สำหรับบริษัทสี ดูที่ โจตัน

โยตุน (Jötunn) มีความหมายว่ายักษ์ปรากฏในเทพปกรณัมนอร์ส โยตันเป็นเผ่าพันธุ์หนึ่งที่แยกจากกลุ่ม อาส (Æsir) และ วาน (Vanir)

อ้างอิงEdit

  • Abram, Christopher. Myths of the Pagan North: The Gods of the Norsemen. London: Continuum, 2011.