โรงเรียนดีไซน์โรดไอแลนด์

โรงเรียนดีไซน์โรดไอแลนด์ (Rhode Island School of Design) ชื่อย่อว่า ริซดี (RISD) เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงด้านการออกแบบและกราฟิกส์ดีไซน์แห่งหนึ่งในสหรัฐอเมริกา ตั้งอยู่ที่เมืองโพรวิเดนซ์ ในรัฐโรดไอแลนด์ ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2420 (ค.ศ. 1877) โรงเรียนได้การจัดอันดับโดยนิตยสารยูเอสนิวส์ ให้เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านศิลปกรรม

Woods-Gerry House.jpg

ในปี พ.ศ. 2548 มีนักศึกษาประมาณ 2,200 คน

อ้างอิงแก้ไข