โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว

ดูเพิ่มเติม โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว
Pua Crown Prince Hospital
Pua Crown Prince Hospital
ตราโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว2.jpg
ประเภทโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
ที่ตั้ง70 หมู่ 6 ถนนปัว-น้ำยาว ตำบลวรนคร
อำเภอปัว จังหวัดน่าน 55120
ข้อมูลทั่วไป
ก่อตั้ง27 มีนาคม พ.ศ. 2522
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ผู้อำนวยการนายแพทย์กิติศักดิ์ เกษตรสินสมบัติ
จำนวนเตียง117 [1]
บุคลากร179 คน
เว็บไซต์www.puahospital.go.th

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว เป็นโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ขนาด 110 เตียง ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอปัว จังหวัดน่าน เริ่มดำเนินการครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2514

ประวัติแก้ไข

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว เริ่มดำเนินการครั้งแรกในปี พ.ศ. 2514 โดยจัดตั้งเป็น สถานีอนามัยชั้นหนึ่ง ประจำอำเภอปัว โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว ได้รับการขยายเป็นโรงพยาบาล ขนาด 60 เตียงในปี พ.ศ. 2526 และขนาด 90 เตียงในปี พ.ศ. 2538 และได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคาร เพื่อขยายการให้บริการเรื่อยมา

  • พ.ศ. 2518 ได้รับการยกฐานะเป็นโรงพยาบาลขนาด 10 เตียง มีชื่อว่า "โรงพยาบาลปัว"
  • พ.ศ. 2520 จึงได้มีการจัดตั้งเป็น "โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว" ขนาด 30 เตียง โดยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินทรงวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2520 และเปิดทำการเมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2522
  • พ.ศ. 2526 หลังจากนั้นได้รับงบประมาณจากกระทรวงสาธารณสุขขยายโรงพยาบาลเป็นขนาด 60 เตียง โดยก่อสร้างตึกผู้ป่วยในเพิ่ม 1 หลังพร้อมครุภัณฑ์
  • พ.ศ. 2531 ก่อสร้างอาคารตึกคลอด และตึกผ่าตัด 1 หลังและในปีงบประมาณ 2535 ได้งบประมาณต่อเติมอาคารผู้ป่วยนอก เพื่อขยายเป็นที่ให้บริการอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
  • พ.ศ. 2538 ได้รับการยกฐานะ ให้เป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 90 เตียง ได้รับจัดสรรงบประมาณ 8,950,000 บาทสร้างอาคารผู้ป่วยในขนาด 60 เตียงเปิดให้บริการ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2539
  • พ.ศ. 2539 ได้รับจัดสรรงบประมาณสร้างอาคารอุบัติเหตุ 1 หลัง เป็นเงิน 19,872,000 บาท และได้เปิดให้บริการในวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2540
  • พ.ศ. 2545 ได้รับงบประมาณ 24,500,000 บาท ในการสร้างอาคารผู้ป่วยนอกขนาด 120 เตียง เปิดให้บริการ ในวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2547
  • พ.ศ. 2551 ได้รับงบประมาณ ก่อสร้าง "อาคารพญาภูคา" เป็นอาคารผ่าตัด ชันสูตร เอกซเรย์และหอผู้ป่วย 4 ชั้น เป็นเงิน 46,666,000 บาท[2]

ภาพปัจจุบันแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข