เปิดเมนูหลัก

โมโนพลาโคฟอรา (อังกฤษ: Class Monoplacophora) เป็นชั้นหนึ่งในไฟลัมมอลลัสคาเป็นมอลลัสที่มีเปลือกเพียงชิ้นเดียว รูปร่างคล้ายฝาชีแต่ปลายยอดเอนมาด้านหน้า เท้าเป็นแผ่นกลมแบนอยู่ที่ท้อง ไม่มีหนวด ไม่มีตา เดิมเชื่อว่สัตว์ชนิดนี้สูญพันธุ์หมดแล้ว จนกระทั่งเรือเดินสมุทรของเดนมาร์กได้พบสัตว์ชนิดนี้จากดินที่ตักมาจากทะเลทางตะวันตกของคอสตาริกาเมื่อ พ.ศ. 2495 ซึ่งได้ตั้งชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Neopilina galatheae ตามชื่อเรือ ต่อมาจึงพบสัตว์กลุ่มนี้เพิ่มอีก

อ้างอิงแก้ไข

  • บพิธ จารุพันธุ์ และ นันทพร จารุพันธุ์. 2540. สัตววิทยา. กทม. สำนักหิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์