บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน

โมโนโทน กรุ๊ป เป็นกลุ่มดนตรีในประเทศไทย ประกอบด้วยสมาชิกหลากหลาย ประมาณ 15 คน

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข