โรงเรียนจ่านกร้อง

โรงเรียนจ่านกร้อง เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาแบบสหศึกษาและเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ที่ ถนนจ่านกร้อง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก มีชื่อเสียงจากรายการชิงช้าสวรรค์ ออกอากาศทางช่อง WorkPoint และ ช่อง 9 ในปี 2548 - 2549 - 2550 - 2551 - 2557ได้รับรางวัลแชมป์ออฟเดอะแชมป์พระราชทาน จากสมเด็จพระเทพฯรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ทำให้เป็นที่รู้จักในวงการเพลงลูกทุ่ง ในด้านเทคโนโลยีนักเรียนมีความเป็นเลิศทางด้านทักษะคอมพิวเตอร์ มีผลงานเป็นที่ประจักษ์โดยการได้รับรางวัลชนะเลิศสูงสุดของประเทศในระดับโรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วประเทศการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ และเคยร่วมการแข่งขันในระดับนานาชาติ

โรงเรียนจ่านกร้อง
Janokrong School
23/17 ถนนจ่านกร้อง ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000

ไทย ประเทศไทย

ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Janokrong School
อักษรย่อ จร./JR.
ประเภท รัฐบาล
สังกัด สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ
สถาปนา 17 มกราคม พ.ศ. 2504
รหัส 65100256
เว็บไซต์

ประวัติโรงเรียนแก้ไข

โรงเรียนจ่านกร้อง ก่อตั้งเมื่อวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2504 เปิดสอนระดับประถมศึกษาตอนปลาย ในช่วงนั้น นายมานะ เอี่ยมสกุล อาจารย์ใหญ่โรงเรียนพิษณุโลกวิทยาคม รักษาการในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่

เกียรติประวัติโรงเรียนแก้ไข

  • พ.ศ. 2548 วงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียน ได้รับรางวัลถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี จากการแข่งขัน Champ of the Champ จากช่องโมเดิร์นไนน์ทีวี
  • พ.ศ. 2549 วงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียน ได้รับรางวัลถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี จากการแข่งขัน Champ of the Champ จากช่องโมเดิร์นไนท์ทีวี
  • พ.ศ. 2549 วงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียน ได้รับรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี จากการแข่งขันรายการยามาฮ่าลูกทุ่งคอนเทสต์ จากสถาบันดนตรีสยามกลการ
  • พ.ศ. 2551 วงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียน ได้รับรางวัลถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี จากการแข่งขันชนะเลิศ OTOP และ สยามกลการยามาฮ่า
  • พ.ศ. 2552 ได้รับการคัดเลือกเข้าโครงการโรงเรียนมาตราฐานสากล และ ได้รับรางวัลเหรียญทองดีเยี่ยม หนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม จากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
  • พ.ศ. 2555 วงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศระดับประเทศไทย ศิลปหัตถรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่ 62 ประจำปีการศึกษา 2556
  • พ.ศ. 2556 วงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียน ได้รับรางวัลถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี จากการแข่งขัน Champ of the Champ จากช่องโมเดิร์นไนน์ทีวี
  • พ.ศ. 2557 วงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศระดับประเทศไทย ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
  • พ.ศ.2559 วงโยธวาทิตโรงเรียน ได้รับรางวัลรองชะเลิศในถ้วย Open ในคะแนนเหรียญทอง ของกรมพละศึกษา

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนแก้ไข

ลำดับ รายนามผู้บริหาร เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
1 นายมานะ เอี่ยมสกุล พ.ศ. 2504 พ.ศ. 2505
2 นายสนิท บำรุงพันธ์ พ.ศ. 2505 พ.ศ. 2514
3 นายฉลอง สายหยุด พ.ศ. 2514 พ.ศ. 2528
4 นายสงวน คงชู พ.ศ. 2528 พ.ศ. 2534
5 นายประถม ทองคำพงษ์ พ.ศ. 2534 พ.ศ. 2536
6 นายฉลอง เกษน้อย พ.ศ. 2536 พ.ศ. 2539
7 นายเอกศักดิ์ พันปี พ.ศ. 2539 พ.ศ. 2540
8 นายธงชัย จักกาบาตร์ พ.ศ. 2540 พ.ศ. 2544
9 นายองอาจ สุขแสงสุวรรณ พ.ศ. 2544 พ.ศ. 2554
10 นายช่วยชาติ ตันตระกูล พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2559
11 นายเสน่ห์ เทศนา พ.ศ.2560 พ.ศ. 2562
12 นายเฉลียว คำดี พ.ศ.2562

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข