมีความเพียร)
ศาสนาพระพุทธศาสนา
ก่อตั้งพ.ศ. 2454
ผู้ก่อตั้งหลวงพ่อฤทธิ์, หลวงปู่ฉุย
เขตการศึกษาเขต 10
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
รหัส1005760101
ผู้อำนวยการนายบุญช่วย วาดวงศ์
ระดับปีที่จัดการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 1–6
เพศโรงเรียนสหศึกษา
ภาษาที่ใช้เป็นสื่อการสอนภาษาที่มีการเรียนการสอนในโรงเรียน
สีน้ำเงิน-ชมพู
เพลงมาร์ชน้ำเงิน-ชมพู
ต้นไม้ลีลาวดี
พระพุทธรูปหลวงพ่อป่าแก้ว
เว็บไซต์promma.ac.th

ประวัติ แก้

เดิมเป็น 2 โรงเรียนคือ โรงเรียนวัดพลับพลาชัย โดยมีพระอาจารย์ริด (หลวงพ่อฤทธิ์) เจ้าอาวาส วัดพลับพลาชัยเป็นผู้ริเริ่มดำเนินการ [1] ทั้งด้านการสอนและทุนทรัพย์ เมื่อ พ.ศ. 2429 (ตามประวัติการประถมศึกษาของชาติที่ ศาสตราจารย์ หม่อมหลวงมานิจ ชุมสาย ค้นคว้าให้ UNESCO [2] ระบุว่ามีโรงเรียนเปิดสอนในวัดพลับพลาชัยแล้ว เป็นแห่งแรกของจังหวัดเพชรบุรี โดยในสมัยนั้นที่ว่าการอำเภอคลองกระแชง ตั้งอยู่ที่วัดพลับพลาชัย จึงเป็นศูนย์การสอบไล่ประโยคประถมศึกษา) และโรงเรียนบำรุงไทย ของวัดคงคาราม (วัดคงคารามวรวิหาร) ซึ่งภายหลังได้ยุบรวมกัน ตลอดจนเปลี่ยนชื่อเรื่อยมาจนกระทั่งปัจจุบันคือโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

 • พ.ศ. 2452 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จไปทอดพระเนตรการก่อสร้างพระราชวังบ้านปืน หลวงพ่อฤทธิ์ได้ตั้งโต๊ะหมู่บูชานำพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถารับการเสด็จ เมื่อขบวนเสด็จมาจากสถานีรถไฟเพชรบุรีซึ่งเป็นสถานีใต้สุดในสมัยนั้นผ่านมาถึง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทอดพระเนตรเห็นโรงเรียนมีเด็กนักเรียนเล็กๆ อยู่ด้วย จึงรับสั่งให้หยุดรถพระที่นั่ง และทรงไต่ถามจนทราบว่า หลวงพ่อฤทธิ์สร้างโรงเรียนโดยเงินส่วนตัวสมทบกับเงินที่ชาวบ้านบริจาค และมีพระภิกษุสงฆ์เป็นครูสอน เมื่อเสด็จนิวัติกลับถึงพระนคร มีพระราชกระแสรับสั่งให้เสนาบดีกระทรวงธรรมการ จัดส่งครูชาย 3 คน มาจัดการศึกษาตามหลักสูตรของกระทรวง คราวใดที่พระเจ้าอยู่หัวเสด็จแปรพระราชฐานมายังจังหวัดเพชรบุรี พระองค์จะเสด็จแวะมานมัสการหลวงพ่อฤทธิ์เสมอ วันหนึ่ง พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ได้เสด็จมานมัสการหลวงพ่อฤทธิ์ เมื่อได้สนทนาธรรมกับหลวงพ่อฤทธิ์แล้ว ก็เป็นที่พอพระทัยของเสด็จในกรมยิ่งนัก ถึงกับถวายตัวขอเป็นศิษย์ หลวงพ่อฤทธิ์ได้ถวายหัวโขนให้กรมหลวงชุมพรฯ 1 หัว เป็นหัวพิราพ [4] [5]และต่อมาโรงเรียนวัดพลับพลาชัยได้โอนกิจการและนักเรียนจากวัดพลับพลาชัย ย้ายไปรวมกับโรงเรียนบำรุงไทย (สืบเนื่องจากบริเวณวัดพลับพลาชัยคับแคบ ไม่เหมาะแก่การจัดการเรียน การสอน เพราะนอกจากตั้งเป็นโรงเรียนแล้ว วัดพลับพลายชัยในสมัยนั้น ยังเป็นที่ตั่งที่ว่าการอำเภอคลองกระแชง หรืออำเภอเมืองเพชรบุรี อีกด้วย ซึ่งย่ากต่อการขยาย)
 • พ.ศ. 2497-2498 สมัยนายโกวิทย์ ต่อวงษ์ เป็นอาจารย์ใหญ่ ได้ขออนุญาตย้ายโรงเรียนมาตั้ง ณ ที่ ปัจจุบันเชิงเขามไหสวรรค์ (พระนครคีรี) ซึ่งเป็นวัดร้างที่มีพื้นที่กว้างขวางกว่าที่เดิม และอยู่ไม่ไกลจากชุมชน
 • พ.ศ. 2499 เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี เพื่อเป็นอนุสรณ์แด่ พลเอกมังกร พรหมโยธี รัฐมนตรีการกระทรวงศึกษาธิการสมัยนั้นที่ได้มาเป็นประธานพิธีเปิดอาคารเรียน โรงเรียนได้เปิดสอนตั้งแต่ ม.1 ถึง ม.6 มัธยมศึกษาตอนต้นเป็นชาย
 • พ.ศ. 2543 เปิดเป็นโรงเรียนสหศึกษาทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย รับนักเรียนหญิงในชั้น ม.1 เป็นรุ่นแรก
 • พ.ศ. 2554 โรงเรียนมีอายุครบ 100 ปี แห่งการก่อตั้งของกระทรวงธรรมการ (กระทรวงศึกษาธิการ) (นับจากปี พ.ศ. 2454 ที่ยกฐานะเป็นโรงเรียนของรัฐบาล) หรือ 115 ปี นับแต่แรกตั้งโรงเรียนเปิดทำการเรียนการสอน ณ วัดคงคาราม และ 124 ปี นับตั้งแต่พระอาจารย์ริด (หลวงพ่อฤทธิ์) เปิดกิจการโรงเรียน ณ วัดพลับพลาชัย
 
พระประธาน ประจำวัดป่าแก้ว

ผู้บริหารของโรงเรียน แก้

รายนามผู้บริหารโรงเรียนในยุคก่อตั่งไม่สามารถหาหลักฐานได้ จึงมีเพียงหลักฐาน หลัง พ.ศ. 2447 เป็นต้นมา ซึ่งก่อนหน้านั้นคาดว่า พระอาจารย์ฤทธิ์ เป็นเสมือนครูใหญ่ในส่วนของโรงเรียนวัดพลับพลาชัย และหลวงปู่ฉุย ในส่วนของโรงเรียนบำรุงไทย ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียน

รายนามผู้บริหารโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
ลำดับ รายนาม ชื่อตำแหน่ง ช่วงเวลา ระยะเวลา หมายเหตุ
0. หลวงพ่อริด (พระอาจารย์ฤทธิ์) ครูใหญ่ พ.ศ. 2429 - พ.ศ. 2447 18 ปี 1.
0. หลวงปู่ฉุย ครูใหญ่ พ.ศ. 2437 - พ.ศ. 2450 13 ปี 2.
1. นายลิ ธรรมรักษ์ ครูใหญ่ พ.ศ. 2447 - พ.ศ. 2452 5 ปี 3.
2. นายฉิว ปริปุรณ์ รักษาการครูใหญ่ พ.ศ. 2450 - พ.ศ. 2454 4 ปี 3., 4.
3. นายปลั่ง (ไม่ทราบนามสกุล) ครูใหญ่ พ.ศ. 2455 - พ.ศ. 2456 1 ปี
4. นายสอน จินตวณิช (ขุนกัลยาณวาท) ครูใหญ่ พ.ศ. 2456 - พ.ศ. 2457 1 ปี
5. นายถนอม จีระมะกร (ขุนอักษรสิทธิวินัย) ครูใหญ่ พ.ศ. 2457 - พ.ศ. 2461 4 ปี
6. นายเท้ง เหมะบุตร (ขุนประกาศวุฒิสาร) ครูใหญ่ พ.ศ. 2461 - พ.ศ. 2463 2 ปี
7. นายอุ๋ย ทรัพย์วณิชย์ ครูใหญ่ พ.ศ. 2463 - พ.ศ. 2465 2 ปี
8. นายผล ไตละนันทน์ (ขุนวิชชากรรมพิเศษ) ครูใหญ่ พ.ศ. 2465 - พ.ศ. 2475 10 ปี
9. นายลำใย แกวกก้อง (ลำใย เกียรติก้อง) ครูใหญ่ พ.ศ. 2475 - พ.ศ. 2485 10 ปี
10. นายเกษม นิโลดม อาจารย์ใหญ่ พ.ศ. 2485 - พ.ศ. 2487 2 ปี
11. นายโกวิทย์ ต่อวงษ์ อาจารย์ใหญ่ พ.ศ. 2487 - พ.ศ. 2508 20 ปี
12. นายน้อม บุญดิเรก รักษาการอาจารย์ใหญ่ 1 มิ.ย. 2508 - 3 ต.ค. 2508 4 เดือน
13. นายเจิม สืบขจร อาจารย์ใหญ่ พ.ศ. 2508 - พ.ศ. 2516 8 ปี
14. นายจิตต์ ศรีสุโร ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2516 - พ.ศ. 2525 9 ปี
15. นายแสวง เอี่ยมองค์ ผู้อำนวยการ พ.ศ. 2517- 2536 9 ปี
16. นายสุวิทย์ พ่วงลาภ ผู้อำนวยการ 9 ธ.ค. 2536 - 5 ม.ค. 2543 7 ปี
17. นายบุรี แสงศิลา ผู้อำนวยการ 6 ม.ค. 2543 - 30 ก.ย. 2547 3 ปี
18. นายสุวิทย์ พ่วงลาภ ผู้อำนวยการ 1 ต.ค. 2547 - 30 ก.ย. 2549 2 ปี
19. ว่าที่ ร้อยโทยุทธ นุชสวัสดิ์ ผู้อำนวยการ 31 ต.ค. 2549 - 30 ก.ย. 2552 3 ปี
20. นายธีระพันธุ์ ธีรานันท์ ผู้อำนวยการ 27 พ.ค. 2552 - 30 ก.ย. 2557 5 ปี
21. นายพล อินทร์จันทร์ ผู้อำนวยการ 09 ธ.ค. 2557 - 30 ก.ย. 2559 2 ปี
22. นายธีรศักดิ์ พิงภักดิ์ ผู้อำนวยการ 1 พ.ย. 2559 - 8 ส.ค. 2562 3 ปี
23. นางสาวจรูญศรี เชี่ยวชูพันธ์ รักษาการผู้อำนวยการ พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2562 ไม่ถึง 1 ปี
24. นายอรุณ สรรพคุณ ผู้อำนวยการ 6 ธ.ค. 2562 - ต.ค. 2566 3 ปี
25. นายบุญช่วย วาดวงศ์ ผู้อำนวยการ 4 ต.ค. 2566 - ปัจจุบัน

หมายเหตุ
1.โรงเรียนวัดพลับพลาชัย
2.โรงเรียนบำรุงไทย
3.โรงเรียนวัดพลับพลาชัย ปี พ.ศ. 2453 ยุบรวมเข้ากับโรงเรียนบำรุงไทย
4.โรงเรียนบำรุงไทย พ.ศ. 2454 ได้เข้าเป็นโรงเรียนของรัฐบาลและเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนตัวอย่างจังหวัดเพชรบุรี

ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง แก้

แหล่งข้อมูลอื่น แก้

พิกัดภูมิศาสตร์: 13°06′15″N 99°56′17″E / 13.104276°N 99.937971°E / 13.104276; 99.937971

อ้างอิง แก้

 1. "ฐานข้อมูลท้องถิ่น จ.เพชรบุรี และ จ.ประจวบคีรีขันธ์". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2004-12-28. สืบค้นเมื่อ 2021-10-11.
 2. เพชรบุรีมีมากกว่าที่คิด http://www.thaimtb.com/cgi-bin/viewkatoo.pl?id=08968&st=21 เก็บถาวร 2007-05-22 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน สืบค้นเมื่อ 21 เมษายน 2552
 3. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2008-12-19. สืบค้นเมื่อ 2010-04-06.
 4. วัดพลับพลาชัย จังหวัดเพชรบุรี. อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพพระครูอาทรวชิรธรรม. เพชรบุรี : เพชรภูมิออฟเซทการพิมพ์. พิมพ์ครั้งที่ ๑ / ๒๕๓๗
 5. เพชรบุรีมีมากกว่าที่คิด http://www.thaimtb.com/cgi-bin/viewkatoo.pl?id=08968&st=21 เก็บถาวร 2007-05-22 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน สืบค้นเมื่อ 21 เมษายน 2552
 6. http://www.edutext.co.th/news/Education/vec19.htm[ลิงก์เสีย] อาชีวะ สร้างพันธมิตรกับศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านพาณิชยนาวีและประมง
 7. http://fisheries-management.blogspot.com/2009/06/report-of-lamtakong-trip-on-19-20-may_24.html Coastal and Small-scale Fisheries Management