โรงพยาบาลอุตรดิตถ์

โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ เป็นโรงพยาบาลศูนย์ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข เริ่มก่อสร้างเมื่อ พ.ศ. 2483 ช่วงก่อนยุติสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยพระสมัครสโมสร (เสงี่ยม บุรสมบูรณ์) ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ในขณะนั้น ได้ประชุมคณะกรรมการจังหวัดอุตรดิตถ์ อนุมัติเงินบำรุงท้องที่จัดซื้อที่ดิน เนื้อที่ 28 ไร่ 50 ตารางวา และเป็นสถาบันร่วมผลิตแพทย์ชั้นคลินิกของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตามโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท

โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
Uttaradit Hospital
แผนที่
ประเภทรัฐ (โรงพยาบาลศูนย์)
ที่ตั้งเลขที่ 38 ถนนเจษฎาบดินทร์ ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
ข้อมูลทั่วไป
ก่อตั้ง12 เมษายน พ.ศ. 2494
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ผู้อำนวยการนายแพทย์อายุส ภมะราภา
จำนวนเตียง620 เตียง[1]
แพทย์125 คน
บุคลากร1942 คน
เว็บไซต์www.uttaradit-hosp.go.th/

ประวัติ แก้

โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ เปิดทำการอย่างเป็นทางการเมื่อ 12 เมษายน พ.ศ. 2494 โดยมีเนื้อที่รวมทั้งสิ้นในปัจจุบันจำนวน 46 ไร่ 1 งาน 99 ตารางวา ตั้งอยู่เขตภาคเหนือตอนล่าง ในอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ถือเป็นโรงพยาบาลศูนย์แห่งที่ 2 ในเขตกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง และเป็นโรงพยาบาลประจำภูมิภาคที่มีขีดความสามารถระดับตติยภูมิ (Tertiary Care) ในปัจจุบันได้เปิดทำการสาขานอกโรงพยาบาล 1 แห่ง คือ โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ สาขา 1 บริเวณทางหลวงหมายเลข 1045(ถนนย่านศิลาอาสน์) เปิดศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ 1 แห่งที่ ถนนสำราญรื่นใกล้กับวัดท้ายตลาด และได้มีการก่อสร้างตึกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉินขึ้นใหม่แล้วเสร็จในปีพ.ศ. 2555 มีผลทำให้โรงพยาบาลฯมีจำนวนเตียงผู้ป่วยเพิ่มจากเดิม 500 เตียงเป็น 647 เตียง

นอกจากนี้โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ได้ร่วมผลิตแพทย์กับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยจัดตั้งหน่วยงานศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ และเป็นสถาบันร่วมผลิตแพทย์แห่งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2541 โดยจัดการเรียนการสอนให้แก่นิสิตแพทย์ในระดับชั้นคลินิก (ชั้นปี 4 - 6) ในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร รวมปีละประมาณ 30 คน ตามโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบทของสำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท กระทรวงสาธารณสุข

รายนามผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ แก้

รายนาม ปีที่ดำรงตำแหน่ง
1. นายแพทย์ประเสริฐ บานชื่น พ.ศ. 2494 – พ.ศ. 2517
2. แพทย์หญิงสมคิด บานชื่น พ.ศ. 2518 – พ.ศ. 2520
3. นายแพทย์อาวุธ ภมะราภา พ.ศ. 2521 – พ.ศ. 2533
4. นายแพทย์ชำนาญ ภู่เอี่ยม พ.ศ. 2533 – พ.ศ. 2539
5. นายแพทย์บุญเกิด เชวงศรี พ.ศ. 2540 – พ.ศ. 2549
6. นายแพทย์เธียรชัย คฤหโยธิน พ.ศ. 2550 – พ.ศ. 2553
7. นายแพทย์เฉลิม ศักดิ์ศรชัย พ.ศ. 2553
8. นายแพทย์ธำรง หาญวงศ์ พ.ศ. 2554
9. นายแพทย์ทรงวุฒิ ทรัพย์ทวีสิน พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2561
10. นายแพทย์อายุส ภมะราภา พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน

หน่วยงานภายใน แก้

โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ มีการแบ่งส่วนราชการ ดังต่อไปนี้

อ้างอิง แก้

ดูเพิ่ม แก้

 
โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

แหล่งข้อมูลอื่น แก้