โรงพยาบาลศรีธัญญา

โรงพยาบาลศรีธัญญา เป็นโรงพยาบาลเฉพาะโรคทางจิตเวช เดิมชื่อ โรงพยาบาลโรคจิตภาคกลาง (นนทบุรี) ด้วยความริเริ่มดำเนินการของนายแพทย์ หลวงวิเชียรแพทยาคม (เถียร ตูวิเชียร) ได้ที่ดินมาจำนวน 1,067 ไร่ ตั้งอยู่เลขที่ 1 หมู่ 4 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี สังกัดกรมสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย เปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2484 โดยมีนายแพทย์ ขจร อ้นตระการ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการคนแรก ปัจจุบันโรงพยาบาลศรีธัญญา สังกัดกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข เป็นโรงพยาบาลจิตเวช ขนาด 750 เตียง (ปรับลดจาก 1,430 เตียง ตามนโยบายคืนผู้ป่วยกลับสู่ชุมชน) มีพื้นที่ทั้งหมด 415 ไร่[1]

โรงพยาบาลศรีธัญญา
Srithanya Hospital
แผนที่
ประเภทโรงพยาบาลรัฐเฉพาะทาง
ที่ตั้งเลขที่ 47 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ข้อมูลทั่วไป
ก่อตั้ง24 มิถุนายน พ.ศ. 2484
สังกัดกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
ผู้อำนวยการแพทย์หญิง มธุรดา สุวรรณโพธิ์
จำนวนเตียง750
เว็บไซต์www.srithanya.go.th

การเริ่มดำเนินงาน แก้

เมื่อเริ่มเปิดดำเนินการได้รับโอนผู้ป่วยชายเรื้อรัง จำนวน 150 คน จากโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยาและเรือนจำนนทบุรี มาทำการรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ ต่อมาเมื่อวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2485 โรงพยาบาลโรคจิตต์นนทบุรีได้ย้ายมาสังกัดโรงพยาบาลโรคจิต กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ฝน แสงสิงแก้ว ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล ได้พิจารณาเห็นว่าสังคมตั้งข้อรังเกียจ “โรคจิต” ประชาชนไม่นิยมมารับการรักษาจึงได้ดำเนินการ ให้โรงพยาบาลโรคจิตทุกแห่งเปลี่ยนชื่อใหม่ โดยอาศัยประวัติความเป็นมาของโรงพยาบาลซึ่งเป็นที่อุดมสมบูรณ์ เหมาะสำหรับการทำนาข้าว จึงได้เปลี่ยนชื่อโรงพยาบาลเป็น โรงพยาบาลศรีธัญญานนทบุรี ตั้งแต่ พ.ศ. 2497 เป็นต้นมา มีผู้อำนวยการโรงพยาบาลหลายท่านทำหน้าที่บริหารจัดการ และพัฒนาโรงพยาบาลศรีธัญญาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

อ้างอิง แก้

แหล่งข้อมูลอื่น แก้

13°50′46″N 100°31′01″E / 13.846198°N 100.516869°E / 13.846198; 100.516869