โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ๒ (สมาน สุเมโธ)

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ๒ (สมาน สุเมโธ) (อังกฤษ: Khonkaen Wittayayon 2 (Saman Sumeto) School) ประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2539โดย ฯพณฯ สุขวิช รังสิตพล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในขณะนั้น

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ๒
(สมาน สุเมโธ)
Khonkaen Wittayayon 2
(Saman Sumeto) School

Khonkaen Wittayayon 2 (Saman Sumeto) School
ที่ตั้ง
ข้อมูล
ชื่ออื่นข.ก.๒ / KKW2
คำขวัญจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
สู่มาตรฐานสากล เน้นคุณธรรม เป็นผู้นำการกีฬา
ก้าวหน้าเทคโนโลยี มีความสุขตามวิถีไทย
สถาปนา30 เมษายน พ.ศ. 2539 (28 ปี)
ผู้ก่อตั้งพระราชวรานุวัตร (สมาน สุเมโธ)
หน่วยงานกำกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ผู้อำนวยการนายสมนึก ทองคำ
วิทยาเขตเมืองขอนแก่น
สี    สีชมพู-สีฟ้า-สีเหลือง
เพลงมาร์ชขอนแก่นวิทยายน
เว็บไซต์www.kkw2.ac.th

ประวัติโรงเรียน

แก้

โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ๒ (สมาน สุเมโธ)ฯพณฯ สุขวิช รังสิตพล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยความร่วมมือของประชาชนทุกหมู่เหล่า พระราชวรานุวัตร (สมาน สุเมโธ) ให้โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ดำเนินการขอจัดตั้งสาขาเปิดทำการสอนครั้งแรกในปีการศึกษา 2536 มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 4 ห้องเรียน นักเรียนทั้งหมด 164 คนซึ่งดำเนินการในวัดป่าแสงอรุณเป็นเวลา 2 ปีการศึกษา และ วันที่ 30เมษายนพ.ศ. 2539 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในขณะนั้น ประกาศจัดตั้ง เป็นโรงเรียนเอกเทศ ชื่อ “โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ๒”[1]

อ้างอิง

แก้

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้

16°26′16″N 102°53′34″E / 16.4378114°N 102.8928978°E / 16.4378114; 102.8928978