โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์

โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ เป็นโรงพยาบาลหลักของจังหวัดนครสวรรค์ ประเทศไทย และจัดอยู่ในประเภทโรงพยาบาลระดับภูมิภาคของกระทรวงสาธารณสุข โดยมีศูนย์แพทยศาสตรศึกษาโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบทซึ่งฝึกอบรมแพทย์สำหรับโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล[1] รวมทั้งเป็นโรงพยาบาลในเครือคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล[2][3]

โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
Sawanpracharak Hospital
กระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 3
แผนที่
ภูมิศาสตร์
ที่ตั้ง43 ถนนอรรถกวี ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000, ประเทศไทย
พิกัด15°42′25″N 100°08′18″E / 15.706919°N 100.138421°E / 15.706919; 100.138421
หน่วยงาน
ประเภทภูมิภาค
สังกัดโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
บริการสุขภาพ
จำนวนเตียง858 เตียง
ประวัติ
ชื่อเดิมสุขศาลาของสุขาภิบาลเมืองนครสวรรค์

โรงพยาบาลเทศบาลเมืองนครสวรรค์

โรงพยาบาลเมืองนครสวรรค์
เปิดให้บริการพ.ศ. 2474
ลิงก์
เว็บไซต์www.spr.go.th/index.php

ประวัติ

แก้

สุขศาลาของสุขาภิบาลเมืองนครสวรรค์เปิดเมื่อ พ.ศ. 2474 เพื่อให้บริการทางการแพทย์แก่สุขาภิบาลเมืองนครสวรรค์ ต่อมาได้เปลี่ยนเปลี่ยนชื่อดังกล่าวเป็นโรงพยาบาลเทศบาลเมืองนครสวรรค์ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดอำเภอใหม่เป็นเทศบาล ครั้นใน พ.ศ. 2493 กระทรวงสาธารณสุขได้เข้ารับตำแหน่งในการดำเนินงานของโรงพยาบาลในพื้นที่ส่วนภูมิภาคจากกระทรวงมหาดไทย และได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงพยาบาลเมืองนครสวรรค์ ซึ่งขณะนั้นมีความจุ 150 เตียง

กระทั่งใน พ.ศ. 2508 ทางโรงพยาบาลได้รับเงินทุนเพื่อขยายโรงพยาบาลให้มีความจุ 400 เตียง และจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ใหม่ และแล้วเสร็จใน พ.ศ. 2512 ต่อมาใน พ.ศ. 2513 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดโรงพยาบาลนี้ที่เพิ่งปรับปรุงใหม่ และทรงพระราชทานนามว่า 'โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์'[4]

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก

แก้

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ เป็นศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก สังกัดโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นสถาบันร่วมผลิตแพทย์ของสถาบันพระบรมราชชนก สถาบันสมทบของมหาวิทยาลัยมหิดล ณ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

ประวัติ

แก้

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ เป็นศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก สังกัดโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นสถาบันร่วมผลิตแพทย์ของสถาบันพระบรมราชชนก สถาบันสมทบของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยร่วมผลิตแพทย์ตามโครการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ของกระทรวงสาธารณสุข

หลักสูตรการศึกษา

แก้

ปัจจุบัน ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จัดการเรียนการสอนในระดับชั้นคลินิก ตามหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ของมหาวิทยาลัยมหิดล ใน 1 หลักสูตร คือ

ปริญญาตรี
สถาบันอุดมศึกษา
  • หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

ระยะเวลาในการศึกษา

แก้

ใช้ระยะเวลาในการศึกษาตลอดหลักสูตรรวม 6 ปี ดังนี้

ระดับชั้น
สถานที่ศึกษา
  • ระดับชั้นเตรียมแพทยศาสตร์และชั้นปรีคลินิก (ชั้นปี 1 - 3)
  • ระดับชั้นคลินิก (ชั้นปี 4 - 6)

การรับบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

แก้

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ผ่านทางระบบรับตรงประจำปีตามประกาศศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ตามเขตพื้นที่จังหวัดที่สำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท กระทรวงสาธารณสุขกำหนดในแต่ละปี

ดูเพิ่ม

แก้

อ้างอิง

แก้
  1. "CPIRD". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2018-05-02. สืบค้นเมื่อ 2022-05-16.
  2. "หลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต (ฉบับปรับปรุงพ.ศ. ๒๕๕๖) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล" (PDF).{{cite web}}: CS1 maint: url-status (ลิงก์)
  3. "ข้อมูลพื้นฐานโรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2564 ณ กุมภาพันธ์ 2565". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2022-01-27. สืบค้นเมื่อ 2022-05-16.
  4. "spr history". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2018-09-30. สืบค้นเมื่อ 2022-05-16.

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้