โรงเตี๊ยม (อังกฤษ: inn) คือสถานที่ประกอบธุรกิจที่บริการที่พักสำหรับนักเดินทางที่มักจะมีบริการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และอาหาร ที่มักจะตั้งในชนบทริมถนนที่ใช้ในการเดินทาง โรงเตี๊ยมในยุโรปอาจจะเริ่มสร้างขึ้นเมื่อมีการสร้างถนนโรมันเมื่อสองพันปีที่ผ่านมา โรงเตี๊ยมบางโรงในยุโรปมีอายุหลายร้อยปี นอกจากจะเป็นที่พักสำหรับนักเดินทางแล้ว โรงเตี๊ยมของยุโรปก็อาจจะเป็นสถานที่สำหรับการพบปะสังสรรค์ของผู้คนในท้องถิ่นด้วย

เมืองโรงเตี๊ยมริมทางในอเมริกา ค.ศ. 1872

ดูเพิ่ม แก้