โรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ

โรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ เป็นโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงกลาโหม ขนาด 94 เตียง ก่อตั้งขึ้นเมื่อพ.ศ. 2482[1]โดยยกฐานะจากกองเสนารักษ์ มณฑลทหารบกที่ 6 เป็นหน่วยขึ้นตรง กองทัพภาคที่ 4 ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 283 หมู่ที่ 1 ถนนราชดำเนิน ตำบลปากพูน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช มีหน้าที่ให้การดูแลรักษาพยาบาลกำลังพล ครอบครัว และประชาชนในพื้นที่โดยรอบค่ายวชิราวุธและกำลังพลของกองทัพภาคที่ 4 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคนปัจจุบันคือ พลตรี นายแพทย์ โชคชัย ขวัญพิชิต

โรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ
Wachirawut Fort Hospital
ประเภทโรงพยาบาลทหาร
ที่ตั้ง283 หมู่ที่ 1 ถนนราชดำเนิน ตำบลปากพูน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
ข้อมูลทั่วไป
ก่อตั้งพ.ศ. 2482
สังกัดกระทรวงกลาโหม
ผู้อำนวยการพลตรี นายแพทย์ โชคชัย ขวัญพิชิต
จำนวนเตียง94 เตียง
เว็บไซต์[1]

อ้างอิง

แก้
  1. "ประวัติโรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ". สืบค้นเมื่อ 2023-05-21.{{cite web}}: CS1 maint: url-status (ลิงก์)