โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง

โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง (อังกฤษ: Donmuang Taharnargardbumrung School) (อักษรย่อ: ด.ม., D.M.) เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา เปิดศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ก่อตั้งโดย ขุนวจีกรรมรักษา ตั้งอยู่ที่ 60/1 ถนนเชิดวุฒากาศ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง
ตราสัญลักษณ์โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง
สามัคคี มีวินัย ใฝ่ความดี
60/1 ถนนเชิดวุฒากาศ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ไทย ประเทศไทย 10210
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Donmuang Thaharnagardbumroong School
อักษรย่อ ด.ม. (DM)
ประเภท รัฐบาล
สังกัด สพฐ.
สถาปนา 1 สิงหาคม พ.ศ. 2479
ผู้ก่อตั้ง ขุนวจีกรรมรักษา
เพลง เพลงประจำโรงเรียนฯ
เว็บไซต์

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียนแก้ไข

  • คติพจน์ : "สามัคคี มีวินัย ใฝ่ความดี"
  • พระพุทธรูปประจำโรงเรียน : พระวิสุทธิมงคล
  • อักษรย่อ : ด.ม.
  • ตราประจำโรงเรียน : พระมหาพิชัยมงกุฏคร่อมอุณาโลมเหนือปีกร่ม
  • สีประจำโรงเรียน : สีฟ้า -เหลือง

สีฟ้า หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง ก้าวหน้า ความสุขสดชื่น รื่นรมย์ สีเหลือง หมายถึง คุณธรรมช่วยน้อมนำจิตใจให้ใฝ่ดีงามอยู่เสมอ

  • ดอกไม้ประจำโรงเรียน : ดอกเฟื่องฟ้า

ประวัติแก้ไข

ประวัติ ระยะแรกได้อาศัยอาคารเรียนของโรงเรียนประชาบาล ตำบลตลาดบางเขน 1 (วัดดอนเมือง) มีขุนวจีกรรม รักษา รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่และเป็นครูประจำด้วย โดยเปิดสอนเฉพาะนักเรียนชาย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 2 ห้องเรียน มีนักเรียน 51 คน ต่อมากองทัพอากาศได้ร่วมทุนก่อสร้างอาคารเรียน 1 หลัง พร้อมได้ให้นามโรงเรียนว่า โรงเรียนดอนเมือง (ทหารอากาศบำรุง) เมื่อปี พ.ศ. 2482 พ.ศ. 2487 เกิดภาวะสงคราม โรงเรียนอยู่อยู่ในจุดอันตราย จึงได้ย้ายไปสอนที่โรงเรียนประชาบาล ตำบลตลาดบางเขน 3 เหนือสถานีไฟบางเขน ประมาณ 2 กิโลเมตร พ.ศ. 2488 ได้กลับมาที่เดิม แต่ต้องผลัดกันใช้สถานที่คนละครึ่งวัน เพราะทางราชการสงวนอาคารเรียนไว้เป็นที่พักทหารสัมพันธมิตร จากนั้นโรงเรียนได้รับความช่วยเหลือ ด้านงบประมาณเป็นอย่างดีจากหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ กองทัพอากาศ กรมสามัญศึกษา สมาคมศิษย์เก่าดอนเมือง สมาคมผู้ปกครองและครู ตลอดจนผู้ผู้ปกครองที่ได้ช่วยกันทำให้ โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง มีอาคารเรียนจำนวน 8 อาคาร อาคารประกอบต่าง ๆ รวมทั้งมีสภาพแวดล้อมที่ร่มรื่น จากอดีตถึงปัจจุบัน โรงเรียนมีการเจริญก้าวหน้าเป็นลำดับ ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งสิ้น 3,304 คน ครูจำนวน 166 คน โดยปัจจุบันมี นายชัยสิทธิ์ ดอนท้วม เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง

อ้างอิงแก้ไข