ฉบับร่าง:โยฮัน พัคเค็ลเบิล

(เปลี่ยนทางจาก โยฮันน์ พาเคลเบล)

โยฮัน พัคเค็ลเบิล (เยอรมัน: Johann Pachelbel; 1 กันยายน ค.ศ. 1653 – 3 มีนาคม ค.ศ. 1706) เป็นนักดนตรีชาวเยอรมัน เป็นหนึ่งในผู้ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นคีตกวีและนักเล่นออร์แกนที่สำคัญคนหนึ่งในช่วงกลางของยุคบาโรก ผลงานที่เป็นที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักเป็นอย่างดีคือ เพลงล้อไล่ของพัคเค็ลเบิล

อ้างอิงแก้ไข


หมวดหมู่:บุคคลที่เกิดในปี พ.ศ. 2196 หมวดหมู่:คีตกวีชาวเยอรมัน หมวดหมู่:บุคคลจากเนือร์นแบร์ค